A Kárpátaljai Magyar Iskolai Könyvtárosok Információs Egyesülete 2002-2016

Posted by zondaz - május 21st, 2016

201602_Otagu_karpatalja_1

Ughy Jenő szép gondolata:
„Keressük hát magunk is a könyvek nagy adományát, az irodalmi élményt és osszuk meg olvasóinkkal. Tanítsuk meg őket arra, hogyan találják meg a művek szépségét, hogyan érthetik meg eszméit, hogyan különböztethetik meg az értékeset az értéktelentől, az igazat a hazugtól, az emberit az embertelentől. Nem több és nem kevesebb ez, mint a könyvtáros hivatás.”

A Kárpátaljai Magyar Könyvtárosok Információs Egyesülete a Kárpátalján működő magyar oktatási intézmények könyvtárosainak önkéntesen létrehozott szakmai szervezete. Az egyesület székhelye Beregszász.

Az egyesület a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség keretein belül működik, a Tankönyv- és Taneszköztanács részegységeként. Működése kiterjed Kárpátalja valamennyi magyar tannyelvű oktatási intézményére. Az egyesület működése során, előadásokat, vitaesteket, konferenciákat, tanfolyamokat, tanulmányutakat és más rendezvényeket szervez, szakmai ajánlásokat, javaslatokat készít és jelentet meg. Támogatja tagjainak külföldi konferenciákon, tanulmányutakon való részvételét, tanácsadással, tájékoztatással, szolgáltatásokkal áll a tagok rendelkezésére.

A megalakulásról

2002 januárjában felhívás jelent meg a „Közoktatás” című lapban, hogy 2002. február 16-án várják mindazokat a magyar iskolai könyvtárosokat, akik szívesen részt vennének egy szakmai megbeszélésen. Közel 30 könyvtáros jött el, Kárpátalja szinte minden járásából. Nagy érdeklődést váltott ki az a terv, amit dr. Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnöke és Gönczy Sándor, a Tankönyv- és Taneszköztanács elnöke javasolt a résztvevőknek, hogy a könyvtárak munkájának hatékonyabbá tétele érdekében, a könyvtárosok szakmai továbbképzése céljából hozzanak létre egy szövetséget. A cél: a magyar oktatási intézmények könyvtárosainak összefogása. A módszer: a könyvtárpolitika és szakirodalmi tájékoztatás alakulásának, a vonatkozó törvényi és kormányzati döntések figyelemmel kísérése, az egyesületi tagok szakmai ismereteinek gyarapítása, hivatástudatának fejlesztése, intézményes állásfoglalás a könyvtárosképzés és továbbképzés kérdéseiben, a magyar oktatási intézményekben működő könyvtárosok és könyvtárak szakmai érdekeinek képviselete, együttműködés ápolása és előmozdítása a belföldi és külföldi szakmai szervezetekkel. Az ötletet az egybegyűltek egyhangúan támogatták. A sikeres együttműködés érdekében megalakult a Kárpátaljai Magyar Iskolai Könyvtárosok Információs Egyesülete (KMIKIE).

A továbbképzés jelentősége

Az iskolai könyvtárosok egészen a KMIKIE megalakulásáig – a továbbképzéseket illetően – mellőzöttek voltak. Az egyesület megalakításának egyik alapmotivációja az volt, hogy megváltoztassa ezt a tarthatatlan helyzetet.

Az iskolai könyvtárosok első továbbképzését 2002. július 15–20. között tartottuk   Beregszászon, a Kárpátaljai Nyári Kölcsey Pedagógusakadémia keretein belül, 16  könyvtáros jelentkező részvételével. A tanfolyamokat azóta is minden évben megszervezzük a könyvtárosoknak: nagy öröm, hogy a jelentkezők száma évről-évre nő. Az előadásokat kárpátaljai szakemberek, valamint Magyarországról meghívott szakelőadók tartják. Emellett minden év februárjában kétnapos konferenciát szervezzünk a könyvtárosoknak, változó témakörökben.

Az érdeklődés azt bizonyítja, hogy a könyvtárosoknak szükségük van ezekre az összejövetelekre.

Határon átnyúló kapcsolatok – a fejlődés főbb állomásai

Egyesületünk 2002 óta folyamatosan bővíti kapcsolatát az anyaországi szakemberekkel, könyvtárosokkal és egyéb, más területen elhivatott, a határon túliak ügyét támogatókkal. Így kerültünk szoros kapcsolatba a nyíregyházi Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárral.

