Megemlékezés Asbóth Miklós könyvtárosról, helytörténészről

Posted by zondaz - augusztus 30th, 2014

10_MKEIFLA_AsbóthAsbóth Miklós (Sopron, 1943. okt. 14. – Kalocsa, 2014. július 24.) könyvtáros, helytörténész. Általános és középiskolai tanulmányait szülővárosában, Sopronba végezte. A több mint 400 éves Berzsenyi Dániel Gimnáziumban letett érettségi után, 1962 őszén a soproni Berzsenyi Dániel könyvesboltba került gyakornoknak. Egy éves gyakornokoskodása után a bolt eladója lett. 1965 nyarán kinevezték a kalocsai könyvesbolt vezetőjévé. Tíz évig vezette a könyvesboltot, majd 1975 őszén a Nagy Lajos Városi-Járási Könyvtár könyvtárosa lett. Az ELTE bölcsészettudományi karán 1976-1982 között elvégezte a könyvtár-történelem szakot. 1975-től, a több név- és szervezeti változást megért, könyvtár munkatársa volt.

Főbb munkakörei: módszertani könyvtáros (1976-1979), feldolgozó könyvtáros (1980-1993), igazgató (1993-1995, 2006-2011). 1995-ben a városi önkormányzat Városi Közművelődési Intézmények néven összevonta a kalocsai közművelődési intézményeket, amelynek igazgatóhelyettesévé nevezték ki és továbbra is a városi könyvtár vezetője maradt. A 2004-ben alakult Tomori Pál Főiskola vezetése és a városi önkormányzat közös döntése nyomán az önkormányzat a városi könyvtárt bízta meg a főiskola oktatói és hallgatói számára a főiskolai könyvtári ellátás megszervezésével. E döntés nyomán 2006. márc. 1-től önálló könyvtárként, Tomori Pál Városi és Főiskolai Könyvtár néven működik a városi könyvtár. Az önkormányzat Asbóth Miklóst bízta meg 2011-ig a könyvtár igazgatói teendőinek ellátásával. Igazgatói megbízása lejártával 2012-ben nyugalomba vonult.

Feldolgozó könyvtárosként kezdett foglalkozni Kalocsa történetével, majd a kilencvenes évek elejétől helytörténeti kutatásokkal. Kutatási eredményeit rendszeresen publikálta. Jelentősebb munkái: Kalocsa történeti kronológiája. In: Asbóth Miklós, Romsics Imre: Kalocsa múltja és jelene. Kalocsa, 1998. 42-215. p. Kalocsai és Kalocsa környéki hidak. In: Hidak Bács-Kiskun megyében. Szerk. Tóth Ernő. Kecskemét, 1999. 29-34 p. Kalocsa és környéke válogatott bibliográfiája. In: Kalocsa történetéből. Szerk. Koszta László. Kalocsa, 2000. 413-438. p. Ezeréves Kalocsa. Írta Asbóth Miklós, [fényképezte] Nagy Erik. Kalocsa, 2002. Kalocsa településszerkezetének kialakulása és a kalocsai városrészek, közterületek nevének változásai. In: Bács-Kiskun megye múltjából. 19. köt. Szerk. Szabó Attila. Kecskemét, 2004. 363-464. p. Kalocsa katonai és civil áldozatai a második világháborúban. Kézirat. Kalocsa, 2004. In: Tomori Pál Városi és Főiskolai Könyvtár Helyismereti gyűjteménye, The Memorial Museum of Hungarian Speaking Jewry, kat. szám: E. 3838 (Safed, Izrael). Kalocsa történetével foglalkozó cikkei a Kalocsai Néplapban jelentek meg. www.historiaecolocenses.hu

Helyismereti kutatásai elismeréseként Kalocsa Város Önkormányzata 1998-ban Kalocsa Város Művelődési Díja, Bács-Kiskun Megye Közgyűlése 2003-ban Bács-Kiskun Megye Közművelődési Díja kitüntetésben részesítette. A sikeres könyvtárszervezői munkája elismeréseként a Magyar Könyvtárosok Egyesülete az egyesület emlékérmével tüntette ki 2010-ben.

Szakmai vezetésével, projektmenedzseri tevékenységével a Nemzeti Kulturális Alap és az Európai Uniós források TIOP 1.2.3 és TÁMOP 3.2.4 nyertes konstrukciói jelentős infrastrukturális és szolgáltatásfejlesztést eredményeztek az intézmény életében. Ez a jelentős pénzforrás tette lehetővé, hogy létrejöjjön a „Duna-menti Közös Könyvtári Katalógus”, amely adatbázis 4 település 8 könyvtárának összehangolt, elektronikusan elérhető állományát jelenti, további intézmények számára is bekapcsolódási lehetőséget nyújtva. A technikai fejlődéssel lépést tartva sikeresen teljesült ez a szakmai célja is.

A kalocsai helyismereti „tankönyv” több fejezetének megírását örömmel fogadta. Neve fémjelzi az alábbi tanegységeket: A 19. századi Kalocsa története; A kalocsai szállások kialakulása; Kalocsa 20. századi története a II. világháború után; Kalocsa 20. századi gazdaságtörténete a II. világháború után; Közigazgatás; Kalocsa településszerkezete; Kalocsa építészeti emlékei.

A fenti nagyszabású munka utolsó fázisa közben ragadta el a halál Asbóth Miklós kollégát.

Tamás László igazgató,
Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár

Leave a Reply

*

Blog Home