A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Elnöksége 2020. évi IV. negyedévi elektronikus küldöttgyűlése

Posted by Buzai Csaba - január 3rd, 2021

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Elnöksége 2020. évi IV. negyedévi küldöttgyűlését elektronikus úton tartotta meg a 2020. évi LVIII. törvény a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről alapján tekintettel arra, hogy a koronavírus-járvány (Covid-19) kapcsán kialakult rendkívüli helyzet a küldöttgyűlés idején is fennállt.

A meghívóban olyan részletességgel került feltüntetésre a napirend és a döntési javaslatok, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthatták és a határozati javaslatok tervezete is megküldésre került a küldöttek részére.

Meghatározásra került a küldöttgyűlés lebonyolításának módja, intervalluma, a küldöttgyűlési dokumentumok közzétételi módja és a szavazáshoz igénybe vehető informatikai alkalmazás:

  • Küldöttgyűlés lebonyolítása: Email útján, elektronikus úton 2020. évi LVIII. törvény szerint
  • Küldöttgyűlés időintervalluma: 2020. december 2. – 2020. december 12.
  • Küldöttgyűlési dokumentumok közzétételi módja: írásos formában, e-mail útján
  • A személyazonosság igazolásának módja: név, lakcím és email cím megadása útján. A küldő szervezet beküldte regisztráció céljából a küldöttek nevét, lakcímét és e-mail címét. A szavazat csak akkor volt érvényes, amennyiben a regisztrált email címről érkezett.

2020. december 12-én (szombaton) sikeresen lezárásra került az MKE 2020. IV. negyedévi elektronikus küldöttgyűlése. Nagy örömünkre nagyon jó eredménnyel zártuk ezt a rendkívüli eseményt is. A küldöttgyűlésen minden határozati javaslat elfogadásra került a küldöttek által. A szavazás részletes adatait a küldöttgyűlés jegyzőkönyve tartalmazza. Az elektronikus szavazásról készült jegyzőkönyv az MKE honlapján került közzétételre.

Az MKE honlapján a Dokumentumtárban feltöltésre került az elektronikus küldöttgyűlés minden hivatalos dokumentuma és az elfogadott új, módosított MKE alapszabály is.

Az elektronikus küldöttgyűlés Dr. Aczél-Partos Adriennt választotta meg az MKE Ellenőrző Bizottsága új elnökévé. Szeretnénk ezúton is szívből gratulálni számára, illetve munkájához nagyon sok sikert kívánni.

Ezúton is köszönjük minden MKE küldött aktív közreműködését és segítségét az elektronikus küldöttgyűlés sikeres lebonyolításában.

Gerencsér Judit, az MKE főtitkára

Comments are closed.

Blog Home