Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak éves közgyűlése

Posted by Buzai Csaba - november 3rd, 2020

A járványhelyzet miatt a szokott éves beszámoló közgyűlést a Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesülete 2020. szeptember 8-án tartotta. A közgyűlésen az egyesület elnöke, dr. Sándor Viktória megtartotta a 2019-es évről szóló beszámolóját, az Ellenőrző Bizottság jelentését Berente Erika, az EB tagja ismertette a tagsággal. A közgyűlés egyhangúan elfogadta a beszámolót.

Ezt követően került sor a Kisalföldi Könyvtáros-díj 2019. évi díj átadására. A díjat minden év decemberében adjuk át, a tavalyi évben ez betegség miatt elmaradt, így ez csak most került átadásra. Az elismeréssel az egyesület szeretné ráirányítani a figyelmet azon könyvtárosokra, akik nagy szorgalommal és odaadással szolgálják a hozzájuk forduló olvasókat, érdeklődőket, munkájukat élethivatásnak tekintik. A 2019. év díjazottja Robotka Csabáné, a soproni Széchenyi István Városi Könyvtár helyismereti könyvtárosa, aki sokrétű, magas színvonalon végzett olvasószolgálati és helyismereti tevékenységéért, az olvasókért elkötelezett, példamutató munkájáért kapta meg a díjat. Robotka Csabáné Zsuzsa több évtizeden keresztül tanított, emellett könyvtárosi feladatokat is ellátott. 2005-től a soproni könyvtár munkatársa, a helyismereti munka mellett több mint egy évtizedig vezette az olvasószolgálati osztályt. Felhalmozott tudásával szívesen áll az olvasók rendelkezésére, munkájában rendkívül alapos. Pályafutása során végig az élethosszig tartó tanulást szem előtt tartva képezte magát. Mentorként pedig támogatja a fiatal generációk munkáját. A laudáció az egyesület honlapján olvasható.

A közgyűlés szakmai programját A könyvtárosok munkajogi helyzetének megváltozása címmel hirdettük meg. A téma előadója dr. Göndör Éva Phd., a Széchenyi István Egyetem egyetemi docense volt, előadásának címe A könyvtárakban foglalkoztatottak jogállásváltozásának főbb jellemzői, következményei. Az egyetemi docens asszony összefoglalta a 2020. évi XXXII. törvény a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról a legfontosabb tudnivalókat, az átalakulás folyamatát és néhány sarkalatos pontot, amire érdemes figyelni. Az előadás másik részében pedig munkaviszonnyal kapcsolatos főbb jellemzőket vette sorra, illetve válaszolt a kollégák által feltett kérdésekre. A programot kerekasztal beszélgetéssel fejeztük be, a részvevők olyan könyvtárosok voltak, akik hosszabb-rövidebb ideje átestek ezen a munkajogi változáson. A legtöbb tapasztalattal Pázsit Marianna, a mosonmagyaróvári Huszár Gál Városi Könyvtár szakmai vezetője rendelkezett, a könyvtár munkatársai már több mint egy éve egy nonprofit kft. keretein belül dolgoznak. Az szakképző iskolákban történt változásokról dr. Takács Krisztina, a Győri SZC Baross Gábor Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikuma könyvtárosa számolt be. A győri Széchenyi István Egyetem a nyár folyamán alapítványi formában folytatja tovább a működését, így a könyvtár munkatársait is érintette a változás, erről Tóth Csilla, az Egyetemi Könyvtár megbízott igazgatója beszélt, aki ismertette a könyvtár további terveit is.

A szakmai nap után sok új tapasztalattal lehettünk gazdagabbak, a részvevő kollégák visszajelzései szerint nagyon hasznos volt a kerekasztal beszélgetés tudásmegosztása.

dr. Sándor Viktória,
a Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesülete elnöke

Comments are closed.

Blog Home