Magyar nyelvű szakcikkek, tanulmányok

Posted by Buzai Csaba - november 3rd, 2020

Békésiné Bognár Noémi Erika

Könyvtárak.hu – könyvtár- és olvasásnépszerűsítő portál / Békésiné Bognár Noémi Erika, Nagy Andor. – Bibliogr. jegyzetekben. – Res. angol nyelven
In: Könyvtári figyelő. – 30. (2020) 2., 20 éves a Könyvtári Intézet, p. 333-341. : ill., 4 ábra

Békésiné Bognár Noémi Erika

Mérjük és tegyük láthatóvá! : a könyvtárak hatása a társadalomban / Békésiné Bognár Noémi Erika, Juhász Réka

In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 29. (2020) 7/8., p. 39-46.

Csépányi Zoltán

A Nagy Könyves Beavatás – ötödik évad / Csépányi Zoltán. – Beszámoló az egri megyei könyvtár olvasásnépszerűsítő játékáról
In: Kapcsolat (Eger). – 29. (2020) 1/2., p. 5-6. : ill.

Dömsödy Andrea

Több mint 30 év a könyvtárostanár szakma alakításában és képviseletében [elektronikus dok.] / Dömsödy Andrea, Szakmári Klára. – Bibliogr.
In: Új pedagógiai szemle. – 70. (2020) 1/2., p. 83-102.

Fehér Miklós

Cseréptöredékek : válogatás a Könyvtári Intézet húsz esztendejének történetéből / Fehér Miklós. – Bibliogr. – Res. angol nyelven
In: Könyvtári figyelő. – 30. (2020) 2., 20 éves a Könyvtári Intézet, p. 199-215.

Hangodi Ágnes

Két évtized eredményei a határon túli magyar könyvtárosok továbbképzésében – a Magyar Könyvtárosok Kárpát-medencei Továbbképzési Hálózata / Hangodi Ágnes. – Bibliogr. – Res. angol nyelven
In: Könyvtári figyelő. – 30. (2020) 2., 20 éves a Könyvtári Intézet, p. 226-240.

Horváth Gábor Barnabás

Könyvtáros az álhírek ellen / Horváth Gábor Barnabás. – Bibliogr.
In: Orvosi könyvtárak. – 17. (2020) 2., p. 34-39. : ill., 1 ábra

Horváth Patrik

Ghost, guest and gift authorship, avagy Szellemszerzők és ajándék alkotók / Horváth Patrik. – Bibliogr.
In: Orvosi könyvtárak. – 17. (2020) 2., p. 15-16.

Kührner Éva

A hét évtizedes főiskolai könyvtárról / Kührner Éva
In: Athanasiana. – (2019) 49., p. 196-208.

Mihály Andrea

KDS-re fel! avagy a Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia projekt / Mihály Andrea. – Az egri Bródy Sándor Könyvtár HevesTékaDigit című pályázatáról
In: Kapcsolat (Eger). – 29. (2020) 1/2., p. 1-2. : ill.

Németh Tibor

Magyar biográfiai katedrális : Németh Tibor könyvtárost kérdezi Bincze Diána
In: Édes anyanyelvünk. – 42. (2020) 3., p. 12.

Péterfi Rita

In memoriam Jáki László, 1931-2020 / Péterfi Rita
In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 29. (2020) 6., p. 36-38, : ill., 1 fotó

Rácz Ágnes

A Könyvtári Intézet első húsz éve kronológiában elbeszélve / Rácz Ágnes
In: Könyvtári figyelő. – 30. (2020) 2., 20 éves a Könyvtári Intézet, p. 275-332.

Rényi Mátyás Attila

A Mikes Kelemen Program és megújult szolgáltatási felülete / Rényi Mátyás Attila

In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 29. (2020) 7/8., p. 3-12.

Tóth Máté

Az ALMPUB projekt / Tóth Máté. – Bibliogr. – Res. angol nyelven
In: Könyvtári figyelő. – 30. (2020) 2., 20 éves a Könyvtári Intézet, p. 343-350.

Visky Ákos László

Gyorsmérleg az OSZK Webarchívum és a KDS-K pályázat nyerteseinek együttműködéséről / Visky Ákos László

In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 29. (2020) 7/8., p. 24-38.

