Határtalanul együttműködünk!

Posted by zondaz - szeptember 10th, 2017

Beszámoló az MKE Jogi Szekciója vándorgyűlési programjáról

“…megmaradásunkért
Fogjunk össze, tegyünk végre
Magyar a magyarért.
Bárhol is vagyunk, mi összetartozunk
Hát örüljünk egymásnak
Amikor találkozunk.”
Méry Péter

01 kep

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete idén július 5-től 7-ig a Miskolci Egyetemen rendezte meg immár 49. vándorgyűlését. A kampusz gondozott környezetében egy kellemes sétával elérhető távolságban zajlottak a szekcióülések, itt kaptak szállást és étkezést a résztvevők. De ez nem jelentett elszigeteltséget, hiszen a remek szervezés lehetővé tette, hogy a város több könyvtárával megismerkedhessenek az érdeklődők.

A Jogi Szekció július 6-án délelőtt a Miskolci Törvényszék jogi szakkönyvtárába hirdetett látogatást. A szekciónk tagságán kívül többen érdeklődtek a szigorú hangulatú tárgyalótermek mellett meghúzódó könyvtár iránt, ahová Burkus Éva könyvtárvezető kísérte fel a kíváncsi kollégákat. A vendégfogdásra előkészített helyiségben terített asztal, hűsítő és kávé fogadta a látogatókat. A könyvtári dokumentumok, a jogi szakirodalom válogatott kötetei, a miskolci börtön asztalos műhelyéből származó dísztelen, de praktikus üveges szekrényekben sorakoznak. A résztvevőket dr. Kiss István, a Miskolci Törvényszék gazdasági kollégiumvezetője köszöntötte, és kalauzolta az intézményben. A frappáns bemutató során megismerkedhettek az 1899-ben fényes külsőségek között átadott igazságügyi palota ma már felújításra szoruló, mégis impozáns épületével. Az úgynevezett „múzeumi szobáról”, mely tulajdonképpen egy régi tárgyakkal berendezett bírói dolgozószoba, dr. Gyurán Ildikó sajtószóvivő, a Miskolci Közigazgatási Munkaügyi Bíróság bírája tartott tárlatvezetést. A látogatás befejezéseként Burkus Éva könyvtárvezető gyűjteményének történeti előzményeiről, a tájékoztatási és szolgáltatási feladatairól, valamint a bírósági könyvtári rendszer felépítéséről beszélt. A jó hangulatú látogatás sok hasznos és érdekes információval gazdagította a résztvevőket.

02 kep

Július 7-én 12 szekció érdekesebbnél érdekesebb programjai közül választhattak a résztvevők. A Jogi Szekció a „Határtalan – Együtt – Működés” többféleképpen értelmezhető fogalmai köré szervezte előadásait, melynek első részében a határainkon túl élő magyar könyvtárosokkal való kapcsolattartás fórumait és eredményeit tárgyalta, a második részében pedig a hazai könyvtáros szakma újdonságait bemutató előadások következtek.

„Együttműködés a Kárpát-medencében” címmel Illés Péter, a Csongrádi Információs Központ, Csemegi Károly Könyvtár és Tari László Múzeum igazgatójának hangulatos beszámolója hangzott el a Kárpát-medencei Könyvtárosok Konferenciájáról. A kezdetektől az idén 16. alkalommal megrendezett találkozóig áttekintette hogyan fejlődött a nyolc ország könyvtárosainak kapcsolattartása. A nemzeti nyelv és identitás megőrzésének nehézségeit figyelembe véve a konferenciák állandó eleme volt egy-egy határon túli könyvtár bemutatkozása, jó gyakorlatok ismertetése, tájékoztatás a hazai könyvtámogatási és pályázati programokról. Ezen kívül mindig előtérbe került valamelyik szakmai téma, mint a digitalizálás vagy az innováció.

03 kep

„A Kárpát-medencei fiatal magyar könyvtárosok együttműködése” program eredményeinek bemutatása” dr. Redl Károly, az Országgyűlési Könyvtár főigazgató-helyettesének tolmácsolásában történt. A „Könyvtár, ami összeköt” jeligével is fémjelzett, hetedik éve újrainduló ösztöndíjpályázatban eddig körülbelül száz szomszédos országbeli magyar kolléga tölthetett egy hónapot az Országos Széchenyi Könyvtár által szervezett, több közgyűjtemény közreműködésével végrehajtott szakmai programban. Céljuk, a résztvevők látókörének szélesítse, és a szakmai tapasztalatcsere elősegítése életszerű kapcsolati hálózat kiépítésével. A jövőben várható a projekt továbbfejlesztése.

04 kep

„A Mikes Kelemen Program (MKP) eddigi eredményeinek és terveinek bemutatása” keretében Kaposváriné Dányi Éva, az OSZK osztályvezető asszonya elmondta, hogy a program célja, a diaszpórában élő magyarok által felajánlott tárgyi örökség összegyűjtse, Magyarországra szállítása, és a hasznosításról való gondoskodás. A folyamat lebonyolítása átgondolt szervezést igényel(t). Külföldi gyűjtőpontokat állítottak fel, később pedig megbízott szakembereket küldtek a fontosabb helyszínekre. Az eddig beérkezett kb. 200 ezer dokumentum 8 %-a az OSZK gyűjteményének része lesz. A többi kiadványból az OSZK honlapján keresztül igényelhetnek a magyarországi és határon túli könyvtárak. Érdekes, hogy nem csak könyvek, de kéziratok, fotók, hangfelvételek és digitális dokumentumok is hazakerültek. A jövő tervei között szerepel, hogy a szállítás egyszerűsítése érdekében a fölöspéldányokból közművelődési vagy iskolai könyvtárba szánt csomagokat állítanak össze.

