Szakirodalmi válógatás

Posted by zondaz - április 27th, 2014

Magyar nyelvű szakcikkek

Befejezetlen szimfónia? : a felsőoktatási szakfelügyeletről / Cserey Lászlóné. – Res. angol nyelven
In: Könyvtári figyelő. – 24. (2014) 1., p. 22-28.

Bibliográfiai kérdések az MTMT-ben – a Bibliográfiai Szakbizottság munkája / Dudás Anikó. – A IX. Informatio Scientifica – Informatio Medicata konferencián elhangzott előadás szerkesztett, frissített, kibővített változata
In: Tudományos és műszaki tájékoztatás. – 61. (2014) 1., p. 5-17.

Biblioterápia : a könyvtár(os) lehetőségei a börtönben / Csorba-Simon Eszter. – Pécsi tapasztalatok
In: Tudásmenedzsment. – 14. (2013) TDK-klsz., p. 71-83.

Egyetemisták az internet galaxisban / Barcza Zsuzsanna. – A Pécsi Tudományegyetem négy karán a hallgatók információszerzési szokásairól 2006 és 2010 között végzett felmérések összehasonlító vizsgálata
In: Tudásmenedzsment. – 14. (2013) TDK-klsz., p. 138-150.

Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése 2013. évi közgyűlése és konferenciája / Löffler Erzsébet
In: EKE Hírlevél. – 10. (2013) 3., p. 8-13.

Az e-könyvek kölcsönzése és használata az Amerika Egyesült Államok közkönyvtáraiban / Szalacsi Alexandra
In: Tudásmenedzsment. – 14. (2013) TDK-klsz., p. 125-137.

ELDORÁDO, végállomás : az országos könyvtári szolgáltatások megújuló rendszere / Dancs Szabolcs
In: Tudományos és műszaki tájékoztatás. – 61. (2014) 2., p. 43-50.

Az ELDORÁDO-projekt szerzői jogi aspektusai / Amberg Eszter. – Bibliogr. – Res. angol nyelven
In: Tudományos és műszaki tájékoztatás. – 61. (2014) 2., p. 51-56.

Fogarassy Miklós : 1939-2013 / Lakatos András. – Nekrológ
In: Holmi. – 25. (2013) 9., p. 1212-1219.

Gondolatok az MKE kecskeméti műhelybeszélgetése kapcsán / Pumerscheinné Bedekovity Zóra.
In: Könyvtári levelező/lap. – 26. (2014) 1/2., p. 14-15. : ill., 1 fotó

Híradás az MKE Jogi Szekció őszi szakmai napjáról / Sándor Gertrud. – Bibliogr. lábjegyzetben
In: Könyvtári levelező/lap. – 26. (2014) 1/2., p. 8-13. : ill., 8 fotó

A Kormány 120/2014. (IV. 8.) Korm. rendelete a nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről
In: Magyar közlöny. – (2014) 52., p. 4919-4921.

Kosáry Domokos, a magyar történeti bibliográfia megteremtője / Gecsényi Lajos. – Bibliogr.
In: Magyar tudomány. – 174. (2013) 12., Kosáry 100, p. 1452-1457.

Kosáry Domokos, az Agrártudományi Egyetem tudományszervező könyvtárigazgatója / Solti László, Koósné Török Erzsébet
In: Magyar tudomány. – 174. (2013) 12., Kosáry 100, p. 1466-1479.

A könyvtári katalogizálás megújulásának lehetőségei / Ilácsa Szabina
In: Tudásmenedzsment. – 14. (2013) TDK-klsz., p. 98-110.

A közgazdaság-tudományi könyvpiac helyzete Magyarországon : MTA Közgazdaság-tudományi Bizottsága, Budapest, 2013. október 17. / Győrffy Dóra. – Előadások a Corvinus Egyetem könyvtárának állománygyarapítási gyakorlatáról, a könyvpiaci helyzetről és az egyetemi hallgatók könyvekkel kapcsolatos igényeiről
In: Közgazdasági szemle (Budapest). – 60. (2013) 12., p. 1393-1396.

