PEMEKSZ – közgyűlés 2020.

Posted by Buzai Csaba - április 29th, 2020

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Pest Megyei Szervezete 2020. február 19-én tartotta éves közgyűlését az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeumban. Az érkezők kávé és sütemény mellett beszélgethettek, illetve az érdeklődők vezetéssel megtekinthették az intézménynek otthont adó szecesziós Tündérpalotát.

A közgyűlés résztvevői

A közgyűlés moderátora Bazsóné Megyes Klára volt. A Mandátumszámláló Bizottság elnökeként Béresné Dávid Magdolna bejelentette, hogy a 183 egyéni és 15 testületi tagból 109 van jelen, így a határozatképesség megvan. A jegyzőkönyvvezetést Nida Judit, a hitelesítést Béresné Dávid Magdolna és Kondriné Varga Nelli vállalták, ezt a közgyűlés egyhangúlag elfogadta. Barátné Hajdú Ágnes MKE-elnök köszöntötte volna az egybegyűlteket, de sajnos egyéb elfoglaltsága miatt nem tudott jelen lenni. Ezután elfogadtuk a napirendet.

Péterfi Rita

Először egy szakmai előadást hallgathattunk meg Péterfi Rita OPKM főigazgatótól: Változnak-e olvasási szokásaink? Gondolatok a 2019-es országos vizsgálat kapcsán címmel. Két évvel ezelőtt már hallottunk előadást a 2017-ben végzett hasonló vizsgálat eredményeiről. A mostani előadás érdekessége volt, hogy 1964-től immár 6 vizsgálat eredményeiből mazsolázott, a teljes vizsgálatról Tóth Máté hosszabb tanulmányát olvashatjuk. Néhány érdekes adat: a nem olvasók és a havonta legalább egy könyvet olvasók száma növekedett, a keveset olvasók száma csökkent. Ez mindkét nemre igaz, viszont a férfiak mindegyik kategóriában kevesebbet olvasnak a nőknél. A könyvtári tagságnál hasonló adatokat láthatunk: a ritkán járók száma csökkent, a gyakran, illetve több könyvtárba járók és a könyvtárat sosem látogatók száma növekedett. A szerzői toplisták is tartogatnak érdekességeket: Daniel Steel őrzi vezető helyét, és Lőrincz L. László a legolvasottabb magyar szerző. A klasszikusok viszont kikerültek a legelső 10-ből. Tanulságos diákat láttunk arról, hogy akiknek gyerekkorban olvasnak a szülei, nagy többségükben azok válnak felnőtt korukban olvasóvá és fordítva. A családi könyvtárak alakulásában kedvező, hogy csökkent azok száma, ahol egyáltalán nincs könyv, viszont 2000 óta 20-ról 10%-ra csökkent a legalább 300 kötettel rendelkező családok száma. A vizsgálat kitért a könyvtárlátogatás és az otthoni könyvállomány egymáshoz való viszonyára, eszerint a Máté-effektus továbbra is érvényes, vagyis akinek otthon sok könyve van, az jár könyvtárba is, és a korreláció sajnos fordítva is működik. Szó esett még a kedvenc szerzőkről: a könyvtári rendszerek segítségével statisztikát tudunk készíteni róluk (csak a sok könyvet író szerzők esélyesek), és a Szikla könyvtári szoftver azt is lehetővé teszi, hogy az adott szerző kedvelői által olvasott műveket lekérdezzük, ami a további olvasmányok ajánlásánál hasznos lehet. Érdemes még kor és téma szerint is ajánló plakátokat készíteni a gyerekek számára.

Koglerné Hernádi Ágnes

Az érdekes előadás után Koglerné Hernádi Ágnes PEMEKSZ-elnök éves beszámolóját hallhattuk. Összegezte a 2019-es év megvalósult programjait: Éves közgyűlés az OSZK-ban, Olvasószolgálatos műhelytalálkozó Vecsésen, Könyvtárosnap Pilisen, Tanulmányút a Szilágyságban és Máramarosban, Gyermekkönyvtári műhelytalálkozó Kerepesen. Részt vettünk még a Könyvfesztiválon, a „nagy” Egyesület munkájába is bekapcsolódtunk, Székesfehérváron, a Vándorgyűlésen pedig átvettük a vándorbotot, mivel idén Budapest lesz a házigazda, a PEMEKSZ pedig társszervező. Az elnöki beszámoló után Sebestyénné Majchrowska Ewa, az Ellenőrző Bizottság elnöke lépett a mikrofonhoz, hogy arról tájékoztasson bennünket, hogy mindent rendben találtak. A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a beszámolót. Mivel szerencsére mindig vannak új tagjaink, Bazsóné Megyes Klára fontosnak tartotta, hogy bemutassa a vezetőségi tagokat, és ismertesse azt is, hogy ki milyen feladatokat vállal.

Ismét Koglerné Hernádi Ágnes kapott szót, és ismertette a 2019-es munkatervet. Az ez évi saját programjaink mellett a vándorgyűlés szervezésébe is be kell kapcsolódnunk, egy szekcióülést nekünk kell megtartanunk, és a házigazda Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek az adminisztrációban szüksége lesz segítségre, amit a PEMEKSZ tagjai vállaltak (még lehet jelentkezni önkéntesnek!). Jancskár Judit vezetőségi tag a tagdíjfizetésről szólt néhány szót: szerencsére a többség már befizette. Továbbra is az átutalást vagy a készpénzes befizetést kéri, mert a pénztári befizetés aránytalan költségeket ró a PEMEKSZ-re. Jelezte még, hogy július körül adatokat fognak kérni tőlünk, ez adminisztratív okokból szükséges, és fontos, hogy ezt meg is tegyük. Az ismertetett munkatervet egyhangúlag elfogadtuk. A következő napirendi pont az SZMSZ néhány apróbb módosítása volt Bazsóné Megyes Klára ismertetése alapján. Módosítottuk címünket, pontosítani kellett a „nagy” Egyesület küldöttgyűlésébe történő delegálás szabályait, a Nagy Ferenc-díj odaítélésének módját, valamint a műhelynapok leírását. A módosításokat egyhangúlag elfogadtuk, az új SZMSZ már el is érhető.

Ezt követően Bazsóné Megyes Klára élvezetes beszámolóját hallhattuk a partiumi útról.

A hagyományokhoz híven Bazsóné Megyes Klára bemutatta az új tagjainkat, akik a kártyájukat is ünnepélyesen átvehették: Cseszkó Renáta, Dobrovitz Noémi és Kaposi-Kovács Enikő (Vecsés), Szekeres Péterné és Molnár Klára (Érd), Nagy Andor (Budapest), Fekete Henrietta és Molnárné Havas Brigitta (Cegléd), Révai Judit és Perendi Lászlóné (Törökbálint).

Zárszóként Koglerné Hernádi Ágnes elnök aktualitásokról beszélt, majd Pongrácz Katalin, a megyei könyvtár munkatársa emlékeztetett mindenkit, hogy az éves beszámolók és munkatervek, valamint a statisztika leadása időszerűvé vált. Az eddig központilag használt táblázat meg fog változni. Fehér Miklós, a Könyvtári Intézet igazgatója (aki nálunk is tag) szintén szót kért, és felhívta mindenki figyelmét az általuk újonnan indított akkreditált képzésekre, amelyek rendszerint ingyenesek is. Emlékeztetett rá, hogy pályázni lehet a minősített könyvtári címre is.

A közgyűlés után ízletes szendvicsek mellett beszélgethettünk.

Szőts Dávid vezetőségi tag, PEMEKSZ

Comments are closed.

Blog Home