Bemutatkozik: Kovács Eszter, a Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesületének alelnöke

Posted by Buzai Csaba - december 22nd, 2021

 

2007 óta dolgozom a kolozsvári Egyetemi Könyvtár (teljes nevén: Kolozsvári „Lucian Blaga” Központi Egyetemi Könyvtár) könyvtárosaként, 2011-től az Olvasószolgálati és Tájékoztatási Osztály vezetőjeként. Eredeti végzettségem szerint bölcsész vagyok, a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetemen (BBTE) szereztem egyetemi, majd mesterdiplomát német-orosz szakon.

Könyvtár- és információtudományi képzésre csak pár évvel később iratkoztam be, munka mellett (ekkor a kolozsvári Kriterion Könyvkiadó munkatársaként dolgoztam szerkesztőként, de azelőtt az egyetem nemzetközi kapcsolatok, illetve kommunikációs és tájékoztatási osztályán is volt alkalmam tapasztalatot szerezni). A posztgraduális képzés elvégzése után versenyvizsgáztam könyvtárosi állásra – noha korábbi munkahelyeimet is szerettem, ma már szinte elképzelhetetlen számomra, hogy nem mindig itt, a könyvtárban dolgoztam…

A könyvtárba kerülésem után munkahelyi tevékenységeim az olvasószolgálattal, tájékoztatási munkával kapcsolatos feladatokat ölelték fel, emellett a különböző tudományos és kulturális események megszervezésén és lebonyolításában vehettem részt. A Kolozsvári Egyetemi Könyvtár országos szinten kiemelt jelentőségű intézményként, rendkívül sokrétű feladatkörrel rendelkezik, ez pedig a partnerintézmények hálózatával való együttműködést is jelentette. Már a kezdetektől besegítettem a könyvtárközi kölcsönzéssel és dokumentumszolgáltatással kapcsolatos tevékenységekbe, ennek legnagyobb haszna az volt számomra, hogy megismerhettem a romániai könyvtáros kollégák jó részét, akikkel aztán az évek alatt találkozókon, továbbképzéseken, konferenciákon találkozhattam is.

Könyvtárosi tevékenységem megkezdése után még sokáig tartottam magam „kívülről érkezett” embernek, és ezért törekedtem mindenfajta munkába belekóstolni, lehetőleg minél több mindent kipróbálni. Ezalatt az időszak alatt rengeteget tanultam kollégáimtól, az olvasóinktól, a könyvtárral együttműködő partnerektől, úgyhogy ezeket az éveket tekintem a beavatás lépcsőinek. Ma is hálás vagyok türelmükért és segítőkészségükért.

Munkám jelenleg alapvetően az olvasószolgálat és szaktájékoztatás felügyelete ((a könyvtári terekben és távoli eléréssel), a tartalomszolgáltatás, könyvtárlátogatások és felhasználói szintű könyvtári képzések megszervezése, a sajtónyilvánosság és a közösségi média csatornák kezelése, esetenként a szakmai gyakorlatozó diákok mentorálása.

Mivel fontosnak találtam, hogy élőben, kollégáktól tanulhassak, már kezdettől fogva figyelemmel követtem a szakmai egyesületi életet: a Román Könyvtáros Szövetség mellett beiratkoztam a Romániai Magyar Könyvtáros Egyesületbe (RMKE) is. Emlékezetes marad számomra a 2008-as év, ugyanis ekkor vettem részt az első RMKE-találkozón (amelyet akkor éppen Kolozsváron rendeztek meg a Reneszánsz Emlékév égisze alatt), illetve az első magyarországi könyvtáros találkozón is.

2015-ben merült fel első alkalommal, hogy aktív szerepet is vállaljak az RMKE tevékenységében. A romániai magyar könyvtárosok az évi vándorgyűlésén felmerült a szakmai tevékenység strukturálása közkönyvtárak, iskolai könyvtárak és tudományos könyvtárak felosztásban. Ekkor vállaltam el a tudományos könyvtárakért felelős egyesületi megbízott szerepét. A munka egyszerre volt könnyebb és sokkal nehezebb, mint előzetesen számítottam rá: könnyebb, mivel Kolozsvár mint regionális egyetemi és tudományos kutató központ nagyon változatos könyvtári vagy könyvtárként működő intézmények hálózatával rendelkezik, és az illetékes kollégákkal már korábban is alkalmam volt együttműködni, és nehezebb, mivel a többi régió esetén egyszerre volt jellemző a szétszóródottság, illetve az „egyszemélyes intézmények” jelenléte is. Még a kolozsvári tudományos könyvtárhálózat is (amely a Kolozsvári Egyetemi Könyvtárnak a BBTE mellett működő nagy hálózatát, a többi állami egyetemi, a magyar magánegyetemi, civil könyvtári, intézményi szakkönyvtári rendszerét, az akadémiai könyvtári fiókokat jelenti) olyan szerteágazó volt tevékenységében, hogy nehézséget jelentett egy esetleges közös stratégia megfogalmazása.

2017 óta bekapcsolódtam a romániai magyar könyvtárosok számára havonta kiadott hírlevél, a ReMeK-e-hírlevél szerkesztésébe is. Évente négy lapszám felelős szerkesztője vagyok. A könyvtárakról szóló hírek gyűjtése és közvetítése ekkor vált rendszeres önkéntes munka formájában fontos részévé a tevékenységemnek.

2014-ben felnőttképzési oklevelet szereztem. Ez lehetővé tette, hogy bekapcsolódjak a könyvtárunk által szervezett középfokú könyvtárosképzésbe is, így a szakmai utánpótlás kérdésébe is bele tudtam valamennyire pillantani.

2021-ben sor került az RMKE tisztújító közgyűlésére, amelyen az új vezetőségben az alelnöki tisztséget vállaltam el. Eddigi megbízatásaim mellett, amelyek a tudományos könyvtárak specifikus kérdéseivel foglalkoznak – a vezetőtestület többi tagjával együtt – az egyesületen belüli kommunikáció erősítésében szeretnék segítségül lenni. Megfogalmazódott, hogy szükség van a tagság alapadatainak frissítésére, illetve a szakmai találkozókra.

Reményeink szerint az eredményekről hamarosan tájékoztatni tudjuk kollégáinkat.

Kolozsvár, 2021. december

 

Comments are closed.

Blog Home