Szakirodalmi válogatás

Posted by zondaz - március 1st, 2014

Magyar nyelvű szakcikkek

Adattármustra. [35. r.], E-könyvesboltok 2. / Dávid Adrienne, Ternai Zita In: Tudományos és műszaki tájékoztatás. – 60. (2013) 11/12., p. 494-507.

Angliai tapasztalatok, 2013. május 28-31. / Koltay Klára, Téglási Ágnes In: Könyvtári levelező/lap. – 25. (2013) 12., p. 3-7.

Digital signage megoldások / Polereczki Anett. – A K2 kísérleti műhely 2013. június 6-i Egyetemi technológiai kutatások c. rendezvényén elhangzott előadás a digitális kijelző rendszerek típusairól és társadalmi elfogadottságáról. In: Könyvtári figyelő. – 23. (2013) 4., p. 710-720.

A digitális írástudás nemzetközi összehasonlítása / Eszenyiné Borbély Mária. In: Könyv és nevelés. – 15. (2013) 4., p. 20-35.

Egyik népszerű adatbázisunk a MATARKA / Bajnok Lászlóné In: Könyvtári kis híradó. – 16. (2013) 1/2., p. 9-13.

E-létezés és “hiperfigyelem” / Dani Erzsébet. In: Könyv és nevelés. – 15. (2013) 4., p. 36-44.

Az emberi erőforrások minisztere 9/2014. (II. 3.) EMMI rendelete a könyvtári és a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, valamint a muzeális intézmények szakmai támogatásának 2014. évi szabályairól In: Magyar közlöny. – (2014) 14., p. 1924-1930.

Értékmentés – Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közös tanácskozás a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtéséről / Prókai Margit. In: Könyvtári levelező/lap. – 25. (2013) 12., p. 20-21. : ill., 2 fotó

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Szociológiai Gyűjteményének tíz évéről, 2003–2013 / Karbach Erika. In: Könyvtári figyelő. – 23. (2013) 4., p. 683-696.

Hatvanéves az Országos Egészségtudományi Szakkönyvtár / Cseh Gabriella. – A 2013. okt. 16-án megrendezett szakmai napról In: Könyvtári levelező/lap. – 25. (2013) 12., p. 16-19.

Információs műveltségkép : elmélet és hazai kutatási eredmények / Dömsödy Andrea. In: Könyvtári figyelő. – 23. (2013) 4., p. 659-682.

Kosáry Domokos, a könyvtáros, a tudományszervező könyvtárigazgató : 100 éve született Kosáry Domokos / Koósné Török Erzsébet, Kissné Bognár Krisztina. In: Tudományos és műszaki tájékoztatás. – 60. (2013) 11/12., p. 480-493.

Kovács Máté erőfeszítései a könyvtárosképzés megszilárdítása és fejlesztése érdekében / Tóth Gyula. – Bibliogr. jegyzetekben. – Res. angol nyelven In: Könyvtári figyelő. – 23. (2013) 4., p. 751-776.

A könyvtárostanári hivatás új horizontjai / Szász Éva In: Könyvtári levelező/lap. – 25. (2013) 12., p. 33-37.

Közkönyvtárak és az oktatás / Dippold Péter. In: Könyv és nevelés. – 15. (2013) 4., p. 74-84. : ill., 9 ábra

Másfél évszázad a statisztika szolgálatában / Cseh Gabriella. – Könyvtártörténeti konferencia a KSH könyvtárában 2013. szept. 10-én In: Könyvtári levelező/lap. – 25. (2013) 12., p. 8-15. : ill., 4 fotó

A nyílt hozzáférés elkerülhetetlen / tömörítette Mohor Jenő. – David W. Lewis a College & Research Libraries 2012/5. számának 493-506. oldalán megjelent “Inevitability of Open Access” c. tanulmánya alapján In: Könyvtári figyelő. – 23. (2013) 4., p. 801-804.

Open access és osztályozás / Barton Dávid, Pál Vanda. – Elhangzott a K2 kísérleti műhely 2013. június 6-i Egyetemi technológiai kutatások c. rendezvényén. In: Könyvtári figyelő. – 23. (2013) 4., p. 700-709.