05 kep

„Beszámoló az MKP floridai és ausztráliai gyűjtéseinek tapasztalatairól” címmel megtartott előadáson Maczelka Árpád, az OSZK, MEK könyvtárosa betekintést nyújtott a „terepen” folytatott munka élményeibe, nehézségeibe. Leggyakrabban a helyi magyar szervezeteken keresztül történt a kapcsolatfelvétel az adományozókkal, de gyakran a szerencse, vagy a véletlen segítette a könyvtárost.

06 kep

A „10 éves az IFLA_HUN összmagyar levelezőlista” című születésnapi beszámolót Haraszti Katalin nyugalmazott parlamenti könyvtáros, az IFLA_HUN levelezőlista moderátora készítette. 2006-ban a kecskeméti vándorgyűlésen vetődött fel egy magyar nyelvű könyvtári levelező rendszer koncepciójának gondolata, melynek informatikai hátterét a Könyvtáros Egyesületek Nemzetközi Szövetsége (IFLA) biztosítaná. Egy intézkedésekkel telített év után a következő szegedi vándorgyűlésen 2007. 07.12-én meg is indult az információáramlás a világhálón. Az IFLÁ-nak ma 97 levelezőlistája van, ebből egy az IFLA_HUN, ami több mint 500 tagot számlál. A lista célja a magyar nyelvi kultúra ápolása, szakmai közösségépítés, és tájékoztatás.

07 kep

„Kísérleti magyar webarchiválási program – Te is segíthetsz!” címet viselte Moldován István, az OSZK, osztályvezetőjének előadása, melyben hangsúlyozta a digitális dokumentumok megőrzésének szükségességét, hiszen egy szempillantás alatt eltűnhetnek tartalmak az internetről (például a „Nagy Könyv” mozgalom weboldala). Történeti áttekintést, és nemzetközi kitekintést nyújtott az eddig folytatott archiválási gyakorlatról. Az OSZK Országos Könyvtári Rendszer projekt webarchiválási almunkacsoportjában jelenleg egy 2018 végéig tervezett kísérlet folyik, melynek célja, hogy más nemzetek által szerzett tapasztalatokat felhasználva kialakítsanak olyan technológiai, alkalmazási és szabályozási környezetet, mely alkalmas a mélyweb tartalmak hosszú távú megőrzésére. A Magyar Internet Archívum iránt érdeklődők számára levelezőlista is indult.

08 kep

„Könyvtár és társadalom. Szempontok és javaslatok a szolgáltatásközpontú könyvtárstatisztika bevezetéséhez” témáról Rózsa Dávid, a KSH Könyvtárának főigazgató-helyettese és Kecskeméti Gergely, a Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Kunó Könyvtárának csoportvezetője beszélt. A könyvtárak számára minden évben kötelezően kitöltendő statisztikai űrlap korszerűsítéséről, régi már nem aktuális sorok elhagyásáról, új, fontossá vált, a könyvtári tevékenységet lényegében megragadó adatgyűjtés tervezéséről adtak számot.

09 kep

10 kep

„Bemutató az Új Jogtár legújabb fejlesztéseiről” címmel Takács Tibor, a Wolters Kluwer kiadó munkatársának tudósítását hallgatták meg a résztvevők. Rövid jellemzést adott az e-mailben megkérhető jogszabályváltozás figyeléséről, a jogi beszédfelismerő szoftver fejlesztéséről.

11 kep

A Jogi Szekció tagjai saját szekciójuk határain túl is tartottak előadásokat a vándorgyűlés során: Gerencsér Judit, az MKE főtitkára a 2. napi kisplenáris ülésen „Életminőség, közösségépítés, könyvtári szolgáltatások – avagy a dán könyvtári modell egy szakmai tanulmányút tapasztalatai tükrében” témában, illetve dr. Tóth Éva, az OSZK osztályvezető asszonya a Társadalomtudományi Szekció ülésén „Jogi művek digitalizálása az Országgyűlési Könyvtárban” címmel fogalmazták meg gondolataikat.

A programok sorát csütörtök este a szokásos baráti találkozó, majd a pénteki kirándulások zárták!

Köszönjük a szervezők és az előadók színvonalas munkáját, tagjaink aktív részvételét!

Az élménydús és tanulságos miskolci napok a könyvtárosok látókörét tágítva, hangsúlyokat megjelölve, energiával töltötték fel a résztvevőket, ami lendületet adhat mindenkinek a következő évi ünnepi keszthelyi vándorgyűlésig, mely sorrendben immár az 50. lesz!

Viszontlátásra 2018-ban Keszthelyen, az 50. MKE VÁNDORGYŰLÉSEN!

Harmados Mária
Szegedi Törvényszék Könyvtára

Comments are closed.

Blog Home