A 2002-ben szervezett első nyári továbbképzés két könyvtáros előadója dr. Vraukóné Lukács Ilona (MZsMVK) és Bajnok Lászlóné (Nyíregyházi Főiskola Könyvtára) volt. Az éppen még alakulóban lévő egyesület megbízott vezetői az alábbi témákban kérték a szakemberektől az ismeretátadást:

a) az informatika könyvtári alkalmazhatóságáról és

b) az ETO-ról. (Az ETO-t Kárpátalján akkor még csak egyes könyvtárak használták, mivel az egykori Szovjetunió tagállamaiban nem ezt a rendszert használták a könyvtárak a szakrend kialakításánál.)

Az öt nap alatt szoros kapcsolat és barátság alakult ki a két anyaországi könyvtárossal. Személyesen tapasztalhatták meg a könyvtárak működéséhez szükséges minimális feltételek hiányát (hogy romos az épület, nincs forrás dokumentumok beszerzésére, hiányzott a magyar nyelvű szakmai továbbképzés, nem jelenik meg magyar nyelvű szakmai lap, stb.).

Sok feladat fogalmazódott meg bennük, de elsősorban a segíteni akarás az itteni kollégákon. A felsorolt problémák enyhítésére azóta is folyamatosan szervezik a magyarországi könyvtárak még használható fölös példányainak kijuttatását, legyen az gyermek- és ifjúsági irodalom, magyar és külföldi klasszikusok, néprajzi szakirodalom stb. Segítik az anyaországi és a kárpátaljai könyvtárak közötti kapcsolat felvételét, pályázatokat nyújtanak be határon túli magyar könyvtárak állományának gyarapítására (hol több, hol kevesebb sikerrel).

2003 tavaszán együttműködési szerződést kötött a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár és a KMIKIE. Ennek értelmében a felek szorgalmazzák a megkezdett tevékenységek továbbvitelét, erősítését, konkrétan: kárpátaljai továbbképzések támogatását szervezéssel és előadóként való részvétellel, olvasótáborok és irodalmi programok szervezését, szakmai tanácsadást, egyéni szakmai továbbképzések/tanulmányutak megszervezését Magyarországon.

201602_Otagu_karpatalja_2

2004 nyarán vettük fel a kapcsolatot a nyíregyházi Scola Téka Iskolai Könyvtárosokért Közalapítvánnyal. A kapcsolatfelvétel első lépéseként az alapítvány kuratóriumi titkára egyesületünk nyári továbbképzésén előadást tartott, ismerkedett az egyesület tagjaival, s közben tájékozódott, milyen irányba lehetne indítani, majd fejleszteni a kapcsolatokat. A legmegfelelőbbnek az egymás szakmai programjain való részvételt tartottuk. Egy sikeresen elbírált pályázat után Kárpátaljáról 20 fő iskolai könyvtáros részvételét biztosították egy szakmai továbbképzésen, aminek helyszíne Szurdokpüspöki, ideje pedig 2005. március 17-19. volt.

201602_Otagu_karpatalja_3

2005 nyarán együttműködési megállapodás született a Magyar Könyvtárosok Egyesületével (MKE). A cél: az MKE szakmai rendezvényein/továbbképzésein való részvétel elősegítése, beleértve az éves vándorgyűlést, előadói felkérés szakmai rendezvényekre, állománybővítés magyar nyelvű dokumentumokkal.

2006 folyamán többoldalú megállapodás született

  • a Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE, Budapest)
  • a KAPOCS Csoport (Zenta, Szerbia)
  • a Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesülete (Sepsiszentgyörgy, Románia))
  • a Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesülete (Kassa, Szlovákia)
  • az Ukrajnai Magyar Könyvtárosok Egyesülete (Ungvár, Ukrajna) és
  • a Kárpátaljai Magyar Iskolai Könyvtárosok Információs Egyesülete (Beregszász, Ukrajna) között, amelynek fő célja a magyarországi és a határon túl élő magyar könyvtárosok egyenrangú MKE-tagságához szükséges intézményes alapok lerakása, nemzeti és nemzetközi pályázatokon való közös részvétel előmozdítása, egy közös levelezőrendszer (az IFLA-HUN) koncepciójának kidolgozása.

2006 őszén a KMIKIE és a magyarországi Könyvtárostanárok Egyesülete (KTE) között együttműködési szerződés köttetett az alábbi feltételekkel: a KTE szakmai információkat nyújt a kárpátaljai magyar vagy kétnyelvű iskolai könyvtárak számára a KTE információs csatornáin (honlapján, s két iskolai könyvtári témájú levelezőlistáján). Mindkét fél vállalja továbbá, hogy a jövőbeni pályázatokon együttműködő partnerként támogatják egymás törekvéseit, különös tekintettel a közös szakmai programok szervezésére, egymás programjain történő részvételre, szélesebb körben lehetővé téve ezzel a szakmai tapasztalatcserét. Több alkalommal meghívást kaptunk a Könyvtárostanárok Egyesületének Nyári Akadémiájára, a néhai elnök, Bondor Erika javaslatára.

