Szakirodalmi ajánló

Posted by zondaz - november 12th, 2017

Magyar nyelvű szakcikkek, tanulmányok

Ásványi Ilona

Reflexiók egy szakmai továbbképzés kapcsán / Ásványi Ilona. – A jó munkahelyi közérzet kialakítása és a jól működő szervezeti kultúra. – Bibliogr. jegyzetekben
In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 26. (2017) 9., p. 35-45.

Barátné Hajdu Ágnes

Az élet minősége : könyvtárosok a társadalom szolgálatában / Barátné Hajdu Ágnes. – Elhangzott 2017. július 5-én Miskolcon, az MKE 49. vándorgyűlésén, a nyitó plenális ülés köszöntő beszédeként
In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 26. (2017) 8., p. 3-5., 28. : ill., 2 fotó

Bartos Éva

Kételyek és megerősítések a segítő könyvtár létjogosultságáról / Bartos Éva. – Elhangzott a 2017. évi vándorgyűlésen Miskolcon, a Társadalomtudományi Szekcióban. – Bibliogr.
In: Könyvtári figyelő. – 27. (2017) 3., p. 337-341.

Beke Márton

Találkozó párhuzamosok : a Cselekvő közösségek projekt és a kulturális törvény módosításának összefüggései / Beke Márton
In: Szín. – 22. (2017) 2., Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás, p. 16-18. : ill.

Bényei Miklós

A könyvtári dokumentumok és a helytörténeti kutatás mai lehetőségei / Bényei Miklós. – Elhangzott 2017. július 12-én, a Püspökladányi Kecskés Gyula Városi Könyvtárban.
In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 26. (2017) 9., p. 16-20. : ill.

Bognár Noémi Erika

Az e-kötelespéldányok beszolgáltatásának szabályozása : nemzetközi kitekintés / Bognár Noémi Erika [et al.]. – Bibliogr.
In: Könyvtári figyelő. – 27. (2017) 3., p. 351-361. : ill., 2 ábra, 3 tábl.

Dancs Szabolcs

A hiteles digitális másolatról és a másolati példányok bibliográfiai kezeléséről. 1. rész, Hitelesség szabványos alapokon / Dancs Szabolcs. – Bibliogr. jegyzetekben
In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 26. (2017) 10., p. 7-15.

Dancs Szabolcs

Oszd meg, és ne uralkodj! : beszámoló az OCLC EMEA regionális konferenciájáról / Dancs Szabolcs. – Bibliogr. jegyzetekben
In: Könyvtári figyelő. – 27. (2017) 3., p. 362-367. : ill., 1 ábra

Ecsedy Judit, V.

A 18. századi nemzeti bibliográfia helyzete / V. Ecsedy Judit. – Hozzászólás Borda Lajos téziseihez: Országos Széchényi Könyvtár, 2016. március 2. – Bibliogr. lábjegyzetben
In: Magyar könyvszemle. – 133. (2017) 1., p. 115-117.

Farkas Ferenc

Az én könyvtáram : a “Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek” EFOP-3.3.3-VEKOP/16-2016-00001 projekt céljai és az eddig megvalósult tevékenységek / Farkas Ferenc, Fodor Péter
In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 26. (2017) 9., p. 10-15. : ill., 2 fotó

Filip Gabriella

Az “elfeledett költő” köszöntése : Tompa Mihály-emlékkiállítás a miskolci II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtárban / Filip Gabriella
In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 26. (2017) 10., p. 27-31.

Garamvölgyi László

Informatikai fejlesztések könyvtári környezetben / Garamvölgyi László. – Bibliogr.
In: Tudományos és műszaki tájékoztatás [elektronikus dok.]. – 64. (2017) 6., p. 289-297. : ill., 7 ábra

Guth Holda

500 éves a reformáció : Luther-nyomtatványok az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltárban / Guth Holda
In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 26. (2017) 10., p. 32.

Harsányi Zsófia

Ki mondta, hogy csak a CEU-nak lehet remek könyvtára? / Harsányi Zsófia ; [riporter] Dziuba János ; vál. Fonyó Istvánné. – Az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem könyvtárának bemutatása. – Eredetileg megjelent a valasz.hu honlapján
In: Tudományos és műszaki tájékoztatás [elektronikus dok.]. – 64. (2017) 6., p. 340-341. : ill., 3 fotó

Heltai János

A Régi Magyarországi Nyomtatványok (RMNy) tudománytörténeti helyzete : megjegyzések a bibliográfiai egység fogalmáról / Heltai János. – Hozzászólás Borda Lajos téziseihez: Országos Széchényi Könyvtár, 2016. március 2.
In: Magyar könyvszemle. – 133. (2017) 1., p. 106-114.

