„404 Not Found – Ki őrzi meg az internetet?”

Posted by zondaz - november 12th, 2017

Webarchiválás workshop az Országos Széchényi Könyvtárban

201705_Szakmaimuhely_404

2017. október 13-án első alkalommal került sor kifejezetten a számítógépes világháló archiválásával foglalkozó rendezvényre az Országos Széchényi Könyvtárban (OSZK). Az intézmény és a Kormányzati Informatikai Ügynökség (KIFÜ) keretei között zajló Országos Könyvtári Rendszer (OKR) projekt egyik munkacsoportjaként 2017 tavaszától nyílt mód a Digitalizálási Könyvtári Szolgáltatások Osztályán, egy kísérleti projekt keretében foglalkozni a webarchiválással. (Bővebb információt a http://mekosztaly.oszk.hu/mia oldalon lehet találni erről.)

Célunk az, hogy a projektidőszak végére egy olyan koncepcióval álljunk elő, mely lehetővé teszi, számos európai nemzeti könyvtár mintájára, az üzemszerű munkafolyamatként zajló webarchiválási tevékenység ellátását, illetve szervezését az OSZK részéről. Egy olyan rendszert kívánunk létrehozni, amely a kulturális örökség hosszú távú megőrzésének feladata mellett képes kiszolgálni az oktatás, a tudományos kutatás, az állami szervek, az üzleti szféra és az egyes internet használók igényeit is. Az archívum megvalósulásával a most csak jelen időben létező magyar internetnek „múltja” is lesz, és olyan lehetőségek nyílnak meg a mai és a jövőbeli felhasználói számára, amelyek jelenleg nem, vagy csak nehézkesen valósíthatók meg (pl. megszűnt weboldalak megtalálása, webhelyek időbeli változásának elemzése és vizualizálása, stabil hivatkozhatóság, idődimenziót is tartalmazó szöveg- és adatbányászati alkalmazások futtatása, internettörténeti kutatások, hiteles másolatok szolgáltatása). A projekt első félévének lezárásaként került sor rendezvényünkre. A program összeállításakor különös gondot fordítottunk a meglévő külföldi szakmai tapasztalatok, illetve az itthoni előzmények bemutatására. A workshop hangsúlyos céljaként szerepelt továbbá a teljes közgyűjteményi szféra (könyvtárak, levéltárak, múzeumok) megszólítása.

Lendvay Miklós, az OSZK E-szolgáltatási igazgatója bevezető előadásában tágabb információtudományi, illetve informatikai perspektívában mutatta be a webarchiválás fontosságát, illetve elhelyezte azt az OSZK átformálódó szolgáltatási struktúrájában.

Kees Teszelszky, aki Magyarországon R. Várkonyi Ágnes tanítványaként doktorált történészként az ELTE-n, most a Holland Nemzeti Könyvtár munkatársaként foglalkozik webarchiválással. Bemutatta a holland, illetve a belga webarchiválás jelenlegi helyzetét, szakmai, technológiai hátterét. Szót ejtett e tevékenység és a történetiség kapcsolódási pontjairól, illetve a webarchiválás szerepéről a hamis hírforrások elleni küzdelemben.

Peternák Miklós, a C3 Kulturális és Kommunikációs Központ Alapítvány vezetője a webművészetnek, mint önálló képzőművészeti ágnak az elmúlt 20 évben bekövetkezett fejlődéséről adott nagyívű áttekintést. Mindeközben bemutatta azokat a fő kihívásokat, melyek a webes művészeti alkotások megőrzése, szolgáltatása során vetődnek fel. Rácsodálkozhattunk arra, hogy mekkora küzdelmet kell folytatni a virtuális térben is a szolgáltatások, alkotások megőrzéséért a művészeti, tartalomszolgáltatói szándékok szerint, vagy épp a rombolási vágy ellenében.

Kampis György egy néhány éves webaratási projekt tapasztalatairól beszélt, melyet egyetemi oktatók és informatikusok közösen végeztek a Petabyte Kft. informatikai bázisán, egyetemi TÁMOP projektek felhasználásával az akadémiai szféra webes tartalmainak feltérképezésére, archiválására, valamint híroldalak rendszeres mentésére. Mára már csupán ez utóbbi tevékenység zajlik, az is eléggé takaréklángon. Az elért eredmények, tanulságok viszont remélhetőleg hasznosíthatók lesznek az OSZK kísérleti projektjének keretei között is.

Végezetül pedig Drótos László részletesebben bemutatta az OSZK webarchiválási kísérleti projektjét, valamint áttekintette az első félévben végzett tevékenységeket is.

A konferencia prezentációi elérhetőek a http://mekosztaly.oszk.hu/mia/404_workshop.html oldalon. Itt a rendezvényről készült fényképanyag, illetve a Videotoriumra felkerülő felvétel linkje is szerepelni fog a későbbiekben. A részletesebb összefoglaló pedig a TMT szakfolyóirat hasábjain lesz olvasható.

Németh Márton
webkönyvtáros, Országos Széchényi Könyvtár

Comments are closed.

Blog Home