Közös és kölcsönös között – új olvasmányok a felső tagozaton : esettanulmány és ajánlat / Arató László. – Bibliogr.
In: Könyv és nevelés. – 15. (2013) 4., p. 89-98.

A megyei szintű Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) kiépítése a városi könyvtárakkal való feladatmegosztással : a kistelepülési könyvtári ellátás legutóbbi átszervezésének tapasztalatai. 2. / Sebestyénné Horváth Margit
In: Korszerű könyvtár : finanszírozás, gyarapítás, menedzsment / [szakmai szerk.] … Dán Krisztina, Fehér Miklós. – Budapest : Raabe, 2005-. – (2013) november, B 2.4, p. 1-21.

“A megvalósítás az NKA nélkül elképzelhetetlen lenne” / Ramháb Mária
In: A kultúra szolgálatában : 20 éves a Nemzeti Kulturális Alap / [írta és szerk. Bajnai Zsolt] ; [a névmutatót összeáll. Csillag István]. – Budapest : NKA Ig., 2013, p. 103-110.

Portré : “A katalogizálástól a tanításon, kutatáson át az Egyetemi Könyvtár vezetéséig” / Fischerné Dárdai Ágnes ; [riporter] Majdán János
In: Danubius noster. – 1. (2013) 1., p. 105-111.

Szellemi értékeink védelme és felhasználása: korszerű plágiumkeresés / Keresztfalviné Ilyés Renáta
In: Könyvtári figyelő. – 24. (2014) 1., p. 29-41.

Trendek a könyvtárügyben : a digitális kor kihívásai / Nemes Erzsébet
In: Tudományos és műszaki tájékoztatás. – 61. (2014) 1., p. 30.

Trendek az európai könyvtárügyben / Dippold Péter
In: Könyvtári figyelő. – 24. (2014) 1., p. 71-77.

Útban a Web 2.0-ás felsőoktatási könyvtárak felé : válaszadás kihívásokra, fejlődési tendenciákra a szabad tudásáramlás szolgálatában / Barna Marianna
In: Tudományos és műszaki tájékoztatás. – 61. (2014) 1., p. 18-24. : ill., 4 ábra

Valóságos könyvtár – könyvtári valóság : tudományos tanácskozás az ELTE BTK-n / Boda Gáborné Köntös Nelli. – Az ELTE könyvtártudományi doktori programjának kutatási beszámolói
In: Könyvtári levelező/lap. – 26. (2014) 1/2., p. 3-7. : ill., 5 fotó

Zöldellő szirteken avagy A könyvtárosság kiugrási lehetőségei a környezettudatosság terén / Asbóth László. – Bibliogr. lábjegyzetben
In: Bár. – 18. (2013) 3., p. 107-114.

Idegen nyelvű szakcikkek

Building a faculty publications database : a case study / Sara Tabaei [et al.]. – Bibliogr.
In: Public services quarterly. – 9. (2013) 3., p. 196-209.
Címfordítás: Egyetemi kari publikációs adatbázis építése: esettanulmány

Conoscenza, cittadinanza, sviluppo : appunti sulla biblioteca pubblica come servizio sociale / Giovanni Di Domenico. – Bibliogr. a jegyzetekben. – Res. angol nyelven
In: AIB studi. – 53. (2013) 1., p. 13-25.
Címfordítás: Tudás, polgárság, fejlődés: a közkönyvtár mint szociális szolgáltatás

“Freundeskreise” – Eine unterschätzte Ressource von Bibliotheken : häufig mangelnde Effizienz und falsche Prioritäten : starke Vorbilder in USA und England / Ronald Schneider
In: BuB. – 64. (2012) 6., p. 439-444.
Címfordítás: A könyvtárbarátok köre mint támogatási forrás a könyvtárak számára

Motivation for grant writing among academic librarians / Patricia Keogh. – Bibliogr.
In: New library world. – 114. (2013) 3/4., p. 151-165.
Címfordítás: A pályázatírók motivációi az egyetemi könyvtárakban