A sztálini önkényuralom áldozata: a szovjet közkönyvtárak a második világháborúig, 1928–1941. 1. rész / Sonnevend Péter. In: Könyvtári figyelő. – 23. (2013) 4., p. 785-799.

Tanyák integrálása az információs társadalomba / Hegedűs Szabina. – Elhangzott a K2 kísérleti műhely 2013. június 6-i Egyetemi technológiai kutatások c. rendezvényén. In: Könyvtári figyelő. – 23. (2013) 4., p. 721-730.

A tudományos kiadási eljárás kéziratváltozatainak terminológiája / Dudás Anikó. In: Tudományos és műszaki tájékoztatás. – 60. (2013) 11/12., p. 463-479.

Virtuális könyvtárak a felhőben / Cselenkó Vera. – Elhangzott a K2 kísérleti műhely 2013. június 6-i Egyetemi technológiai kutatások c. rendezvényén. In: Könyvtári figyelő. – 23. (2013) 4., p. 731-741.

Idegen nyelvű szakcikkek

A sign of a good book : readers’ methods of accessing fiction in the public library / Katariina Saarinen, Pertti Vakkari. Címfordítás: Egy jó regény ismérve: a kiválasztás módszerei a közkönyvtárban
In: Journal of documentation. – 69. (2013) 5., p. 736-754.

Measuring the public library’s societal value : a methodological research program / Frank Huysmans, Marjolein Oomes. Címfordítás: A közkönyvtár társadalmi értékének mérése: módszertani kutatási
In: IFLA journal. – 39. (2013) 2., p. 168-177.

Open access in the Czech Republic : an overview / Ondřej Fabián.
Címfordítás: Nyílt hozzáférés a Cseh Köztársaságban
In: Library review. – 62. (2013) 4/5., p. 211-223.

Public library use of free e-resources / Heather Hill, Jenny Bossaller.
Címfordítás: Hogyan használják a közkönyvtárak az ingyenesen elérhető e-dokumentumokat?
In: Journal of librarianship and information science. – 45. (2013) 2., p. 103-112.

Sustainability of digital information services / Gobinda Chowdhury.
Címfordítás: A digitális információs szolgáltatások fenntarthatósága
In: Journal of documentation. – 69. (2013) 5., p. 602-622.

 Update from Australia : the copyright cloud hanging over our national collections / Ellen M. Broad
Címfordítás: Újra Ausztráliából: a szerzői jog felhője a nemzeti közgyűjtemények felett
In: Interlending & document supply. – 41. (2013) 3., p. 81 – 86.

Magyar nyelvű szakkönyvek

50 éve indult Szombathelyen a népművelő-könyvtáros képzés / [szerk. Czövek Zoltán, Katona Attila, Murányi Péter]. – Szombathely : Savaria Univ. Press, 2013. – 202 p. : ill. ; 24 cm A Szombathelyen, 2012. szept. 14-15-én azonos címmel rendezett szakmai konferencia szerkesztett anyaga. – Bibliogr. ISBN 978-615-5251-19-1 fűzött

A József Attila Városi Könyvtár történetének képeskönyve, 1963-2013 [elektronikus dok.] / szerk. Kereki Judit, Kiss Gábor, Nitsch Erzsébet ; [közread. a] Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár. – Szöveg és képek. – Zalaegerszeg : Deák F. M. és Vár. Kvt., 2013. – 1 CD-ROM ; 12 cm Főcím a címképernyőről. – Működési követelmények: Adobe Reader. – Bibliogr. ISBN 978-963-7267-32-1

Kulturálódási szokásaink : a lakosság televíziózási, olvasási jellemzőinek vizsgálata az időmérleg-felvételek segítségével / [szerzők Bárdosi Mónika, Tabajdi Márta] ; [közread. a Központi Statisztikai Hivatal]. – [Budapest] : KSH, 2013. – 43 p. : ill., színes ; 29 cm. – Bibliogr: p. 43. ISBN 978-963-235-429-3 fűzött

További böngészésre ajánljuk a Humanus adatbázis és a MAKSZAB anyagát. Az idegen nyelvű szakcikkeket szakkönyvtárunkból érhetik el.

Szerkesztette Honffyné Felhő Ágnes,
közreműködött Feimer Ágnes
Könyvtári Intézet Könyvtártudományi Szakkönyvtár

Comments are closed.

Blog Home