Közösségi Könyvtárak – Kommunitná kniznica

Posted by zondaz - március 23rd, 2016

2015. június 16-17 Zsolna/Zilina – Rajecfürdő/Rajecké Teplice

Szlovákiában, mindig egy másik városi könyvtárban, 2008-tól tartanak cseh és lengyel könyvtárosok bevonásával nemzetközi könyvtári tapasztalatcserét és tréninget. Ezeken az alkalmakon arra keresik a választ, hogy a nyilvános/közösségi könyvtárak hogyan tudnak megfelelni változó korunk kihívásainak, ezzel segítve egy tudásalapú, információs társadalom megteremtését. A projekt elnevezése szinte mindent magába foglal: Könyvtár – Közösség – Kreativitás.

Emilia Antoliková a Vranove nad Topl’ou/Varannó közösségi könyvtárból ennek a projektnek a szakmai vezetője, szervezője, mindenese.

A Zsolnai Körzeti Könyvtár a város nyolcvanezres lakosságán kívül a környék szolgáltatási ellátója is. Állománya mintegy 350.000 dokumentumot tartalmaz. Az önkormányzat egy euróért egy régi egyszintes bútorboltot vásárolt meg a város központjában, és erre építettek emeletet. A pinceraktárral is rendelkező mai háromszintes könyvtár modernnek és világosnak mondható. Nagyon készségesen fogadtak a házigazdák. Az alsó szinten van a regisztráció, állományvédő kapun keresztül jutunk be a könyvtárba. Az állományvédelemhez tartozik még, hogy a könyveket a nálunk az iskolákból jól ismert átlátszó műanyagborítóval védik. Tehát az alsó szinten található a szépirodalom kiemelt állományrészekkel: romantikus, kalandos, kötelező olvasmányokkal. A középső szinten az ismeretterjesztő irodalom és az olvasóterem, és előadóterek, valamint az angol nyelvű különgyűjtemény. Az emeleten a gyermekrészleg és helyismereti (regionális) részleg kapott helyet.

Miről is szólt a mostani találkozó? Hogyan tovább könyvtárak. Ha Mohamed nem megy a hegyhez, akkor a hegy megy Mohamedhez. A közösségi könyvtárakban szemléletváltásra van szükség. Ennek gyakorlati példáival ismerkedhettünk meg.

Memóriafejlesztés a könyvtárban. A Zsolnai körzeti könyvtár egyik feladatának tartja a középiskolások asszociációs, gondolkodóképségének érzelemgazdagító fejlesztését könyveken és zeneműveken keresztül.

A határok nélküli könyvtárosi projektek 5 programcsomagot tartalmaznak, melyek az élethosszig tartó tanulást alapozzák meg könyvtári szempontból. Írók, művészek csatlakoztak ehhez az akcióhoz. Az egyik témát II. János Pál pápa híres jelmondata adta: „Ne féljetek”. Erről a témáról gyermekek könyvecskéket írtak a maguk látásmódjuk, tudásuk szerint.

Egy másik projekt arra ösztönözte az olvasókat, hogy mutassák be, beszéljenek a saját lakóhelyi könyvtárukról.

Érintésen alapuló irodalmi nevelés. A könyvtári óvoda, benne a saját nemzeti írók, személyiségek megismerése nyújtja ezt az élményt.

A könyvtárosok az emberekért kreatív programokról is voltak kiselőadások prezentációk. Ehhez forrásanyagokat kerestünk a tanulástól a tudatossági témákig.

Különbözünk, de mégis hasonlítunk. A program a beteg és az egészséges gyermekek együttlétére nyújt keretet. Ezek a foglalkozások a társadalmi szolidaritást, együttérzést erősítik.

Éljük meg a könyvtárakat másképp. Ez egy új megközelítése a könyvtári hagyományos funkcióknak, mely során a könyvtárak közösségi központokká válnak a saját maguk lehetőségeivel. A kreativitást, alkotókészséget és a közösségi érzést erősíthetik a regionális (ahogy itt mondják) helytörténeti kutatások segítése. A közösség történeti-kulturális kincseinek begyűjtésére, dokumentálására együttműködési szerződéseket kötöttek iskolákkal, polgármesterekkel, személyiségekkel és más partnerekkel.

