Beszámoló a Magyar Könyvtárosok Egyesületének elektronikus küldöttgyűléséről

Posted by Buzai Csaba - szeptember 4th, 2020

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete a pandémiás helyzetre való tekintettel 2020. májusában elektronikus formában tartotta meg küldöttgyűlését. A küldöttgyűlés napirendjét, a megvitatásra szánt dokumentumokat és a meghívót, valamint a megtartott küldöttgyűlésről szóló beszámolót a küldöttek emailen kapták meg, és szavazataikat ugyanezen az úton küldték meg a rögzített szabályok szerint.

A küldöttgyűlés napirendje a következő volt:

  1. A 2019. évi közhasznúsági jelentés és szakmai beszámoló
  2. Az Ellenőrző Bizottság írásbeli jelentése a 2019 -es évről
  3. MKE alapszabály módosítása
  4. INKA Alapítvány alapszabály módosítása

Az alábbiakban olvasható a szervezeti elnököknek további tájékoztatásra megküldött beszámoló az elektronikusan megtartott közgyűlésről, valamint a benne lévő linkeken elérhető a küldöttgyűlés jegyzőkönyve és az új, módosított Alapszabály.

***

Tisztelt Szervezeti Elnökök!

A korábban megküldött tájékoztatásnak és meghívónak megfelelően, a koronavírus-járvány (Covid-19) kapcsán kialakult rendkívüli helyzet alapján a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Elnöksége a 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet értelmében elektronikus úton tartotta meg idei évi küldöttgyűlését és hozta meg határozatait.

A meghívóban olyan részletességgel tüntettük fel a napirendet és a döntési javaslatokat, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthatták, és a határozati javaslatok tervezetét is közöltük a küldöttekkel.

Meghatározásra került, hogy a küldöttgyűlés lebonyolításának módja, intervalluma, a küldöttgyűlési dokumentumok közzétételi módja és a szavazáshoz igénybe vehető informatikai alkalmazások:

  • Küldöttgyűlés lebonyolítása: Email útján, elektronikus úton a 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet alapján
  • Küldöttgyűlés időintervalluma: 2020. május 13. 16.00 – 2020. május 29. 16.00 (16 nap)
  • Küldöttgyűlési dokumentumok közzétételi módja: írásos formában, email útján
  • A személyazonosság igazolásának módja: név, lakcím és email cím megadása útján. A küldő szervezet beküldte regisztráció céljából a küldöttek nevét, lakcímét és e-mail címét.  A szavazat csak akkor volt érvényes, amennyiben a regisztrált email címről érkezett.

Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során a Ptk. határozatképességre és szavazásra vonatkozó rendelkezéseit azzal az eltéréssel alkalmaztuk, hogy a határozathozatali eljárás akkor volt eredményes, ha legalább annyi szavazatot küldtek meg az MKE Elnöksége részére a küldöttek, amennyi szavazati jogot képviselő tag jelenléte a határozatképességhez szükséges lenne ülés tartása esetén.

Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy 2020. május 29-én (pénteken) sikeresen lezárásra került az MKE 2020. évi elektronikus közhasznúsági küldöttgyűlése.

Nagy örömünkre, annak ellenére, hogy ez most egy nagyon sok újdonságot és feladatot adó küldöttgyűlés volt, nagyon jó eredménnyel zártuk ezt a rendkívüli eseményt.

Összegzésképpen szeretnénk megosztani Önökkel, hogy a 203 küldöttből 146 tagtárs vett részt a szavazásban és adott le szavazatot. Ez egy nagyon kimagasló és kiváló szám, e tekintetben is nagyon eredményesnek tekinthető az esemény. Nagyon szépen köszönjük ezúton is Önöknek, hogy segítették küldöttgyűlésünket és ösztönöztek a szavazásra.

A küldöttgyűlésen minden határozati javaslatunk elfogadásra került a küldöttek által. A szavazás részletes adatait a küldöttgyűlés jegyzőkönyve tartalmazza. Az elektronikus szavazásról készült jegyzőkönyv az MKE honlapján került közzétételre.

Az MKE honlapján a Dokumentumtárban feltöltésre került az elektronikus küldöttgyűlés minden hivatalos dokumentuma és az elfogadott új, módosított MKE alapszabály is.

Ezúton szeretnénk még egyszer megköszönni az elektronikus küldöttgyűlés sikeres lebonyolításában való aktív közreműködésüket és segítségüket.

Köszönettel és tisztelettel:

Barátné prof. dr. Hajdu Ágnes sk.
az MKE elnöke

Gerencsér Judit sk.
az MKE főtitkára

 

Comments are closed.

Blog Home