A mesterséges intelligencia és a jogi hivatás – online szakmai konferencia

Posted by Buzai Csaba - december 31st, 2020

Forrás: https://www.belfoldihirek.com/jog/a-mesterseges-intelligencia-belepett-a-jog-teruletere

2020. szeptember 30-án „A megújuló Országos Bírósági Könyvtári Rendszer: együttműködés a hazai szakkönyvtári hálózattal IV. – A mesterséges intelligencia és a jogi hivatás” címmel online szakmai konferencia zajlott a virtuális térben. Az esemény a korábbi nagyon sikeres szakmai konferenciák folytatásaként valósult meg az Országos Bírósági Hivatal, a Kúria, a Fővárosi Törvényszék, valamint a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Jogi Szekciója szervezésében, a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont technikai lebonyolításával.

A szakmai rendezvény fontos célkitűzése idén is a hagyományokat követve az Országos Bírósági Könyvtári Rendszer szakmai együttműködésének tovább erősítése a hazai szakkönyvtári hálózattal. A tanácskozásra több mint hatvan fő regisztrált. A bírósági könyvtárosok mellett, jogi szakkönyvtárosok, egyetemi könyvtárak munkatársai, kutatóintézetek, illetve jogi kiadók munkatársai is kitüntették figyelmükkel a rendezvényre.

A konferencia témája a mesterséges intelligencia (MI) volt, amely napjaink egyik legdinamikusabban fejlődő szakterülete. Ismertsége és alkalmazása egyre fontosabbá válik a mindennapokban, egyre több tudományterületen használják, ez alól nem kivétel a jogtudomány és az igazságszolgáltatás sem. A téma időszerűségét sajnos a jelenlegi járványügyi helyzet is indokolja.

A konferencia résztvevőit Dr. Hornyák Szabolcs, az OBH Magyar Igazságügyi Akadémia igazgatója, köszöntötte; a szakmai rendezvényt Gerencsér Judit, az Országos Széchényi Könyvtár általános főigazgató-helyettese,moderálta.

A programban hét előadás hangzott el a jogtudomány és a jogalkalmazás különböző területeiről kiváló szakértők tolmácsolásában.

Az első előadásban Dr. habil. Udvary Sándor egyetemi docens, a Károli Gáspár Református Egyetem Polgári Eljárásjogi Tanszékének vezetője, beszélt az eljárásjog automatizálásának aktuális kérdéseiről. A Digitális Bíróság projektről a magyar bíróságokon használt eszközökről, szoftverekről Dr. Péter Zoltán János, az OBH Informatikai és Elektronikus Ügyintézési Főosztály vezetője, beszélt. A projekttel kapcsolatban kiemelte, hogy a járványügyi helyzetben a bevezetett fejlesztések nagyon jól vizsgáztak, mind az ügyféli oldalon, mind a bíróságon belüli használat során. Előadásában hangsúlyozta, hogy az MI nem cél, hanem eszköz. ezt szem előtt tartva kell használni a technikát.
A bűnüldözés és a mesterséges intelligencia kapcsolatáról Dr. Palkó Tamás, a Zalaegerszegi Járásbíróság bírája,értekezett. Rövid történeti áttekintést követően, több példán keresztül mutatta be a büntetőeljárás során használható technikai megoldásokat.Dr. Ződi Zsolt, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos főmunkatársa,előadása a mesterséges intelligencia hatása a jogi szakmára címmel hangzott el. Beszélt a jogi forráskutatás, a jogalkalmazók felkészülésében használható eszközökről, az okiratok, szerződések elemzésében elérhető lehetőségekről. Az MI milyen változásokat hozhat az elkövetkező tíz évben, az elektronizálás és az automatizálás elsősorban a mérlegelésben, illetve a mennyiségi kategóriák meghatározásában hozhat eredményeket.

A bíróságok online térbeli külföldi gyakorlatáról Dr. Fülöp Anna a WoltersKluwer Hungary Kft. jogi szerkesztője tartott egy gazdagon illusztrált, élményszerű előadást. A világ számos országából mutatott be példákat. Felhívta a figyelmet az online bíróságok kérdésére, mit is jelent valójában, milyen problémákat vet fel ez a lehetőség.

A közigazgatásban használt szakértői rendszerekről Dr. Futó Iván, kandidátus, a Budapesti Corvinus Egyetem címzetes egyetemi tanára, beszélt. A NAV-nál használt szakértői rendszer kialakításának folyamatát, a rendszer szerkezetének felépítését és működését konkrét példa alapján is illusztrálta.
Az utolsó előadásban Dr. Parti Tamás, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnökhelyettese, az korábbi előadások esszenciáját adta. Elmondta, hogy a jelenlegi nagy adathalmazokból az adatelemzések a múltból dolgoznak. A jogalkalmazásban használt MI elsősorban a döntések megalapozásához, a hatékonyság javítására szolgálnak, egyelőre a bíró helyett nem tudnak dönteni.

A szakmai konferencia nagyon nagy sikerrel zárult és a rendezvény minden résztvevője sok új hasznos ismerettel gazdagodott. A gondos szervezési előkészítésnek és lebonyolításnak köszönhetően a résztvevők elmélyedhettek az on-line kommunikációban is és tapasztalatokra tettek szert a virtuális térben megvalósuló szakmai programokban is. A bírósági rendszerben előszőr valósult meg online szakmai konferencia, amely a jövőbeli programokhoz is sok segítséget nyújthat.

A nagy érdeklődésre és sikerre való tekintettel, a szervezők már a helyszínen megállapodtak abban, hogy jövőre is biztosan megszervezik a szakmai rendezvényt.

Dr. Sándor Viktória, Gerencsér Judit

Comments are closed.

Blog Home