Összefoglaló a „Szakmai ismeretek és készségek – átalakuló hivatás” című, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete által, 2017. március 1-jén rendezett tudományos konferenciáról

Posted by zondaz - március 13th, 2017

201701_MKEIFLA_Konferencia_1

Március 1-jén, 10.00 órától az Országos Széchényi Könyvtár VI. szinti előadóterme adott otthont a Magyar Könyvtárosok Egyesülete által szervezett „Szakmai ismeretek és készségek – átalakuló hivatás” című tudományos konferenciának, amely a tavalyi rendezvényhez hasonlóan, ismét nagy sikert aratott a könyvtáros kollégák körében. Már a regisztráció során kiderült, hogy nagy érdeklődés mutatkozik a konferenciára – ahogy ezt a teremben ülve, személyesen is megtapasztalhattuk, látva a nézőközönséget.

Gerencsér Judit, az MKE főtitkára és egyben a konferencia egyik fő szervezőjének bevezetője után Barátné Dr. Hajdu Ágnes, az MKE elnöke köszöntötte a megjelent előadókat és kollégákat. Saját előadásában, amelynek címe „Trendek a kompetencia alapú oktatásban és karrierépítésben” az oktatás szerepének fontosságáról, illetve jelenlegi helyzetéről beszélt, összekapcsolva azt a könyvtáros szakmával, illetve a könyvtáros képzéssel, és annak jelenlegi formáival.

Ezt követően Ragnar Audunson, az Oslo University College professzorának színvonalas előadását hallhattuk, amely a „Libraries as an infrastructure for the public sphere: changing role and changing competencies?” címet viselte. A professzortól sok hasznos újdonságot hallhattunk a jelenlegi skandináv könyvtárügy példáin keresztül.

201701_MKEIFLA_Konferencia_2

Ragnar Audunson

A professzor prezentációja után dr. Gazda István, a Magyar Tudománytörténeti és Egészségtudományi Intézet igazgatója örvendeztetett meg bennünket egy rendkívül hasznos és egyben jó humorral fűszerezett előadással a magyar digitális könyvtárak és bibliogáriai adatbázisok helyzetéről, kutatói szemszögből.

A következő prezentációt Eszenyiné dr. Borbély Mária, a Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnökségi tagja tartotta „Könyvtáros digitális kompetencia-körkép” címmel. Az adjunktus ismertette a nemrégiben elkészült felmérésének részeredményeit nagy vonalakban, amelyből némi betekintést nyerhettünk a magyar könyvtárosok digitális kompetenciájába. Természetesen a kutatási anyag még feldolgozás alatt áll, így a bemutató csak némi ízelítőként szolgált a kutatást illetően.

A kutatási beszámoló után Maria Cotera, az IFLA tagja tartotta meg előadását „Library professionals in times of social and technological change stepping up into new roles” címmel. Maria a bemutatója során sok hasznos tapasztalattal gazdagított bennünket, amelyet nem csak a könyvtárosi, hanem afrikai oktatásfejlesztői tevékenysége során gyűjtött be. Maria gondolatai mindannyiunk számára nagyon tanulságosak lehetnek a saját életpályánkra nézve.

201701_MKEIFLA_Konferencia_3

Maria Cotera

Az előadók sorában következőként Dr. Fischerné dr. Dárdai Ágnes egyetemi tanár, a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont főigazgatója ismertette a jelenlévőkkel a saját intézményükben már kísérleti jelleggel működő teljesítményértékelési rendszert (TÉR-t), amelynek segítségével az intézményben dolgozó könyvtári munkatársak szakmai kompetenciáit kísérelték meghatározni.

A kiadós és tartalmas büféebéd után, amelyért köszönet illeti az MKE Vezetőségét, Rosa San Segundo, az Universidad Carlos III de Madrid professzorának előadását hallhattuk, amely a „The librarians professional knowledge and skills in the changing digital circumstances” címet viselte. Az előadásból megtudhattuk, milyen digitális kihívások várnak a jelenkor könyvtárosaira, illetve hogy hogyan tudjuk kezelni ezeket a kihívásokat.

