In Memoriam Szente Ferenc, a Kölcsey Ferenc Alapítvány alapítója

Posted by Buzai Csaba - november 3rd, 2021

Szente Ferenc (1933. július 22. – 2021. október 1.) 1955-1960-ig a Baranya Megyei Könyvtárban, 1960-tól 1994-ig az Országos Széchényi Könyvtárban dolgozott, először a Könyvtártudományi és Módszertani Központban (KMK), a Közművelődési Könyvtárak Módszertani Osztály tudományos munkatársa, majd csoportvezetője, később a Hálózatfejlesztési Osztály vezetőjeként. 1982-ben a KMK igazgatója lett, 1986-1994-ig – megtartva KMK igazgatói címét is – az OSZK főigazgató-helyettese volt.

1990. január 23-án, a magyar kultúra napján, a Budapesti Központi Olvasókör elnöke – Molnár Zoltán, és Szente Ferenc, az Országos Széchényi Könyvtár főigazgató-helyettese a jelenlévő szakemberekkel arról tanácskozott, hogy a könyvtáraknak és a művelődési intézményeknek milyen megújult szerepet kell vállalniuk annak érdekében, hogy: „Legyen ez a vállalkozás az ezredfor­duló nagy magyar erőfeszítése a hon­alapítás ezeregyszázadik évforduló­ján a nemzeti talpra állás, az újjá­születő Európához való felzárkózás jegyében. Járuljunk ezzel hozzá a jóakarat, a népek békés együttélése, a szeretet és haladás Európája megvalósításához.” (Kölcsey-alapítvány a könyvtárak segítésére. = Magyar Nemzet 1990. I. 23. 8. p.)

Ezeknek a szellemében alapult meg 1990. június 1-jén a Kölcsey Alapítvány.

A határon túli magyarok magyar irodalommal, könyvvel való ellátása nagyon nehézkes volt. Sokan a saját csomagjukban vitték át a magyar kiadványokat, és terjesztették egymás között. A határon túli és a szórványmagyarság számára komoly nehézséget jelentett a hazai kiadványokhoz való hozzájutás. Éppen ebből a felismerésből hét szervezet Göncz Árpád fővédnökletével létrehozták a Kölcsey Ferenc Alapítványt. Az alapítvány kezelője, tartalmi felelőse az Országos Széchényi Könyvtár főigazgató-helyettese, Szente Ferenc lett.

Idézet az alapító okiratból: „létrehozzuk a Kölcsey Ferenc Alapítványt abból a célból, hogy anyagilag és szervező munkával is segítsük a magyarság anyanyelvi műveltségi színvonalának emelését az egész világon: könyvtárak, olvasókörök, művelődési egyletek, valamint könyvklubok és más könyvszolgálati formák, közösségek és egyletek támogatásával és létrehozás ösztönzésével.”

Az alapítvány induló vagyona: 10.430.000 Ft volt.

A Kölcsey Alapítvány 1990. június 1-től 2017. február 25-ig működött.

Szente Ferenc az alapításkor az Országos Széchényi Könyvtár főigazgató-helyetteseként maga szervezte meg az alapítványt olyan társakkal, mint Göncz Árpád, akkor még csak ideiglenes köztársasági elnök, Mészöly Miklós író, Elek Judit filmrendező, Pomogáts Béla irodalomtörténész, akik vele együtt az alapítvány kurátorai voltak. Hazai és külföldi támogatóktól sikerült a múlt század kilencvenes éveiben olyan biztos anyagi bázist kiépíteni, amelynek banki kamataiból képesek voltak ellátni a feladatunkat. Számlája nyilvános volt, és a Magyar Külkereskedelmi Bank kezelte. Állami támogatást soha nem kértek, nem volt közhasznú az alapítvány. Szente Ferenc vallomása erről: „Meggyőződésem, hogy az alapítványi tevékenység hitele a társadalmiság és az ennek érdekében végzett önkéntes szolgálat. Magam vállaltam az ügyvezetői munkát, akkori munkatársammal, gazdasági igazgatónk társaságában. Én nem tartottam és nem tartok igényt semminő fizetésre. Székhelyünk a saját lakás térítésmentesen. Ingó és ingatlan vagyona nincs alapítványunknak, csak a banki betéti számlán szereplő cca. 28 000 000.-Ft.” (levél dr. Hős Ágnes ügyészhez. 2015. május 11.)