Reklám. Szó esett még a könyvtárak saját magukról szóló reklámjairól, szpotokról, klippekről, illetve az ezt megelőző közösségi környezet feltérképezésről.

 A munkaképes korosztály számára a biblioterápia nyújt sajátos könyvtári lehetőséget a megújulásra, a lelki, szellemi frissesség megtartására.

Másnap Rajecfürdőn folytatódott a találkozó és a város polgármestere köszöntötte a konferenciát a regionális idegenforgalmi szervezet vezetőjével. Majd ezt követően a „Környezet a Könyvtárban” blokkban kaptunk szót. Prezentációink az Öko-Téka kialakítását, az abban rejlő környezettudatosító és közösségszervező- erősítő lehetőségeket mutatta be. Ha fenntartható fejlődésben gondolkodunk, akkor nem dughatjuk fejünket a homokba. Cselekednünk kell azért, hogy a bolygónk erőforrásai közül annyit használjunk fel, amennyi megújul. Ehhez környezetbarát gazdálkodásra, termelésre, termesztésre kell átállnunk, mert különben a jövőtől vesszük el a Föld energiáját. Meg kell szüntetnünk a bolygó szennyezését, ki kell javítanunk az egyre tágabbra nyíló szociális ollót, meg kell állítanunk az elvándorlást, a migrációt, megújuló környezetbarát technológiákra, új, megújuló energiaforrások használatára kell váltanunk. Ennek tudatosításában játszhat szerepet az Öko-Téka. A különgyűjtemény egy válogatás a természettudományos, a fenntarthatósággal, környezetünk minden területével, a megújuló energiákkal foglalatoskodó könyvekből, folyóiratokból egy mini olvasótérrel. Ezen kívül a nem hagyományos, de népszerű on-line elérhetőséggel is próbálunk információkat, könyv és dokumentumajánlókat adni. Az Öko-Hírlevelünk már hírfolyóirattá nőtte ki magát: kitekintés a világra, hazánkra és a közvetlen környezetünkre, benne az interneten elérhető legfrissebb hírek, írások, tanulmányok, vélemények a fenntartható világról, a legégetőbb megoldásra váró környezeti kérdések és problémákról. Ezt követően a könyvtárba járó folyóiratokból, e témákból cikkeket válogatunk, és röviden ismertetjük, valamint tárgyszavazzuk és megadjuk az írások pontos adatait. Saját írásokat is közlünk az öko-rendezvényeinkről. A hírlevelet programajánlókkal és könyvajánlókkal zárjuk.

Az Öko-esték rendezvénysorozat immár ötödik éve tart a tatabányai könyvtárban. Havi rendszerességgel, az előadók foglalkozása, értékrendje, hitvallása szerint közelítjük meg a környezettudatosító témákat.

A könyvtár rendelkezik tavasztól őszig nyitva tartó zöld olvasóteremmel, ahol a jó levegőn lehet olvasni, böngészni a könyvtárunk kertjében.

Idén már a 3. nyári öko-tábor kerül megrendezésre az általános iskolai tanulók számára.

Mindent összevetve egy nyitottabb és együttműködőbb és nemzetközi arcot öltő képe kezd kibontakozni az új könyvtári/könyvtárosi pályánknak és foglalkozásunknak, amelyben egyre hangsúlyosabbá válik a társadalmat segítő szerep. Éppen ezért is volt hasznos és érdekes ez a találkozó, hiszen tükrözte azt a munkát, amit magunk 2010-óta végzünk, s amit jelmondatunk: Nyitottak Vagyunk teljes mértékben, kifejez.

Végül, de nem utolsósorban köszönetünket fejezzük ki az érsekújvári Anton Bernolák Közösségi Könyvtárnak és vezetőjének Lubica Cervenának, akinek a mi környezettudatosító munkánk megtetszett és beajánlotta a konferencia prezentációi közé.

Nász János,
József Attila Megyei és Városi Könyvtár, Tatabánya

Comments are closed.

Blog Home