201701_MKEIFLA_Konferencia_5

Ulrike Lang

Ezt követően dr. Redl Károlytól, a Magyar Könyvtárosok Egyesületének alelnökétől hallhattunk arról, hogy milyen kompetenciák szükségesek egy könyvtári szakembernek ahhoz, hogy megfelelően tudjon kezelni szerzői jogi kérdéseket a munkája során.

A szerzői jogi kérdéskör után Ulrike Lang, a hamburgi State and University Library munkatársa „Work-learn-life-balance and health management: Relevant for librarians?” című előadását hallhattuk, amelyből megtudhattuk, hogyan hozhatjuk ki a legjobb teljesítményt a kollégáinkból, amellett, hogy megerőzzük testi és lelki egészségüket és egyensúlyukat.

201701_MKEIFLA_Konferencia_4

Rosa San Segundo

Miután hasznos tippeket kaptunk a hatékony munkavégzéshez és egészségünk megőrzéséhez, Börzsönyi Nóra, a Budapesti Corvinus Egyetem könyvtárosának figyelemfelkeltő és gyakorlatias prezentációját láthattuk, amelynek témája a közösségi médiumok alkalmazása volt könyvtári környezetben. Nóra sok hasznos, gyakorlati tanáccsal látta el a kollégákat.

A közösségi médiák világa után a következő előadónk, Varga Éva, a Kárpátaljai Magyar Könyvtárosok Egyesületének vezetője ismertette velünk a határon túli könyvtárügy helyzetét. Sajnos elkeseredve hallgattuk Éva előadását, amelyből megtudtuk, hogy az Ukrajna területén dolgozó magyar könyvtárosok igen mostoha és méltatlan környezetben kénytelenek végezni munkájukat. Ugyanakkor azt is hamar megértettük, hogy a határon túli kollégák a körülmények ellenére is szívvel-lélekkel végzik tevékenységüket a magyar kultúra érdekében, minden egyes nap, erőt-energiát nem kímélve, hihetetlen hivatástudattal fűszerezve.

Szintén erről a fajta elköteleződésről tett tanúbizonyságot a konferenciát záró előadó, Dr. Zágorec-Csuka Judit könyvtáros és egyetemi tanár előadása. Judit ismertette a Szlovéniában élő magyar kisebbség könyvtári helyzetét, valamint az ott dolgozó nemzetiségi könyvtárosok munkáját. Felemelő érzés volt látni, hogy micsoda hivatástudattal végzi munkáját, kollégáihoz hasonlóan. Bizton állíthatom minden résztvevő nevében, hogy Judit és kollégái munkássága mindannyiunk számára példaértékű lehet. Megtiszteltetésnek tartom, hogy egy ilyen sokoldalú, és nagy tudású kollégát ismerhettünk meg a személyében.

201701_MKEIFLA_Konferencia_6

Dr. Zágorec-Csuka Judit

Összességében azt kell mondanom, hogy a konferencia nagyon sok hasznos információval és tapasztalattal szolgált számunkra. Külön öröm volt látni, hogy az előadók között mennyi neves, tapasztalt, nagy tudású, kiváló szakmai hírnévnek örvendő kollégát találunk. Nagyon jó dolognak tartottam, hogy az MKE különösen nagy hangsúlyt fektet a nemzetközi előadók meghívására is éppúgy, mint ahogy a konferencia teljes megszervezésére. Azt gondolom, egy jól megszervezett, színvonalas tudományos konferencia részvevői lehettünk, amelyért mindenképpen köszönet illeti a Magyar Könyvtárosok Egyesületét.

Reméljük, a jövőben is sok hasznos konferencia, előadás, és továbbképzés részesei lehetünk az egyesület jóvoltából.

Gál Attila tájékoztató könyvtáros,
Katona Lajos Városi Könyvtár, Vác

Comments are closed.

Blog Home