Rossijskaâ bibliotečnaâ associaciâ kak primer “sil’noj associacii” / S. A. Mamaeva
In: Vestnik BAE. – (2013) 2., p. 26-31.
Címfordítás: Az Oroszországi Könyvtáros Egyesület az „erős egyesület” példája

Sollen wir Bibliothekare jetzt alle Informatiker werden? : Forschungsdatenmanagement, Datenerhaltung und -pflege als neue Aufgabenfelder / Pascal-Nicolas Becker, Fabian Fürste. – Res. angol és francia nyelven
In: BuB. – 65. (2013) 7-8., p. 512-514.
Címfordítás: Minden könyvtárosnak informatikussá kell válnia?

Textbooks on reserve : a case study / Molly Murphy
In: Journal of access services. – 10. (2013) 3., p. 145-152.
Címfordítás: A tankönyvek kezelése egy egyetemi könyvtárban. Esettanulmány

Magyar nyelvű szakkönyvek

“Könyveim az én fiaim” : Vitkovics Mihály könyvtára / feldolg. és szerk. Csepregi Klára, Bor Kálmán. – Budapest : OSZK : Gondolat, 2013. – 288 p. : ill. ; 20 cm. – (Nemzeti téka, ISSN 1586-1163). – Bibliogr. – Összefoglalás német, angol és szerb nyelven. – ISBN 978-963-200-617-8 fűzött. – ISBN 978-963-693-510-8

Könyvtári írások [elektronikus dok.] : folyóiratokban, gyűjteményes kötetekben és lapokban megjelent rövidebb írások, interjúk, 1965 – 2009 / Horváth Tibor ; vál. és szerk. Sonnevend Péter ; közrem. Lengyelné Molnár Tünde, Moldován István. – Budapest : OSZK, 2013. – 632 p. – ISBN 978-963-200-614-7

A magyar könyvtári szaknyelv változásai / Prókai Margit. – Miskolc : II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár, 2013. – 145 p. : ill. ; 21 cm. – Bibliogr.: p. 138-145. – ISBN 978-963-9645-09-7

Pécs Város Közművelődési Könyvtárától a Csorba Győző Könyvtárig : 70 éves a közművelődési könyvtár Pécsett, 1943-2013 / [összeáll. Gyánti István, Katona Anikó, Szabolcsiné Orosz Hajnalka]. – Pécs : Csorba Gy. Kvt., 2013. – 175 p. : ill., részben színes ; 24 cm. – (Csorba Győző Könyvtár kiadványai, ISSN 2064-3616 ; 1.) . – Bibliogr.: p. 64-165. – Összefoglalás angol, horvát és német nyelven. – ISBN 978-963-9043-07-7 fűzött

Portrék a Központi Statisztikai Hivatal könyvtárának másfél évszázadából / [szerk. Rózsa Dávid]. – Budapest : KSH Kvt., 2013. – 40 p. : ill. ; 24 cm. – Bibliogr. – ISBN 978-963-235-439-2 fűzött

Idegen nyelvű szakkönyvek

Catalogue of the incunables in the Library and Information Centre of the Hungarian Academy of Sciences (Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ) / comp. by Marianne Rozsondai and Béla Rozsondai. – Budapest : Argumentum : Libr. of the HAS, 2013. – 458 p., 16 t. : ill., színes ; 31 cm. – ISBN 978-963-446-695-6 kötött

The library of James Sutherland : as purchased by the Faculty of Advocates, Edinburgh in 1705 and 1707 / Robert L. Betteridge. – Edinburgh : Merchiston,, cop. 2013. –  XVIII, 91 p. : ill. ; 25 cm

További böngészésre ajánljuk a Humanus adatbázis és a MAKSZAB anyagát. Az idegen nyelvű szakcikkeket szakkönyvtárunkból érhetik el. 

Szerkesztette Honffyné Felhő Ágnes,
közreműködött Feimer Ágnes
Könyvtári Intézet
Könyvtártudományi Szakkönyvtár

Leave a Reply

*

Blog Home