Hevérné Kanyó Andrea

Utak az olvasóvá neveléshez : mit tehet egy gyakorló pedagógus? / Hevérné Kanyó Andrea. – Az Olvassunk együtt levelezős versenytől az Olvass.el! online vetélkedőig
In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 26. (2017) 9., p. 29-34. : ill., 1 fotó

Holl András

ORCID – egy újabb szerző-azonosító a tudományos közleményekhez / Holl András, Bilicsi Erika. – Bibliogr. jegyzetekben
In: Könyvtári figyelő. – 27. (2017) 3., p. 346-350.

Horváth Zoltánné

Hálózati metaadat univerzum – könyvtárak válaszútnál : az OCLC EMEA 2017. évi konferenciájának útkeresései / Horváth Zoltánné. – Bibliogr. jegyzetekben
In: Könyvtári figyelő. – 27. (2017) 3., p. 362-367. : ill., 10 ábra

Illés Julianna

A Verseghy Ferenc Könyvtár minőségirányítási projektjének bevezetéséről / Illés Julianna
In: Kaptár. – 26. (2017) 2., p. 9.

Juhász Erika

Társadalmi és kulturális tőke – válságok és folyamatok / Juhász Erika, Sotkóné Máté Krisztina, Ponyi László
In: Szín. – 22. (2017) 2., Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás, p. 19-29. : ill., 6 fotó

Kárpáti Árpád

“Nem önmagadé vagy, hanem a közösségé” / Kárpáti Árpád. – A Cselekvő közösségek projektről
In: Szín. – 22. (2017) 2., Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás, p. 4-7. : ill., 5 fotó

Kocsisné Baán Mária

Hagyomány és innováció – A könyvtárak szerepe a felsőoktatás megújulásában / Kocsisné Baán Mária, Espán Edina. – Az MKE 2017. évi vándorgyűlésén, a Tudományos és Szakkönyvtári Szekcióban elhangzott hasonló című előadás alapján készült, a miskolci tapasztalatok alapján. – Bibliogr. jegyzetekben
In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 26. (2017) 8., p. 19-27. : ill., 4 ábra

Koltay Tibor

Új kapuőr-e a kutatóknak szánt közösségi média? / Koltay Tibor. – Bibliogr. jegyzetekben. – Az Academia.edu és a ResearchGate szolgáltatásai
In: Könyvtári figyelő. – 27. (2017) 3., p. 342-345.

Korpásné Cserfalvi Katalin

Könyvtárak a kamasz olvasókért / Korpásné Cserfalvi Katalin. – Háromnapos konferencia Cegléden és a szolnoki ifjúsági könyvtár bemutatkozása
In: Kaptár. – 26. (2017) 2., p. 1-4. : ill., 2 fotó

Kovács Béla Lóránt

Könyvtárpontok – közel az olvasóhoz és a művelődő közösségekhez / Kovács Béla Lóránt, Miszler Tamás ; [riporter] Szeifer Csaba
In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 26. (2017) 10., p. 3-6. : ill., 2 fotó

Kovács Ilona

Hungarika/diaszpóra-kutatás az Országos Széchényi Könyvtárban a Mikes Kelemen Program előtt / Kovács Ilona. – Bibliogr. jegyzetekben
In: Könyvtári figyelő. – 27. (2017) 3., p. 325-336.

Maróthy Szilvia

Elektronikus szövegkiadások a könyvtárban / Maróthy Szilvia. – Bibliogr.
In: Tudományos és műszaki tájékoztatás [elektronikus dok.]. – 64. (2017) 6., p. 298-309.

Mayer József

Életminőség – olvasás nélkül? / Mayer József. – Magyarországi helyzetkép a szövegértésben alacsony szinten teljesítő tanulókról a legutóbbi PISA-vizsgálatok alapján
In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 26. (2017) 8., p. 42-49. : ill., 8 ábra

Molnárné Moravszki Mária

Olvasás népszerűsítő program / Molnárné Moravszki Mária ; [kieg.] Illés Julianna. – A szolnoki megyei könyvtár Könyvcimborák Klubja elnevezésű foglalkozássorozata Tiszavárkony és Szászberek általános iskolás csoportjainak. – Illés Julianna programkoordinátor kiegészítésével
In: Kaptár. – 26. (2017) 2., p. 5-8. : ill., 5 fotó

Monok István

Antikváriusok, könyvtárosok és másféle könyves emberek : két beszélgetés az Országos Széchényi Könyvtárban / Monok István. – A könyves szakma két találkozójáról (Országos Széchényi Könyvtár, 2016. márc. 2, és 2016. nov. 8.)
In: Magyar könyvszemle. – 133. (2017) 1., p. 96-98.

