Helytörténeti cikkadatbázis építésébe kezdett a Bibliotheca Hungarica (Szlovákia)

Posted by Buzai Csaba - március 2nd, 2021

A Fórum Kisebbségkutató Intézet (Szlovákia) szakkönyvtára, a Bibliotheca Hungarica kiemelt feladatának tekinti a helytörténeti/helyismereti irodalom gyűjtését és archiválását. Állománygyarapításának is lényeges aspektusa az ilyen jellegű dokumentumok és információk összegyűjtése és feldolgozása, visszakereshetővé tétele, valamint az információk szakszerű szolgáltatása. Téved az, aki azt gondolja, hogy ez kimerül a falumonográfiák alapos feldolgozásában. A könyvtári állomány számos tanulmánykötetének, konferenciakötetének, gyűjteményes munkájának vannak helytörténeti vonatkozású írásai, amelyek adatai rendre feldolgozásra kerülnek a Huntéka könyvkatalógusban.

A kutatókönyvtár hosszútávú tervei között szerepel az állományban megtalálható Szlovákiában kiadott magyar nyelvű (szlovák-magyar nyelvű) községi és városi lapok helytörténeti cikkeit feldolgozó cikkadatbázis létrehozása ezen katalóguson belül, így segítve elő a precízebb és mélyrehatóbb kereséseket. Ennek első lépése volt 2020-ban a gyűjteményünkben található 1990 után Csallóköz és Mátyusföld régiójában megjelent községi kiadású sajtótermékek helytörténeti vonatkozású cikkeinek feldolgozása. A negyven folyóiratot tartalmazó listára huszonhét csallóközi és tizenhárom mátyusföldi kiadású lap került. Ezek leltárja után kezdődhetett meg a lapszámok cikkeinek alapos átnézése és kiválogatása. A leltár során felfedezett hiányokat több esetben sikerült a kiadótól beszerezni, illetve az interneten fellelhető online verziókkal pótolni. Ez utóbbiak a Szlovákiai Magyar Adatbank weboldal Digitális tár menüpontjának Regionális lapok mappájában archiválásra is kerültek biztosítva azok távoli elérését.

A számítógépes feldolgozás során egy-egy helyi községi lap először saját adatlapot kapott, amelyekhez később könyvtárosaink a benne szereplő cikkek adatait csatolták.  A tárgyszavakkal ellátott bibliográfiai leírások pontosan megadják, hogy egy-egy publikáció hol található, milyen nyelven jelent meg, illetve a szöveghez tartozik-e fotó (amely sok esetben szintén helytörténeti jelentőséggel bír). Magát a cikkadatbázist tehát a Huntéka könyvtári programban találjuk. Az olvasói felületen az összetett keresés szűkítéseivel tudjuk az adott listákat megjeleníteni, vagy a gyűjtemények közül kiválasztva a Folyóiratok – törzs címűt, ezzel megjelenítve az eddig feldolgozott állományt.

A könyvtár katalógusán belül épített cikkadatbázis lényege, hogy az adott település nevére/régióra történő keresések gazdagabb találati halmazt adnak, köszönhetően a katalógusban szereplő egyéb gyűjteményeknek (törzsállomány, hagyatékok, szakdolgozatok, CD gyűjtemény stb.) A korábbi években a könyvkatalógus építésével párhuzamosan szerkesztett különálló repertóriumok és bibliográfiák helyett egy egységes rendszerben felépített és részletesen feldolgozott adatbázis kialakítása a cél, alkalmazkodva a megváltozott felhasználói igényekhez.

2021-ben a cikkadatbázis építését a csallóközi és mátyusföldi városi lapok helyismereti-helytörténeti vonatkozású cikkeinek feldolgozásával folytatnánk.

A “Harminc év helytörténeti cikkei a községi lapok hasábjain” című projekt a Kisebbségi Kulturális Alap (Szlovákia) támogatásával valósult meg.

Cikk a kezdeményezésről a felvidek.ma oldalon.

Roncz Melinda, Bibliotheca Hungarica

Comments are closed.

Blog Home