Sudár Annamária tanár, szerkesztő, előadóművész

Posted by Buzai Csaba - július 6th, 2020

Sudár Annamária 1969. augusztus 16-án született Budapesten. Középiskolai tanulmányait Budapesten a József Attila Gimnáziumban végezte, 1987-ben érettségizett. 1995-ben hivatásos vers-és prózamondó előadóművész működési engedélyt szerzett. 1996-ban az Eötvös Loránd Tudományegyetemen magyar és történelem szakos bölcsésztanárként végzett, majd a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán abszolvált 2001-ben. 

Az egyetem elvégzése után egykori alma materében, a József Attila Gimnáziumban (később Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium) kezdett tanítani, majd két évet a budakeszi Prohászka Ottokár Katolikus Gimnáziumban dolgozott félállásban. Közben 1999-től külsősként, majd 2002 augusztusától főállásban dolgozott a Neumann-házban. 2007-től az Országos Széchényi Könyvtár munkatársa, jelenleg a Webtartalom Koordinációs Osztály vezetője; tematikus honlapok, virtuális kiállítások szerkesztője.

Sudár Annamária több éve dolgozik a Magyar Pálos Rend mellett. A 2009 óta újra megjelenő A fehér barát című rendi értesítő szerkesztője. (A Magyar Pálos Rend hivatalos lapja 1938 decemberében indult útjára és 1948 júniusáig adott tájékoztatást a rend életéről. A fehér barát régi és új számai elérhetők az EPA oldalain.

2020. január 20-án a Szent István Bazilikában szentmisével emlékeztek a pálos rend megszervezője, Boldog Özséb halálának 750. évfordulójára. Az emlékév részeként indult útjára A Pálosan szép az élet – pálos buszos rendtörténeti vándorkiállítás. A vándorkiállítás a magyar pálos rend történetét magyar kulturális örökségként mutatja be mindazok számára, akiket érdekel a magyar múlt és a magyar történelem. Bár a több mint félszáz helyszínre tervezett mozgó kiállítás útja a koronavírus miatt megszakadt, a járványügyi helyzet feloldás után a busz folytatja útját június közepétől. A kiállítás kurátora Sudár Annamária, arculattervezője Török Máté volt.

A pálos kiállítóbusz a Nemzeti Múzeum kertjében 2020 februárjában (fotó: Török Máté)

A pálos kiállítás (fotó: Török Máté) https://www.facebook.com/palosbusz

Sudár Annamária néhány publikációja

Asperges me… : pálos évszázadok a magyar történelem tükrében: Sudár Annamária és a Misztrál együttes műsora / szerk. Sudár Annamária ; [Pécs] : M. Pálos Rend, 2019. 86 p. + CD

Pálos kalauz: [útmutató a magyar szerzetesrend történetéhez] / [… írta és szerk. Sudár Annamária és Sarbak Gábor] ; [Pécs] : M. Pálos Rend ; [Budapest] : OSZK, 2019. 189 p.

Pálosok: Ordo Sancti Pauli Primi Eremitae / [főszerk. Kovács Adrienn]; [szerk. Sudár Annamária és Szentirmay Tamás] ; [Pécs] : M. Pálos Rend, 2019. 39, [3] p.

Pálosaink, a fehér barátok: a Magyar Pálos Rend és az Országos Széchényi Könyvtár közös kiállítása … : [Janus Pannonius Múzeum Modern Magyar Képtár, Pécs, 2014. október 17 – 2015. február 8.] / [a kiállítást rend., a katalógust írta és szerk. Sudár Annamária és Sarbak Gábor]. [Pécs] : M. Pálos Rend; [Budapest] : OSZK, 2015. 183, [2] p.

Tizenöt per száz: a Misztrál együttes által megzenésített száz költemény, 1998-2013 / [szerk. Török Máté] ; [az előszót írta … Sudár Annamária] ; [ill. Marosfalvi Ákos]. [Budapest] : Kiskapu, 2013. 198 p.

