Ünnepelt az MKE Vas Megyei Szervezete

Posted by zondaz - november 12th, 2017

201705_Szervezetielet_Unnepelt_Vas_1

1967. szeptember 16-án, az országban ötödikként alakult meg az MKE Vas Megyei Csoportja. Ebből az alkalomból gyűlt össze a tagság jubileumi ünnepi rendezvényre egy nappal a kerek évforduló előtt. Egymásra figyelő, önbizalmat erősítő örömünnepnek és azon pályatársaink előtti tisztelgő emlékezésnek szánta a szervezet vezetősége ezt az alkalmat, akik már a hatvanas évek elején csatlakoztak a Magyar Könyvtárosok Szabó Ervin Köréhez, majd követőikkel fél évszázada életre hívták a megye könyvtárosait összefogó csoportot.

Az alapító nyilatkozatot öten írták alá, valamennyien a megyei könyvtár munkatársai voltak. Őket városi, szakszervezeti és felsőoktatási könyvtárakban dolgozók követték, az alakulás évében kilencen. Ez a hivatás iránt elkötelezett mag bővítette aztán a taglétszámot, amely a nyolcvanas években érte el csúcspontját. Koncepciózus, kitartó tisztségviselőivel az élen teljesítette legfőbb vállalásait: a szakmai ismeretek megújításában való közreműködést, továbbá a különböző könyvtárakban dolgozók összefogását. Az utánpótlás érdekében főiskolai hallgatói csoport is alakult. Egyik kiváló mentoruk, dr. Kovács Mária nem sokkal rendezvényünk előtt hunyt el, az összegyűltek rá is emlékeztek tisztelgő főhajtással.

A több név- és szervezeti változáson átesett csoport tevékenységéről átfogó, elemző áttekintést írt a 2011-ben megjelent, az MKE történetét feldolgozó kötetben Tilcsikné Pásztor Ágnes, aki több cikluson át vállalt elnöki és titkári feladatokat. A jubileumi programon pedig közösségünk legemlékezetesebb pillanatait idézte fel izgalmas, az idő múlását és a gazdag múltat egyaránt bemutató fényképválogatással. Barki Katalin elnök asszony pedig átadta a jelenlévőknek az emléklappal együtt a „Tisztelgő emlékezés” című, Bánó Zsuzsáról, Pethő Gyuláról, Rózsa Béláról, Takács Miklósról és dr. Tóth Gyuláról készült portrégyűjteményt. A grafikai megformálás Bozzai Juditot dicséri. Miután én még közvetlen munkatársuk lehettem, az életutak bemutatására szívesen vállalkoztam. Személyiségük varázsa elevenen él emlékezetemben, és a mai napig hálával gondolok útmutatásaikra, amelyekkel pályakezdésemet megkönnyítették.

201705_Szervezetielet_Unnepelt_Vas_3

Rendezvényünket megtisztelte jelenlétével a megyei közgyűlés elnöke és városunk polgármestere, és emléklap adományozásával is kifejezték elismerésüket azért a munkáért, amellyel a könyvtáros társadalom gazdagítja a tájhaza kultúráját. Az egyesület elnökségét Kiss Gábor alelnök képviselte, elhozta számunkra a jubiláló tagszervezetet köszöntő emléklapot. Természetesen azt sem mulasztotta el, hogy a „szomszédságból” látott benyomásait is felvillantsa. Gerencsér Judit főtitkár asszonytól szervezetünket az országos mezőnyben méltató, szép levelet kaptunk, amelyet személyes kötődéseinek kiemelése különleges ajándékká emelt.

Ünnepi programunkat a „Kreatív könyvtárosok” című kiállítás zárta. A sokszínű tárlaton olyan tárgyakat, alkotásokat csodálhattunk meg, amelyeket szabadidejükben készítettek Vas megyei könyvtárak jelenlegi és egykori munkatársai.

Pallósiné dr. Toldi Márta

Comments are closed.

Blog Home