Nagyné Marton Andrea

A Méliusz Juhász Péter Könyvtár Helytörténeti Gyűjtemény és Fotótára / Nagyné Marton Andrea. – Bibliogr. – Res. angol nyelven
In: Új nézőpont. – 3. (2017) 3/4., p. 41-60.

Péterfalvi Attila

A személyes adatok kezelése a könyvtárak életében – aktuális kérdések / Péterfalvi Attila, Csajági István. – Bibliogr. jegyzetekben
In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 26. (2017) 9., p. 3-9.

Storcz Tamásné

Könyvtárhasználati ellentmondások szakgimnáziumban / Storcz Tamásné
In: Új köznevelés. – 73. (2017) 3/4., p. 10-11.

Szabó Ildikó

“Az olvasás mindenkié, a tiéd is!” : iskola-könyvtár-pedagógusképzés együttműködése az olvasás megszerettetésért[!] és a szövegértés javításáért / Szabó Ildikó. – Bibliogr.
In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 26. (2017) 10., p. 40-46.

Szabolcsiné Orosz Hajnalka

Az igazi hívószó : 30 éves az Idővonat Olvasótábor / Szabolcsiné Orosz Hajnalka. – Adatok a táborok tematikájáról, lebonyolításáról és a 2017. július 1-2-án megrendezett Idővonat Nemzetközi Jubileumi Hétvégéről
In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 26. (2017) 9., p. 21-28. : ill., 4 fotó, 3 ábra

Sztankó Zsolt

A Bibliotheca Hungarica / Sztankó Zsolt ; vál. Fonyó Istvánné. – A somorjai Fórum Kisebbségkutató Intézet szakkönyvtáráról . – Eredetileg megjelent a felvidek.ma honlapján
In: Tudományos és műszaki tájékoztatás [elektronikus dok.]. – 64. (2017) 6., p. 336-337. : ill., 1 fotó

Tüske László

“…mára a könyvtár valóban mindenkié” : a Cselekvő közösségek projekt és az Országos Széchényi Könyvtár / Tüske László
In: Szín. – 22. (2017) 2., Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás, p. 12-15. : ill., 6 fotó

Várkonyi Borbála

Az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár megújult terekkel és állandó kiállítással várja a látogatókat / Várkonyi Borbála ; vál. Fonyó Istvánné. – Eredetileg megjelent a Magyar Kurír honlapján
In: Tudományos és műszaki tájékoztatás [elektronikus dok.]. – 64. (2017) 6., p. 333-334. : ill., 4 ábra

Idegen nyelvű szakcikkek, tanulmányok

Adams, Claudia

A collaborative approach to integrating information and academic literacy into the curricula of research methods courses / Claudia Adams [et al.]. – Bibliogr.
In: The journal of academic librarianship. – 42. (2016) 3., p. 222-231.

Címfordítás: Az információs műveltség és az akadémiai írástudás együttműködésen alapuló integrálása kutatásmódszertani kurzusba

Atanassova, Iana

On the composition of scientific abstracts / Iana Atanassova, Marc Bertin, Vincent Larivière. – Bibliogr.
In: Journal of documentation. – 72. (2016) 4., p. 636-647.

Címfordítás: A referátumok szerkezete

http://www.emeraldinsight.com/toc/jd/72/4

Baryševa, Ekaterina Aleksandrovna

Biblioteki Indii segodnâ : ot staryh problem k novym gorizontam / Ekaterina Aleksandrovna Baryševa. – Res. angol nyelven
In: Bibliotekovedenie. – (2016) 4., p. 451-458.

Címfordítás: Az indiai könyvtárak ma: régi problémák és új lehetőségek

Bats, Raphaẽlle

Libraries after Charlie : from neutrality to action / Raphaẽlle Bats. – Bibliogr.
In: Library trends. – 65. (2016) 2., p. 128-142.

Címfordítás: Könyvtárak a Charlie Hebdo után: a semlegességtől a tettekig

Benselin, Jennifer C

Information overload : the differences that age makes / Benselin Jennifer C, Gillian Ragsdell. – Bibliogr.
In: Journal of librarianship and information science. – 48. (2016) 3., p. 284-297.

Címfordítás: Mennyiben függ az információs túlterhelés az életkortól?

Buttò, Simonetta

Trent’anni di SBN / Simonetta Buttò. – Bibliogr. a jegyzetekben
In: AIB studi. – 56. (2016) 2., p. 181-183.