A versmondó
„A vers, a versmondás óvodás korom óta kísér: rendezvényeken, versenyeken vettem részt, színjátszó körben szerepeltem. Nagy hatással volt rám a budapesti József Attila Gimnázium (a »Jóska«, a mai Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium) és az iskola Lukácsi Huba vezette – immár több mint negyedszázada működő – Latinovits Zoltán Diákszínpada. Az iskola szellemisége és a diákszínpad jó illatú előadásai adták meg a kezdeti bátorságot és a hitet, hogy a pódiumműfaj felé induljak.” (Forrás: http://www.sudarannamaria.hu/)

Mennyei poggyász – Magyar Nyelv Múzeuma, Széphalom, 2017 (fotó: Magyar Nyelv Múzeuma)

Kezdetben kiállítás megnyitókon, ünnepélyeken, könyvbemutatókon szerepelt, majd felkérései lassan folyamatossá váltak. Első önálló műsorát 2000-ben a millennium tiszteletére állította össze „Az nem lehet, hogy annyi szív.” címmel. Az elmúlt években számos önálló és másokkal közös műsora készült el, köztük Szabó András előadóművésszel a magyar nyelvről szóló Mennyei poggyász című összeállítás vagy az Üdv, Széchenyi! című, Rubold Ödönnel és Török Mátéval közös műsor. Történelmi évfordulókra, ünnepi alkalmakra visszatekintő összeállításaival, tematikus emlékműsoraival, emlékévekhez kapcsolódó előadóestjeivel járja az országot.

Megidézve történelmünk és irodalmunk nagyjainak alakját örömmel jár ma is rendhagyó magyar órákat tartani iskolákba.

„Mihelyt nem kell: mindenem a tiéd” – Válogatás Weöres Sándor műveiből,
Horváth Mihály Gimnázium, Szentes, 2019 (fotó: Ráfi Dénes)

Az elmúlt évtizedekben a Kerepesi temetőbe is vezetett művelődéstörténeti, irodalmi sétákat. A temetői séták során tisztelegtek Vörösmarty Mihály, Arany János, Jókai Mór, József Attila, Ady Endre síremlékénél, emlékeztek a Batthyány- és a Kossuth-mauzóleum előtt és a művészparcella számos sírjánál, – többek között – Munkácsy Mihály, Csontváry Kosztka Tivadar, Babits Mihály, Móricz Zsigmond és sok más neves magyar művész és tudós nyughelyénél. Temetői sétái emlékezetesek mindazok számára, akik egy-egy sírnál megállva hallhatták beszélni, verset mondani, emlékezni. (Szerk.: 2019-től már csak a temető alkalmazottai vezethetnek sétákat.)

Séta a Kerepesi temetőben, 2018

Sudár Annamária fellép – többek közt – kulturális intézményekben, intézetekben, könyvtárakban, nyelvi és olvasótáborokban, művelődési házakban, templomokban, galériákban, szalonokban. Több közös műsora van a Misztrál együttessel is – köztük A várakozás zsoltára című adventi műsor, valamint a pálos rend történetét bemutató Asperges me… Pálos évszázadok a történelem tükrében című összeállítás.

A várakozás zsoltára Budán 2018-ban (fotó: Budavári Önkormányzat) és
Asperges me… a Nemzeti Múzeum dísztermében 2019-ben (fotó: Szentirmay Piroska)

Előadóestjeivel a világ számos pontjára is eljutott már (Bécs, Párizs, Stockholm, Göteborg, Malmö, Léva, Lendva, Zágráb stb.), de legnagyobb sikerének azt tartja, ha a magyar irodalom műveit megszólaltathatja a legkisebb településeken is.

