Az Egyházi Könyvtárak Egyesülésének éves közgyűlése

Posted by Buzai Csaba - november 3rd, 2020

A tavaly 25. születésnapját ünneplő Egyházi Könyvtárak Egyesülése (EKE) legfontosabb eseménye minden évben a nyári háromnapos találkozó, melynek programja közgyűlés, konferencia, szakmai délelőtt és kirándulás. A rendezvénynek minden évben más-más egyházi felekezeti könyvtár ad otthont, más-más helyszínen.

2020-ban az Egyházi Könyvtárak Egyesülése közös találkozót tervezett a Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesületével (MELTE) és az Egyházi Muzeológusok Egyesületével (EME). A vendéglátó szerepét a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár, a Pannonhalmi Főapátsági Levéltár és a Pannonhalmi Főapátsági Múzeum látta volna el. A járvány miatt azonban az egyesület vezetősége nem merte vállalni az összejövetel megrendezését; az éves közgyűlést azonban októberben megtartottuk, elektronikus formában.

Az Egyházi Könyvtárak Egyesülésének 62 magyarországi és határon túli magyar könyvtár a tagja. Az intézményi tagságból adódóan könyvtáranként egy-egy kolléga – rendszerint a vezető – bír szavazati joggal.

A közgyűlés napirendi pontjai az elnöki, titkári, kamarási és felügyelőbizottsági beszámolók voltak.
További feladatunk volt, hogy Mezei Zsolt (Dunántúli református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei – Könyvtár, Pápa) helyére – aki közéleti elfoglaltságai miatt nem tudta tovább vállalni az elnökségi tagságot – új elnökségi tagot válasszunk. Az elnökség új, a református tagkönyvtárakat képviselő tagja Kovácsné Pázmándi Ágnes (Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Könyvtára, Budapest).

Az ökumenikus szellemiségű Egyházi Könyvtárak Egyesülését tíztagú elnökség vezeti, melynek – a tagság felekezeti arányainak megfelelően – 5 katolikus, 3 református, 1 evangélikus és 1 egyéb – jelenleg izraelita – felekezetű tagja van.

Az egyesület frissített tisztségviselői névsoráról, valamint a tagkönyvtárak adatairól telefon és e-mail elérhetőségekkel együtt az EKE egyesület honlapján, a frissített EKE címtárban lehet tájékozódni.

Ásványi Ilona, az EKE elnöke

Comments are closed.

Blog Home