Kormányrendelet született a kulturális tevékenységet végző közalkalmazottakról

Posted by Buzai Csaba - november 3rd, 2020

2020. november 1-jén lépett hatályba a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény új végrehajtási rendelete, amely a kulturális tevékenységet végző közalkalmazottak (kulturális intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak, költségvetési szervnél kulturális tevékenységet végző közalkalmazottak) jogviszonyának egyes kérdéseit (jogviszony létesítésének a feltételei, gyakornoki idő, vezetői megbízás, munkaidő-kedvezmény, munkakörök, fizetési osztályok, bérpótlékok) rendezi.

Fontos előírás, hogy a rendelet hatálybalépését követő 90 napon belül a kulturális tevékenységet végző közalkalmazottak munkakörét a rendelet 2. mellékletének megfelelően kell megállapítani.
Ezzel egyidejűleg lépett hatályba a 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet is a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról, amely a kulturális intézményben foglalkoztatott, nem közalkalmazott dolgozókra vonatkozik.

Comments are closed.

Blog Home