ReMeK – a romániai magyar könyvtárosok hírlevele

Posted by zondaz - augusztus 31st, 2016

A Webmagazin jelen számában a harmadik olyan szomszédos országba érünk, ahol magyar könyvtárakat és könyvtárosokat, valamint szervezeteiket tudjuk bemutatni: Romániába.

A bemutatások sorát egy közösségi szolgáltatásnak, a romániai magyar könyvtárosok elektronikus hírlevelének köszöntésével kezdjük. Miért a köszöntés? Íme, a magyarázat!

Haraszti Pálné
IFLA-HUN moderátor

201604_Otagusip_REMEK

Tíz év emberöltőben mérve is jelentős időszak, ünneplésre méltó mérföldkő, amelyhez immár a ReMeK-e-hírlevél is elérkezett. Ha az első évben a csetlés-botlás még megengedett volt, tíz év elteltével már jelentős tudással és tapasztalattal rendelkezik az a szerkesztőcsapat, amely – kisebb személyi változásokkal – az évek során gondoskodott arról, hogy minden hónap első munkanapján megjelenhessen a könyvtárosok és könyvtár iránt érdeklődők monitorján a hírlevél, tele a könyvtárakról-könyvtárosokról összegyűjtött beszámolókkal, cikkekkel, írásokkal, a könyvekhez-információhoz-könyvtárügyhöz kapcsolódó hírekkel.

A romániai magyar könyvtárosok hírlevele 2006. szeptember elsején ReMeK-e-hírlap néven jelent meg először azzal a céllal, hogy hírt adjon a különböző könyvtárakban zajló eseményekről, tájékoztasson szakmai rendezvényekről, hasznosítható információt szolgáltasson könyvtáraknak és könyvtárosnak egyaránt. A Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesületének 2006-os Vándorgyűlésén már bemutatásra került a hírlevél, a résztvevők pedig kérdőívre adott válaszaikkal nyílváníthattak véleményt arról, hogy milyen témákat tartanak fontosabbnak, illetve, hogy milyen új témákat javasolnak a szerkesztőknek. A hírlevél címét illetően is véleményt nyilvánítottak a könyvtárosok, melynek eredményeként decembertől már ReMeK-e-hírlevél címmel jelent meg a kiadvány.

Az első év nagyon fontosnak bizonyult a megerősödés szempontjából, a háromtagú szerkesztőség – Vántsa Judit, Kelemen Katalin és Bákai Magdolna – megtapasztalhatta a munka a szépségeit és nehézségeit is, morzsánként gyűjtve és rakosgatva össze a könyvtári eseményekről szóló híreket.

Az évek során a szerkesztőség összetétele változott, jelenleg négy tagból tevődik össze: Kelemen Katalin, Tóth-Wágner Anikó, Borbé Levente, Bákai Magdolna a szerkesztői faladatokat látja el, Szonda Szabolcs pedig olvasószerkesztőként vesz részt a csapat munkájában.

A hírlevél jelenleg is hiánypótló szerepet tölt be a romániai magyar érdekeltségű könytárügyben, számos értékes szakmai információt szolgáltat, híreket közöl a magyar vonatkozású romániai könyvtári történésekről, eseményekről, fejleményekről, könyvtárakat és könyvtárosokat mutat be, kiadványokat ismertet, hírválogatás révén tükrözi az irodalmi-kulturális aktualitást és kitekintést nyújt a magyarországi és nemzetközi szakmai életre.

Az első számban indított 7 rovat közül néhány átalakult, és újabbak is megjelentek. Vannak közöttük olyanok, amelyek rendszeresen minden számban szerepelnek, mint a könyvtárak és könyvtárosok számára dolgokról tájékoztatást nyújtó HASZNOSÍTHATÓ INFORMÁCIÓK, a fontosabb eseményekről beszámoló KÖNYVTÁRI RENDEZVÉNYEK, a határon túli könyvtárakról hírt adó KITEKINTŐ, az fontos személyekről informáló ÉVFORDULÓK, a romániai könyvtárügyről tudósító HAZAI, a könyvek világáról érdekességeket közlő MOZAIK, vagy az aktuális olvasnivalókat bemutató AJÁNLÓ, míg más rovatok csak időszakosan jelennek meg a tartalomban: a könyv és könyvtár világában kiosztott elismerésekről számot adó DÍJAK, a szakmai tanácskozásokat ismertető KONFERENCIÁK, vagy a könyvtáros életutakat ábrázoló KÖZELKÉPBEN.

Az évek során az Országos Széchenyi Könyvtárral nagyon jó együttműködés alakult ki, melynek köszönhetően a ReMeK-e-hírlevél friss számai azonnal bekerülnek Elektronikus Periodika Adatbázisba, ugyanakkor itt a régi számok is hiánytalanul megtalálhatók. A megjelent hírek alapján akár a romániai magyar könyvtártörténet tízéves kronológiája, vagy a Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesületének története is könnyen összeállítható.

Összeállította:
Bákai Magdolna

Comments are closed.

Blog Home