Dr. Poráczky Rozália kapta idén az EMKE Monoki István díját

Posted by zondaz - május 21st, 2016

 

201602_Otagusip_EMKE

2016. április 9-én ünnepélyes keretek között kerültek kiosztásra különböző kategóriákban 2016 EMKE (Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület) díjai.

A Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesülete javaslatára idén a rangos Monoki díjat a kolozsvári Lucian Blaga Központi Egyetemi Könyvtár főigazgató helyettese, Dr. Poráczky Rozália kapta. 

Laudációjátt Róth András Lajos, a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtár vezetője, a Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesületének alelnöke tartotta. Néhány szemelvény a laudációból:

„… Poráczky Rozália egy olyan magyar gyökerezettségű könyvtárban dolgozik, ahol ezt a gyökeret nem engedi kiszáradni, mindig megtalálva azokat a lehetőségeket, amelyek segítségével összetudja hangolni az intézményi követelményeket az egyesületi érdekekkel, a mindenkori egyetemi tudományos igényt nemzetiségének elvárásaival és ezáltal szárba szökkenhet a mélybe ásott karógyökér…

… Egy román többségű városban, egy ma már román kulturális intézménynek számító művelődési központban sikeresen biztosítja az általános könyvtárfejlesztés mellett az állomány arányainak megfelelő magyar szakember jelenlétet és irányítja a szakutánpótlás folyamatát. Érzékenyen rajta tartja kezét az egyetemi könyvtár és alegységei érverésén…

… Poráczky Rozália a Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesületének olyan aktív, alapító tagja, aki néha funkciójából eredően, néha a háttérből is, de eredményesen tud megmozgatni és összekötni szálakat mindannyiunk érdekében. Szívén viseli az egyesület honlapjának frissítését, szorgalmazva a vidék könyvtári megnyilvánulásainak begyűjtését, annak érdekében, hogy a könyvtáros társadalom értesülhessen a hazai eseményekről, mondván „A levelezőlista mégis csak levelezés, nyoma veszhet az eseménynek, de a honlapon megmarad éveken át…” Poráczky Rozália azzal is tisztában van, hogy az erdélyi könyvtári élet el sem képzelhető az összes intézményi és emberi tényező összehangolása nélkül. Ennek számtalan jelét adta ez idáig. Anekdotába illő, hogy amikor kolléganőivel civil könyvtárakat segített kiépíteni Erdélyben a kilencvenes években, néha az általa készített túrós batyu (más variánsokban: sonkás pogácsa) is segített a könyvtárosi lendület fenntartásában. De komolyra fordítva a szót, az elmondottak bizonyítására semmi sem jobb, mint az évekkel ezelőtt Kolozsvárt rendezett vándorgyűlésünk érdekében lebonyolított elektronikus levelezésének említése, amelyben mindannyiunk véleményére volt kíváncsi, hogy beépíthesse egy jól kidolgozott programba, vagy a Kolozsváron szervezett Erdély reneszánsza című rendezvénysorozat társszervezőjeként kifejtett tevékenysége, amelybe bevonta a RMKE szervezetét és tagjait is…

A főigazgató-helyettesi munkával járó – nem kevés – adminisztrációs munka mellett Poráczki Rozália a közvetlen munkatársak és más könyvtárban dolgozók szakmai fejlődését is a szívén viselte. Ragaszkodott hozzá, hogy az Egyetemi Könyvtár magyar munkatársai vegyenek részt az erdélyi és magyarországi szakmai rendezvényeken, ismerjék és értékeljék a többi kolléga munkáját. Azt is fontosnak tartotta, hogy baráti hangulatban és egyetértésben dolgozzanak és ezért több olyan – mondhatni családias – programot is szervezett, melyek hatására összetartó és egymást segítő közösség alakult ki a kolozsvári Egyetemi Könyvtár magyar szakkönyvtárosaiból…

… Úgy érzem, úgy érezzük mindannyian, hogy idén a legjobb könyvtárosunk kezébe kerül a Monoki díj!”

Kóródy Judit

További hírek a témában:

Az EMKE-ről:

Arisztokraták és erőművészek az EMKE-ért

Comments are closed.

Blog Home