Látod-e, amit hallasz? Közös műsor Török Mátéval, Párbeszéd háza, Budapest, 2018
(fotó: Párbeszéd háza)

Arany János életműve kiemelkedően fontos a számára, talán azért is, mert első sikereit Arany-balladákkal érte el. Arany János azóta is közel áll Sudár Annamária szívéhez és kíséri pályáját. Ezt jelzi, hogy a „…mindannyiunk Atyja” – Arany János tanár úr című önálló műsora mellett a Heinczinger Mikával, a Misztrál együttes egyik tagjával közösen előadott Toldi estéje is szerepel műsorán.

Toldi estéje, Székesfehérvár, 2017

2017. április 10-én A költészet napja alkalmából Sudár Annamáriát látta vendégül a Békefi Antal Városi Könyvtár, „…mindannyiunk atyja”– Arany János tanár úr című önálló irodalmi estjével.

„Nemcsak a tavaszi, lenyugvó napsugarak, hanem Sudár Annamária is fényt hozott a Magyar Költészet Napjának előestéjén mindazok lelkébe, akik ez alkalommal együtt ünnepeltek. Annamária bravúros előadóművészi érzékkel idézte meg Arany János életének és munkásságának jelentőségét, hol elementáris erővel, hol bensőséges jelenléttel ölelve körül a hallgatóságot, lelket és szellemet egyaránt gazdagítva.”(Csaba Lilla)
Forrás: http://zirckultura.hu/index.php?p=konyvtar&sp=hirek&hir=855

„…mindannyiunk Atyja” – Arany János tanár úr, Varga Sándor Verstábor, Csíkcsomortán, Erdély, 2017
(fotó: Megyeri Zoltán)

„Ma este ismét Arany János közelében lehettem – Sudár Annamária jóvoltából. Nagy élmény volt újra „olvasni” = hallgatni a költőóriás verseit, írásait! És persze a hozzá, róla írottakat is. Ahogy Annamária megszerkesztette (és persze ahogy előadta!) az anyagot, fantasztikus és fölemelő volt! Köszönöm neki! (Bazsóné Megyes Klára. Diósd, 2017. április 7.)

„A méltó megemlékezést, az ünnepi ráhangolódást segítette „Mindannyiunk atyja, Arany tanár úr” című irodalmi estjével Sudár Annamária előadóművész. Rendhagyó irodalmi óráján szépen strukturált, igényesen tolmácsolt válogatást hallhattunk egyrészt az Arany-életműből, másrészt a róla szóló méltatásokból.” (Oglné Czepek Mária tanárnő)

Egy másik önálló műsorában, az Irodalmi recycling című összeállításban, a szövegek újbóli felhasználását, felidézését, „újrahasznosítását” mutatja be kortárs és klasszikus költők, írók művein keresztül. Előadásában végigkísérhető a szövegek vándorlása, a régi és az új között feltáruló többletjelentés, ahol megfér egymással Ady Endre, Arany János, Balázs Imre, Bogdán László, Esterházy Péter, Johann Wolfgang Goethe, Illyés Gyula, Kányádi Sándor, Kiss Judit Ágnes, Kovács András Ferenc, Lackfi János, Márai Sándor, Orbán Ottó, Ottlik Géza, Pákolitz István, Radnóti Miklós, Rigó Béla, William Shakespeare, Tóth Krisztina, Várady Szabolcs, Varró Dániel, Weöres Sándor, Zrínyi Miklós és egy részlet Szent János evangéliumából.

„A magyar kultúra napja alkalmából Irodalmi recycling címmel Sudár Annamária előadóművész sokszínű szórakoztató irodalmi összeállítását láthatták, hallhatták az érdeklődők. …Nem véletlen tehát, hogy az irodalmi »recycling« egyik legnépszerűbb fajtája a paródia. Amit akkor értünk s élvezünk igazán, ha ismerjük az eredetijét, és ha van élményünk arról a szerzőről, akit fricskáz. „…méltó tisztelgés volt Sudár Annamária nagyszerű önálló estje a magyar kultúra előtt. A remek összeállítás hol könnyeket csalt a közönség szemébe, hol elgondolkodtatott vagy megmosolyogtatott, mert ez a feladata! Hiszen éppen kultúránk ünnepén mondta Szentmártoni János költő, hogy a magaskultúra nem csupán épít minket, hanem szórakoztat is.” (Bálint Edit, Érdi Újság. XXII. évfolyam, 2012. január 26.)

