A jövő könyvtára – Közösségi könyvtárak Szlovákiában

Posted by zondaz - március 23rd, 2016

A könyvtári szakmán belül még manapság is sokat ismételt kérdés, hogy mi lesz a klasszikus könyvtári rendszerrel, és milyenek lesznek a jövőben a könyvtárak? A felgyorsult és internet uralta világban, milyen szerepet tud betölteni egy könyvtár? Milyen szolgáltatást tudnak nyújtani egy olyan világban, ahol szinte bármit megtalál az ember egy néhány perces internetes keresés után? 

A kérdésekre választ adhatnak azok a könyvtárak, amelyek az általános könyvtári szolgáltatások mellett más tevékenységeket is folytatnak. Több hazai és nemzetközi példa van, ahol interaktív tevékenységeket biztosítanak az olvasók részére. Vannak olyan könyvtárak, ahol irodalmi esteket, filmklubokat tartanak vagy akár kertészkednek, fotóznak, zenélnek. Ezekre a tevékenységekre mind igaz, hogy nem egyéni, hanem közösségi formában végzik. A könyvtárak tehát bevonják a helyi közösségeket, és szórakoztató tevékenységeket szerveznek nekik. Esetleg az olvasók maguk szervezik meg ezeket a programokat, a könyvtár csak a teret biztosítja hozzá.

A szlovákiai könyvtárakban évek óta terjed a közösségi könyvtárak felfogása. E szerint a nyilvános könyvtáraknak (megyei, városi, kistérségi) fontos feladata az általános könyvtári és információs szolgáltatásokon túl, hogy aktivizálja a helyi közösségeket (idősek-nyugdíjasok, gyerekek, érdekcsoportok stb.) Szerintük egy nyilvános könyvtárnak úgy kell működnie, mint egy fejlesztési, kulturális és művészeti központnak. Hozzá kell járulnia a helyi nyilvánosság kulturális identitásához és kialakításához. Ezért Szlovákiában már 9. alkalommal szervezték meg a Komunitná knižnica, vagyis a Közösségi könyvtár elnevezésű szakmai találkozót, legutóbb 2015. június 16. és 17. között, ezúttal Zsolnán és Rajecfürdőn. A rendezvénysorozat ötletgazdája és főszervezője Mgr. Emília Antolíková, a Varannói Felső-Zempléni Körzeti Könyvtár (Hornozemplínska knižnica vo Vranov nad Topľou) igazgatója és a Gyöngy Polgári Társulás (Občianske združenie Korálky) elnöke. Utóbbinak a célja, hogy támogassa a kultúrát, az oktatást, a tudatosságot és a szövegértést a helyi lakosság körében.

Mgr. Emília Antolíková elmondása alapján, Szlovákiában a könyvtáron belüli közösségi tevékenységekről a 2000-es évek elejétől beszélhetünk. A nagy lökést azonban az Open Society Foundations (Nyitott Társadalom Alapítvány) 2008-as pályázata adta, ami alapján megvalósulhatott ez első Komunitná knižnica konferencia.  Az a Felső-Zempléni Körzeti Könyvtár és a Gyöngy Polgári Társulás kezdeményezésére jött létre, együttműködve a Szlovák Nemzeti Könyvtár munkacsoportjával. Ezeken a szakmai fórumokon összegyűlnek az ország könyvtárosai és megosztják egymással tapasztalataikat a közösségi akciókról, így visszatérve a saját könyvtáraikba még hatékonyabban működtethetik azokat. Minden évben más-más könyvtárak vesznek részt, és másik helyen rendezik meg a találkozókat. (A találkozók listája a cikk végén.) Így a jó gyakorlatok eljuthatnak olyan könyvtárakhoz is, akiknek kevés tapasztalatuk van a közösségi aktivizálások megszervezésében és megvalósításában. Azonban nem csak szlovákiai könyvtárak, könyvtárosok vesznek részt ezeken a találkozókon. Szoros kapcsolatokat ápolnak határon túli kollégáikkal is, így Csehországból és Lengyelországból is szoktak érkezni, ebben az évben pedig Magyarország is képviseltette magát.

