MKE Emlékérem 2020

Posted by Buzai Csaba - január 3rd, 2021

Ebben az évben a pandémia miatt minden könyvtáros bánatára elmaradt a Vándorgyűlés, ahol hagyományosan minden évben 5-6 arra érdemes könyvtáros kolléga vehette át az MKE emlékérmet, közöttük egy-egy határon túli könyvtáros is, aki sokat tesz a Magyarországon élő és a határainkon túl élő magyar könyvtárosok közötti szakmai és emberi kapcsolatokért.

A 2020-ban – szervezeti előterjesztésre – MKE emlékéremmel jutalmazott könyvtárosok

Dr. Amberg Eszter, az Országos Széchényi Könyvtár jogi és stratégiai főigazgató-helyettese

„…A Magyar Könyvtárosok Egyesülete munkájában 1997 óta részt vesz, több pozíció betöltése során támogatta az egyesület munkáját a felkészültségével, szerteágazó tapasztalatával. 2011-ben aktívan részt vett a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Jogi Szekciójának alapításában, 2011-2012 között a Jogi Szekció Ellenőrző Bizottságának tagjaként, majd elnökeként (2012-2015) végzett értékes szakmai tevékenységet. 2015 májusában négyéves ciklusra az MKE küldöttközgyűlése a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Ellenőrző Bizottsága elnökévé választotta. 2019-ben újra bizalmat kapott, mint az Ellenőrző Bizottsági elnöke.Remek szakember, jó vezető, példamutató tudással és alázattal végzi minden esetben szakmai munkáját.” Laudáció

Haszonné Kiss Katalin, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár régióigazgatója

„…munkájának alapvető jellemzői a hívatástudat, a szakmaszeretet, a következetesség, és az igényesség. Képessége a megújulásra, innovatív szemlélete, gondolkodása, inspirálóan hat a környezetére. Fejlett empatikus készségének, toleranciájának, érzelmi intelligenciájának köszönhetően mind könyvtárosi pályáján, mind oktatói tevékenységében és a könyvtári szervezetekben végzett munkája területén is jeles és népszerű szakember.” Laudáció

Dr. Kührner Éva, a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Könyvtára főkönyvtárosa

„…Számos szakmai szervezetben működik tevékenyen: az EKE elnökségi tagja (2016-), a Magyar Könyvtárosok Egyesülete SZSZB Megyei Területi Szervezetében 2002- 2006 között titkár, 2007-től elnökségi tag. 2015-től már a 2. ciklusra kapott bizalmat elnöki funkcióban. Az MKE elnökségi póttagja 2011-2015 között, illetve a Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetsége elnökségi tagja 2000-2012 között.” Laudáció

Nagy Gábor, a Miskolci Egyetem Könyvtár, Levéltár, Múzeum nyugalmazott könyvtárosa

„…Könyvtári pályafutásának kezdetétől fogva a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Borsod Megyei Szervezetének tagja. Tagtársai bizalmát élvezve két cikluson át – 1977 és 1982, valamint 2010 és 2015 között – az Elnökség tagja volt. Hasznos tanácsaival, ötleteivel számtalan esetben segítette a területi szervezet éves programjait. Kiemelkedő háttértevékenységet végzett a miskolci vándorgyűlések sikeres, zavartalan megvalósításában… Figyelemre méltó a teljesítménye a hazai és a határon túli magyar könyvtárosok együttműködése terén is.” Laudáció

Német-Baksa Judit, a Lenti Városi Könyvtár nyugalmazott igazgatója

„…Vezetése alatt a könyvtár nemcsak Lenti, de a határ menti térség mindkét oldalát tekintve is jelentős kulturális központtá alakult. Tapasztalatait, ismereteit és tudását könyvtára, Zala megye könyvtárügye fejlődése és a határon túli kapcsolatok erősítése érdekében kamatoztatta. Különösen nagy érdemei vannak a kistelepülési könyvtári ellátás megszervezésében, feltételeinek kialakításában.” Laudáció

A díjak ünnepélyes átadására a járványhelyzet figyelembevételével később meghatározott időpontban kerül sor.

Gratulálunk minden kedves kitüntetettnek!

Gerencsér Judit

Comments are closed.

Blog Home