„Fantasztikusan gazdag anyagot hallhattunk e rendhagyó magyar órán kortárs és klasszikus irodalmi nagyságoktól – és hallhattuk néhány költemény paródiáját is. …Sudár Annamária páratlan ismeretanyaggal, felkészültséggel, szuggesztív módon tárta elénk az irodalmi szövegek értelmezésének újfajta síkjait, azt, hogy a fontos alkotások minden generáció számára hordoznak új, nehezen megfejthető vagy éppen kódolt üzeneteket.” Forrás: https://www.kemma.hu/komarom-esztergom/kultura-komarom-esztergom/ujrahasznositott-versek-komaromban-633573/

Legújabb, 2019 tavaszára elkészült műsora a Zsivajgó természet című, Huzella Péter verséneklővel közös összeállítás, amelyben Kosztolányi verseit a Zsivajgó természet című ciklus rövid, játékosan szellemes, gyakran humoros kisprózái fogják össze. A műsorban – elmondva vagy megzenésítve több Kosztolányi-költemény hangzik el: az Egy kézre vágyom, a Boldog-szomorú dal, az Áprilisi ezüst eső, a Halotti beszéd, az Esti Kornél éneke, az Európa, a Hajnali részegség, az Őszi reggeli és az Üllői úti fák is.

A zsivajgó természet című műsor bemutatója 2019 tavaszán, Vojnovich-Huszár villa, Budapest
(fotó: Fodor Erika)

Kosztolányi Dezső a versről: „A vers néma. Adj neki hangot. A vers a könyvben halott. Keltsd életre. Mi a szavalás? A vers föltámasztása papírsírjából. Ez a kor néma. Hangtalanul olvas, hangtalanul ír. Az ősi közlőforma azonban a szó volt. Ezt ösztönösen érezzük, valahányszor verset szavalnak. Ünnepi borzongás fut át rajtunk, hogy a szóval, mely a könyvben térbeli életet élt, az időben találkozunk. Ezáltal válik a költészet igazán időbeli művészetté. Halljuk, amint a hangok elmúlnak egymás után, mint az élet. Másrészt tudjuk, hogy a vers nem múlik el. E kudarc és diadal együtt jelképezi a költőnek a végtelennel való küzdelmét, ki emberi nyelven nyújtja az istenit: a mulandóság formájában az örökkévalóságot.”(1928.)

Fehérvári beszélgetések, 2017, Fehérvár Televízió
https://www.youtube.com/watch?v=bSjmpEDLDeg

Sudár Annamária szerkesztő, előadóművész, élete minden pillanatában „örök tanár.” Legyen szó akár a napi munkájához kapcsolódó, magas mércével mért, szakmai eleganciával közvetített/közzétett tevékenységeiről, akár előadóestjeiről vagy rendhagyó óráiról. Akikhez szól, mindig úgy szól, hogy megértsék; amikor verset mond, érezzék, hogy a vers akkor és ott – nekik szól. Közvetlen, magával ragadó stílusával, szívet-lelket melengető előadásmódjával elvarázsolja hallgatóit, mely által nemcsak utat tör, de talál is a szívükhöz.

Keszi Erika Zsuzsanna

„A kincset belül keresd. Amit szemed lát, a világ ezernyi csodája. Bensődbe engedve te adsz valódi életet számára.” Hioszi Tatiosz idézetével kívánunk Sudár Annamáriának további sikeres éveket. (a szerk.)

Comments are closed.

Blog Home