A 2015-ös szakmai találkozó első napján átfogó képet vázolt a közösség tevékenységekről a Zsolnai Megyei Könyvtárban (Krajská knižnica v Žiline) a Csehországi Sziléziai Egyetem tanára, PhDr. Libuše Foberová. Szerinte a könyvtár feladatai közé tartozik az emberek közötti viszony javítása. A könyvtáraknak úgy kell működniük, mint egy médium. Közvetítő szerepet kell betöltenie az egyes csoportok, közösségek között. Mindemellett részt kell vennie helyi programokban, akciókban. Az olvasó érezze otthon magát, kényelmesen és gazdagodjon pozitív élményekkel. PhDr. Libuše Foberová úgy véli, a következő prioritásnak kéne gyökeret verni e a társadalom: „Otthonom, munkahelyem, könyvtáram”. Mindenkinek hozzáférhetővé és vonzóvá kell tenni a könyvtárat, a szegényektől a gazdagokig. Ezt úgy lehet elérni, ha mindenki megtalálja a maga érdeklődésének megfelelő tevékenységet. Például irodalmi kávéházak, kiállítások, önkéntes klubok stb. szervezésével. Együttműködéseket kell kialakítani iskolákkal, intézményekkel, önkormányzatokkal, hogy minél több és színvonalas közösségi programot lehessen szervezni.

A 2015-ös konferencia magyarországi képviselője a tatabányai József Attila Megyei és Városi Könyvtár volt, akit az érsekújvári Anton Bernolák Könyvtárral való kapcsolatának köszönhetően hívtak meg. A tatabányai megyei könyvtárat Nász János könyvtáros képviselte, aki az öko-könyvtárakról tartott előadást. Egész pontosan arról, hogy hogyan lehet könyvtári eszközökkel környezettudatosítási (environmental awareness) módszereket alkalmazni a kreativitástól kezdve a globális kihívásokon (társadalmi, kulturális, gazdasági, természeti) és a zöld állományú könyvtáron keresztül a kreatív partnerségig. Nász János elmondta, hogy a tatabányai megyei könyvtár már 2010-től szervez környezettudatosító programokat, és különböző módszerekkel tájékoztatja az olvasóit az ökológia fontosságáról és aktualitásairól. Az öko-táborok mellett az egyik kiemelt közösségi tevékenysége a már 50. alkalmat is túlszárnyaló öko-esték. Ennek a programsorozatnak a célja, hogy hazai és helyi szakértők tolmácsolásával felhívják a város és vonzáskörzetében élők figyelmét a környezet-és természettudatosságra, valamint a fenntartható fejlődés lehetőségeire.

A közösségek alapvető szükséglete a társadalmi és környezeti jólét. A környezettudatosságra való nevelés pedig mindig megfelelő és jó szándékú apropót tud biztosítani a közösségi tevékenységek biztosítására. Így ez a kettő megfelelően kiegészítheti egymást a jövőben.

Komunitná knižnica / Közösségi könyvtár konferenciák sorozata:

I.          2008. 06. 4-5.,            Poprad

II.         2008. 11. 13-14.,        Vranov nad Topľou

III.        2009. 06. 2-3.,            Nové Zámky

IV.       2010. 06 22-23.,         Trnava

V.        2011. 10. 3-4.,            Prešov

VI.       2012. 10. 23-24.,        Banská Bystrica

VII.      2013. 10. 2-3.,            Bratislava

VIII.     2014. 06. 16-18.,        Košice

IX.       2015. 06. 16-17.,        Žilina, Rajecké Teplice

[Forrás: Kemlib. Komárom-Esztergom megyei könyvtárszakmai folyóirat. V. évfolyam 7-8. szám, 2015. július – augusztus, 34-35. p. Elektronikus elérés: http://kemlib.jamk.hu/szam/2015_08/kemlib_2015_08.pdf]

Nagy Ádám,
József Attila Megyei és Városi Könyvtár, Tatabánya

Comments are closed.

Blog Home