Címfordítás: Az országos könyvtári szolgálat (Servizio bibliotecario nazionale) harminc éve

http://aibstudi.aib.it/issue/view/749/showToc

Gallagher, Matt

How to conduct a library services platform review and selection / Matt Gallagher
In: Computers in libraries. – 36. (2016) 8., p. 20-22.

Címfordítás: Hogyan alakítsunk ki egy könyvtári szolgáltatási platformot: áttekintés és kiválasztás

Koren, Marian

Kooperationen – Stiftungen – Mittelpunkt der Gemeinde : das Bibliothekswesen in den Niederlanden / Marian Koren
In: BuB. – 68. (2016) 10., p. 572-577.

Címfordítás: Együttműködés – alapítványok – a község központja. A könyvtárügy Hollandiában

Lison, Barbara

Germany’s new culture of welcome – our libraries are an essential part of it / Barbara Lison. – Bibliogr.
In: Journal of library administration. – 56. (2016) 1-4., p.180-187.

Címfordítás: Németország új befogadási kultúrája – könyvtáraink ennek lényeges részei

Melichar, Marek

Projekt ArcLib – budování systému pro dlouhodobou archivaci digitálních dat v českých knihovnách / Marek Melichar [et al.]. – Res. angol nyelven
In: ITlib. – 19. (2016) 2., p. 13-15.

Címfordítás: Az ArcLib projekt – a digitális adatok hosszú távúarchiválását biztosító rendszer építése a cseh könyvtárakban

http://itlib.cvtisr.sk/archiv.html?page_id=216

Stapel, Johan

Interlibrary loan and document supply in The Netherlands / Johan Stapel
In: Interlending & document supply. – 44. (2016) 3., p. 104-107.

Címfordítás: Könyvtárközi kölcsönzés és dokumentumszolgáltatás Hollandiában

http://www.emeraldinsight.com/toc/ilds/44/3

Throgmorton, Kaitlin

Recruiting and retaining volunteers : cultivating a successful program requires time and effort, but the payoff can be worthwhile / Kaitlin Throgmorton
In: American libraries. – 47. (2016) 6., p. 42-45.

Címfordítás: Önkéntesek toborzása és megtartása. A siker időigényes, de megéri

https://americanlibrariesmagazine.org/2016/05/31/recruiting-retaining-library-volunteers/

Vestlie, Marit

Nordic collaboration : on digital library services for the immigrant population / Marit Vestlie
In: Scandinavian public library quarterly. – 49. (2016) 4., p. 38-39.

Címfordítás: Skandináv együttműködés a bevándorlóknak nyújtott digitális könyvtári szolgáltatások területén

http://slq.nu/?article=volume-49-no-4-2016-6

Vinyard, Marc

Altmetrics : an overhyped fad or an important tool for evaluating scholarly output? / Marc Vinyard
In: Computers in libraries. – 36. (2016) 10., p. 26-29.

Címfordítás: Altmetrics. Túllihegett hóbort vagy a tudományos teljesítmény adekvát mérési eszköze?

Magyar nyelvű szakkönyvek

Buda András

IKT és oktatás : együtt vagy egymás mellett? / Buda András. – Szeged : Belvedere Meridionale, 2017. – 205 p. : ill. ; 24 cm. – Bibliogr.: p. 186-203. – Összefoglalás angol nyelven. – ISBN 978-615-5372-68-1 fűzött

Villám Judit

Az Országgyűlési Könyvtár / [… írta Villám Judit]. – [Budapest] : [Országgyűlés Hiv.], cop. 2017. – 77, [3] p. : ill, részben színes ; 19 cm. – (Országházi séták, ISSN 2416-1594). – Megjelent angol nyelvű kiadásban is. – ISBN 978-615-5674-09-9 fűzött

A Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Könyvtár ősnyomtatványai : kiállítás a Klebelsberg Könyvtárban : 2017. április 24 – május 15. = Die Inkunabeln der Klebelsberg-Bibliothek Szeged : Ausstellung in der Klebelsberg-Bibliothek : 24. April – 15. Mai 2017 / [összeáll. … Varga András, Farkas Katalin]. – Szeged : SZTE Klebelsberg Kvt., 2017. – 55 p. : ill. ; 21 cm. – Bibliogr. – ISBN 978-963-306-527-3 fűzött

További böngészésre ajánljuk a Humanus adatbázis és a MAKSZAB anyagát.
Az idegen nyelvű szakcikkeket szakkönyvtárunkból érhetik el.

Szerkesztette: Honffyné Felhő Ágnes
közreműködött: Feimer Ágnes
Könyvtári Intézet Könyvtártudományi Szakkönyvtár

Comments are closed.

Blog Home