Kárpátaljai magyar könyvtárosok – a Kárpátaljai Magyar Könyvtárosok Egyesülete

Posted by zondaz - március 22nd, 2016

201601_otagu_karpatalja_001

Kárpátalján két magyar könyvtáros egyesület működik: a Kárpátaljai Magyar Könyvtárosok Egyesülete (KMKE) és a Kárpátaljai Magyar Iskolai Könyvtárak Információs Egyesülete. A KMKE-ről az alábbiakban közlünk friss összeállítást, míg a másik szervezetet a webmagazin következő számában mutatjuk be.

A Kárpátaljai Igaz Szó Online, 2016. 01.11-án hírt adott arról, hogy közgyűlést tartott Beregszászban a Kárpátaljai Magyar Könyvtárosok Egyesülete, amely szervezet a közkönyvtárosokat tömöríti. A fórumon Kárpátalja minden magyarlakta vidéke képviseltette magát: eljöttek az Ungvári, a Munkácsi, a Beregszászi és a Nagyszőlősi járás könyvtárosai, a szórványvidékről pedig Aknaszlatina könyvtárosa.

A közgyűlésen – az éves elnöki beszámolót követően – az Országgyűlési Könyvtár által meghirdetett Könyvtár, ami összeköt című idei pályázatban részt vevő könyvtárosok: a tiszaújhelyi Molnár Melinda és a mezőgecsei Vári Katalin ismertették tapasztalataikat. Pallagi Ágnes, a tiszapéterfalvai községi könyvtár vezetője pedig beszámolt a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 80. évfordulójára meghirdetett videopályázatról, ahol 2. helyezést ért el.

Háttér

Az egyesület megalakításának ötlete 1992-ben merült fel azzal a céllal, hogy egyrészt a Kárpátalján dolgozó magyar közkönyvtárosokat összefogja és közösségbe szervezze, érdekvédelmüket ellássa, hogy egymást segítve és támogatva tudjanak érvényesülni, másrészt pedig az, hogy értéket közvetítsen a kárpátaljai magyarságnak, növelve az olvasás szeretetét. 1994-ben hivatalosan is bejegyezték az egyesületet, melynek székhelye ma is Beregszászban található. Az egyesület alapítói Lőrinc Lívia, Weinrauch Katalin és Svéd Vera voltak.
Jelenlegi elnöke Varga Éva, a Beregszászi Járási Könyvtár vezetője.

A Kárpátaljai Magyar Könyvtárosok Egyesületének tevékenységei között szerepel a szakmai fórumokon való részvétel, mely során a tagok személyes kapcsolatokat teremthetnek egymással, tapasztalatot cserélhetnek, ötleteket oszthatnak meg és új szakmai ismeretekkel gazdagodhatnak.
Ukrajnában állandó résztvevői a Kárpátalja Megyei Állami Adminisztráció nemzeti kisebbségi témájú rendezvényeinek, míg a magyarországi szakmai tanácskozásokhoz a Bethlen Gábor Alapnak köszönhetően csatlakozhatnak.

201601_otagu_karpatalja_002

Az egyesület részt vesz állománygyarapítási programokban is. A Márai-programnak és a Nemzeti Kulturális Alap által meghirdetett gyarapítási programoknak köszönhetően számos értékes és hasznos magyar nyelvű könyvvel gazdagodnak Kárpátalja könyvtárai.

Varga Éva elnök tapasztalatai szerint a szórványban élő és dolgozó könyvtárosok is nagy érdeklődést mutatnak a szervezet munkája iránt. A huszti járási könyvtár is jelezte, hogy szeretnének belépni az egyesületbe és csatlakozni a programjaikhoz. A rahói járási könyvtárat még nem tudták bekapcsolni az egyesületi munkába, de remélik, hogy ez hamarosan megtörténik. Ez a bővülés azért is örvendetes, mert e tékák kulturális szervező erejükkel elő tudják segíteni a magyarság megmaradását a szórványban.

A szervezet vezetői bíznak abban, hogy a jövőben folytatódnak és gyarapodhatnak a kárpátaljai magyar könyvtárosok összefogásáért, valamint az anyanyelvi olvasás népszerűsítéséért szervezett programok.

A Kárpátalja.ma portálnak adott januári interjúban így nyilatkozott Varga Éva elnök: „Fő célunk, hogy a kárpátaljai magyar könyvtárügyet előbbre vigyük a kárpátaljai és az anyaországi kapcsolatokat is bevonva”.

Hogyan tudná értékelni a 2015-ös évet? – kérdezték ugyanitt – Varga Évát.

– A gazdasági nehézségek minket, könyvtárosokat is érintettek. Szakmánkban is nagy az elvándorlás, nemcsak a Beregszászi járásban, így van ez az Ung-vidéken is. Ez nagyon szomorú. De ettől függetlenül elmondhatom, jó és sikeres évet zártunk, a könyvtáraink egyre nagyobb számban vesznek részt mind magyarországi, mind ukrajnai pályázatokban. Egyre jobban felszereltek. Nehézségek, hiányosságok még persze vannak, de azért is jók az ilyen fórumok, hogy meg tudjuk beszélni és lehetőségünkhöz mérten orvosolni is tudjuk a problémákat.

Melyek a legégetőbb gondok?

– A könyvtárak anyagi-műszaki ellátottsága és könyvekkel való felszereltsége. Tudatosítani kell a könyvtárosainkban: nem valószínű, hogy költségvetési forrásból ez megoldható lesz, inkább a pályázás felé fordulunk, erre biztatjuk kollégáinkat. Igyekszünk élni a Bethlen Gábor Alap által kínált lehetőségekkel. A Márai program is egyre népszerűbb a közkönyvtárak között Kárpátalján.

Források:

Haraszti Katalin

Comments are closed.

Blog Home