Magyarországon, a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár munkatársa, Vraukóné Lukács Ilona kezdeményezésére, Nagy László könyvtárigazgató elnökletével létrehozták a Kárpátaljai Magyar Iskolai Könyvtárakért Alapítványt (KaMIKA). Az Alapítvány létesítésének gondolata több évre vezethető vissza. Öt év munkája kellett ahhoz, hogy 2005 nyarán, éppen egy Beregszászban tartandó képzésre utazván megfogalmazódjon bennük egy alapítvány létrehozásának gondolata. Az évek során nem csupán könyvtáros és könyvtáros között, hanem az egyes témákhoz különböző szakterületekről meghívott előadók között is nagyon szép, ügytámogató kapcsolat alakult ki. Ezekből szinte természetesen jött a gondolat is, hogy ha már külön-külön mindenki próbálja ereje, tehetsége szerint a határon túli könyvtárosokat, illetve rajtuk keresztül az olvasó határon túli magyarokat segíteni, akkor tegyék ezt együtt. Tették ezt azzal a céllal, hogy a tőlük telhető módon, keresve más jó szándékú támogatókat is, segítsék a Kárpátalján magyarul vagy magyar nyelven is oktató iskolák könyvtárai, magyar nyelvű állományának fejlesztését és az ott dolgozó kollégák továbbképzését. A gondolatot tett követte, készítettek egy képeslapsorozatot, dr. Puky Miklós biológus Kárpátalján készített fotóiból. Az első darabokat Norvégiában, Oslóban adták el, ahol egy teadélutánra voltak hivatalosak a magyar nagykövetségen. A képeslapokból készített tabló több fórumon szerepelt a Nemzetközi Könyvfesztiválon, és a Nemzetközi Olvasástársaság budapesti konferenciáján is megjelent, egyik helyen sem haszontalanul.

A Kárpátaljai Magyar Iskolai Könyvtárakért Alapítványt 2006. február 22-én jegyezte be a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság. Az alapítvány deklarált célja: a Kárpátalján működő, magyar nyelven, vagy magyar nyelven is oktató elemi és középiskolák könyvtárainak támogatása könyvekkel, technikai eszközökkel, szakmai, módszertani tanácsadással; a fenti iskolákban dolgozó iskolai könyvtárosok (tanulmányainak) képzésének/továbbképzésének támogatása; a fenti iskoláknak és könyvtáraiknak irodalmi és egyéb könyves programjainak támogatása.

Az Alapítvány segítségével valósítható meg a kárpátaljai magyar iskolai könyvtárak állományának növelése, frissítése újabb kiadványokkal való ellátása. Ez nem kis feladat, mivel Kárpátalján mintegy száz magyar oktatási intézmény van, amelyekben könyvtár is működik. Az elmúlt években több ezer kötet használt és új könyvet, régi és új folyóiratot, CD-ket, kazettákat juttattak át a határon.

Minden más település iskoláinál nehezebb körülmények között működnek a szórványvidék iskolái. Ezt felismerve egyre intenzívebb ezen iskolák alapítvány általi támogatása. Nagyon fontos az a módszertani és emberi segítség, amit kapunk az alapítványtól, egyesületektől, könyvtáraktól, könyvesboltoktól, kiadóktól, íróktól, magánszemélyektől, kiemelten mondunk köszönetet mindazoknak, akik időt és fáradságot nem ismerve támogatnak bennünket.

Nagy öröm számunkra, hogy az egyesületünk megalakulása óta eltelt évek sikeres gyakorlati eredményeket hoztak a határon túli egyesületekkel, közalapítványokkal és könyvtárakkal kötött együttműködési nyilatkozatok, megállapodások szerint. A hozzánk érkező anyaországi könyvtárosok hasznos tanácsokat adnak az itt élő és dolgozó könyvtárosoknak, segítik a munkájukat.

Répási Ildikó, könyvtáros
II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Könyvtára, Beregszász – Kárpátalja

͠͠͠͠͠

Répási Ildikó beszámolójának olvasói számára ajánlom az alábbi friss írást a 3K 2016. évi 3. számából:

M. L. M.: “Semmi nem inspirál úgy, mint az anyaország támogatása”. A tízéves KaMIKA jubileumi konferenciája Nyíregyházán

Haraszti Pálné

rovatvezető, IFLA-HUN moderátor

Comments are closed.

Blog Home