Magyar nyelvű szakkönyvek

A biblioterápia közelről : “a szentendrei modell” / szerk. Bartos Éva. – Budapest : Pont K., cop. 2020. – 144 p. : ill. ; 23 cm. – ISBN 978-615-5500-65-7 fűzött

Érték, hatás, változás : írások A mi múzeumunk kiemelt projekt eredményeiről / szerk. Bereczki Ibolya, Nagy Magdolna. – Szentendre : Szabadtéri Néprajzi Múz. Múz. Okt. és Módszertani Közp., 2020. – 279 p. : ill. ; 24 cm. – (Múzeumi iránytű ; 29.). – Bibliogr. a fejezetek végén. – Összefogl. angol nyelven. – ISBN 978-615-6044-73-0

Gyurgyák János

A tudományos írás alapjai : útmutató szemináriumi és tudományos diákköri értekezést, szakdolgozatot és disszertációt íróknak / Gyurgyák János. – Budapest : Osiris, 2019. – 206 p. : ill. ; 20 cm. – Bibliogr.: p. 177-180. – ISBN 978-963-276-349-1 fűzött

Networkshop 2019 [elektronikus dok.] : konferenciakiadvány : 2019. április 23-26. Széchenyi István Egyetem, Győr / szerk. Tick József, Kokas Károly, Holl András ; kiad. a Hungarnet Egyesület az MTA Könyvtár és Információs Központ közrem. – Szöveg. – Budapest : Hungarnet : MTA KIK, 2019. – 197 p. – A Networkshop 2019. ápr. 23-26. Széchenyi István Egyetem, Győr konferencia előadásainak közleményei. – ISBN 978-615-00-7260-9

Idegen nyelvű szakcikkek, tanulmányok

Bauder, Julia
HathiTrust as a data source for researching early nineteenth-century library collections : identification, coverage, and methods / Julia Bauder. – Bibliogr.
In: Information technology and libraries. – 38. (2019) 4., p. 14-24.
Címfordítás: A HathiTrust mint a XIX. század eleji könyvtári gyűjtemények kutatásának forrása: a tételek azonosítása, lefedettség és módszerek
https://ejournals.bc.edu/index.php/ital/issue/view/1056

Bell, Valerie
Welcome to the solar garden : how we use solar energy to teach sustainability / by Valerie Bell and Rhiannon Eades
In: Computers in libraries. – 39. (2019) 10., p. 18-23.
Címfordítás: Üdv a napkertben! Avagy hogyan használjuk a napenergiát a fenntarthatóság tanítására?

Colibaba, Amber
The challenges and opportunities of sustaining volunteer-based rural libraries / Amber Colibaba, Mark W. Skinner, and Chris Furgal. – Bibliogr.
In: Public library quarterly. – 38. (2019) 4., p. 410-427.
Címfordítás: Kihívások és lehetőségek az önkéntesek munkájára építő vidéki könyvtárak fenntartásában

Day, Annette
The subject specialist is dead. Long live the subject specialist! / Annette Day and John Novak. – Bibliogr.
In: Collection management. – 44. (2019) 2-4., p. 117-130.
Címfordítás: Meghalt a szaktájékoztató. Éljen soká a szaktájékoztató!

Egeland, Lars
Bibliotheken beliebt wie nie : ein Überblick über die norwegische Bibliothekslandschaft / Lars Egeland, Almuth Gastinger. – Bibliogr. – Res. angol és francia nyelven
In: BuB. – 71. (2019) 10., p. 574-579.
Címfordítás: Többen járnak könyvtárba, mint valaha: áttekintés a norvég könyvtárakról
https://b-u-b.de/wp-content/uploads/2019-10.pdf

Fritze, Christiane
Wohin mit der digitalen Edition? : Ein Beitrag aus der Perspektive der Österreichischen Nationalbibliothek / Christiane Fritze. – Bibliogr. – Res. angol nyelven
In: Bibliothek. – 43. (2019) 3., p. 432-440.
Címfordítás: Mi legyen a digitális kiadással? Az Osztrák Nemzeti Könyvtár perspektívája
https://doi.org/10.1515/bfp-2019-2068

Fujiuchi, Ken
Academic library collections in the age of Extended Reality (XR) / Ken Fujiuchi and Joseph Riggie. – Bibliogr.
In: Collection management. – 44. (2019) 2-4., p. 296-303.
Címfordítás: Felsőoktatási könyvtári gyűjtemények a bővített valóság (XR) korában

Gierke, Bettina
Fachinformationsdienst Buch-, Bibliotheks- und Informationswissenschaft – ein Werkstattbericht / Bettina Gierke [et al.]. – Bibliogr. – Res. angol nyelven
In: Bibliotheksdienst. – 53. (2019) 12., p. 768-792.
Címfordítás: Könyv-, könyvtár- és információtudományi szakinformációs szolgáltatások – egy műhelybeszámoló
https://doi.org/10.1515/bd-2019-0107

Hider, Philip
How far apart are L and M? : The institutional and publishing disconnects between LIS and Museum Studies / Philip Hider, Mary Anne Kennan. – Bibliogr.
In: Journal of education for library and information science. – 61. (2020) 1., p. 48-63.
Címfordítás: Milyen messze esik egymástól a könyvtár és a múzeum? A könyvtár- és információtudomány, valamint a muzeológia intézményi és publikációs különbségei
https://doi.org/10.3138/jelis.61.1.2018-0047