Az Alapítvány elsősorban a könyvtárakat támogatta, de az itt tanuló határon túli fiatalokat is, könyvvásárlással, tandíjfizetéssel, lakhatási lehetőséggel. A vajdasági Magyar Szó évente felhívta a posztgraduális tanulmányaikat végző hallgatók figyelmét arra, hogy évente kétszer lehet pályázni a Magyarországon kapható szakkönyvek megvásárlására.

Kétségkívül az Alapítvány legsikeresebb vállalkozása a Testvérkönyvtár program volt. A célja a hazai és a határon túli magyar könyvtárak együttműködésének megszervezése. Ez azt jelenti, hogy a hazai könyvtáraink választanak maguknak egy társat a határon túli könyvtárak közül, amellyel állandó, rendszeres kapcsolatot alakítanak ki, és az Alapítvány segítségével az ismétlődő könyvbeszerzést támogatják.

Számos segítőkész partnert mozgósított a határokon túl élők könyvtári ellátásának javítása érdekében. Külön siker, hogy a projekt révén több száz hazai könyvtár teremtett rendszeres szakmai kapcsolatot határon túli magyar olvasókat kiszolgáló könyvtárakkal és az ott dolgozó munkatársakkal. Ennek tudatában úgy határozott a kuratórium, hogy a továbbiakban ezt a bevált projektet kell előnyben részesíteni, és ennek teljes nyilvánosságot kell biztosítani, hogy az évenkénti két pályázati alkalmat minden érdekelt és jogosult biztonsággal kihasználhassa.

Néhány példa a támogatásról:

Nem tudjuk fölsorolni azoknak az intézményeknek a nevét, akik éveken keresztül a Testvérkönyvtár program tevékeny részvevői voltak Szlovákiában, Szerbiában, Horvátországban, Szlovéniában, Romániában. Remélhetőleg ez a magyarországi szoros kapcsolat a program szüneteltetése után is megmaradt. Néhány az intézmények közül:

  • Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület – TEMI Könyvtár (Pádár Lászlóné elnök-könyvtárigazgató, 3100 Salgótarján, Munkásotthon tér 1.) Partnerkönyvtár: Füleki Városi Művelődési Központ – Városi Könyvtára, Fő utca 12. 986 01 Fülek, Szlovákia, A partner képviselője: Dr. Mázik István VMK igazgató
  • Deák Ferenc Megyei Könyvtár 8900 Zalaegerszeg, Deák Ferenc tér 6. Partner: Lendvai Kétnyelvű Iskolai Könyvtár (Szlovénia)
  • Árpád Fejedelem Általános Iskola 2600 Vác, Árpád köz 1. Partner: Petőfi Sándor Általános Iskola Csíkszereda (Románia)
  • Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Kp. 6500 Baja, Teles E.u.12. Partner: Horvátországi Magyarok Központi Könyvtára

Folytathatnánk még tovább azoknak a kulturális intézményeknek a sorát, amelyek ebben a programban rendszeresen, vagy alkalmilag részt vettek. Ezt most nem tesszük, mert nagyon terjedelmes lenne a névsor. Elmondható viszont, hogy a partnerek között nagyon szoros szakmai és baráti kapcsolatok alakultak ki a 27 év alatt.

Szente Ferenc és munkatársa 27 éven át szívükön viselték a határon túli és a szórványmagyarság anyanyelvi ápolásának ügyét. Ezt legeredményesebben a könyvtárakon, illetve a kulturális intézményeken keresztül tudták megvalósítani. Valamennyien, a határon innen és a határon túl, köszönettel tartozunk neki. Köszönet érte és hála.

2017. február 25-én a Kölcsey Alapítvány visszakerült az Országos Széchényi Könyvtárhoz.

Dr. Csapó Edit

Comments are closed.

Blog Home