Kazzer, Claas
Zum barrierearmen Katalog mit Open-Source-Software : ein Praxisbericht aus der Universitätsbibliothek Leipzig / Claas Kazzer. – Bibliogr. – Res. angol nyelven
In: Bibliotheksdienst. – 53. (2019) 10-11., p. 667-675.
Címfordítás: „Szinte akadálymentes” katalógus nyílt forráskódú szoftverrel: a Lipcsei Egyetemi Könyvtár gyakorlati tapasztalatai
https://doi.org/10.1515/bd-2019-0093

Kovalcik, Justin
Automated storage & retrieval system : from storage to service / Justin Kovalcik and Mike Villalobos. – Bibliogr.
In: Information technology and libraries. – 38. (2019) 4., p. 114-124.
Címfordítás: Automatizált raktározási és visszaosztási rendszerek: a raktározástól a szolgáltatásig
https://ejournals.bc.edu/index.php/ital/issue/view/1056

LaPierre, Suzanne S.
“Lots of questions about ‘fake news’” : how public libraries have addressed media literacy, 2016–2018 / Suzanne S. LaPierre and Vanessa Kitzie. – Bibliogr.
In: Public library quarterly. – 38. (2019) 4., p. 428-452.
Címfordítás: „Sok-sok kérdés az álhírekről” – Hogyan álltak a közkönyvtárak a médiaműveltséghez 2016 és 2018 között?

Lo, Patrick
Librarians’ perceptions of educational values of comic books : a comparative study between Hong Kong, Taiwan, Japan, Australia and New Zealand / Patrick Lo [et al.]. – Bibliogr.
In: Journal of librarianship and information science. – 51. (2019) 4., p. 1103-1119.
Címfordítás: Hogyan látják a könyvtárosok a képregények oktatásban betöltött szerepét? Hongkong, Tajvan, Japán, Ausztrália és Új-Zéland összehasonlító vizsgálata
https://doi.org/10.1177/0961000618763979

López-Fitzsimmons, Bernadette M.
Google vs. library databases : engaging twenty-first century undergraduate students in critical thinking / Bernadette M. López-Fitzsimmons and Kanu A. Nagra. – Bibliogr.
In: Journal of electronic resources librarianship. – 31. (2019) 4., p. 219-231.
Címfordítás: Google kontra könyvtári adatbázisok: hogyan hozzuk közelebb a huszonegyedik századi egyetemi hallgatókhoz a kritikai gondolkodást?

Park, Hyoungjoo
Library linked data models : library data in the semantic web / Hyoungjoo Park and Margaret Kipp. – Bibliogr.
In: Cataloging & classification quarterly. – 57. (2019) 5., p. 261-277.
Címfordítás: A kapcsolt adatok könyvtári modelljei: könyvtári adatok a szemantikus weben

Rohoňová, Ľudmila
Tvorba autorizovaných selekčných údajov v Národnej bibliografii SNK a v katalógu Slovenská knižnica / Ľudmila Rohoňová. – Res. angol nyelven
In: Knižnica. – 20. (2019) 4., p. 14-23.
Címfordítás: Egységesített besorolási adatok létrehozása a Szlovák Nemzeti Könyvtár Nemzeti Bibliográfiájában és az országos könyvtári katalógusban
https://www.snk.sk/images/Edicna_cinnost/Casopis_Kniznica/2019/Kniznica_2019_04.pdf

Wiederkehr, Stefan
Open data for the crowd : an account of citizen science at ETH Library / Stefan Wiederkehr. – Bibliogr.
In: LIBER quarterly. – 29. (2019) 1., p. 1-10.
Címfordítás: Nyílt adatok a közösség számára: összefoglaló a civil tudományi kezdeményezésekről a zürichi Szövetségi Műszaki Egyetem Könyvtárában
https://www.liberquarterly.eu/590/volume/29/issue/1/

Wu, Michelle M.
Shared collection development, digitization, and owned digital collections / Michelle M. Wu. – Bibliogr.
In: Collection management. – 44. (2019) 2-4., p. 131-145.
Címfordítás: Közös gyűjteményfejlesztés, digitalizálás és saját digitális gyűjtemények

További böngészésre ajánljuk a Humanus adatbázis és a MAKSZAB anyagát.

Az idegen nyelvű szakcikkeket szakkönyvtárunkból érhetik el.

Szerkesztette: Honffyné Felhő Ágnes
közreműködött: Szabó Piroska
Könyvtári Intézet Könyvtártudományi Szakkönyvtár

Comments are closed.

Blog Home