Műhelynapok

Posted by zondaz - április 27th, 2014

kep1 kep2

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete és az Informatikai és Könyvtári Szövetség 2012. november 22-23-án rendezte meg az Országos Könyvtárügyi Konferenciát Budapesten, az Országos Széchényi Könyvtárban. A konferencia megrendezésével az MKE és az IKSZ olyan szakmai fórumot teremtett, amely a szakmát érintő változásokat kívánta feltárni és a szakma képviselőinek részvételével megjelölni a közelmúltban bekövetkezett, a könyvtárügyet érintő változásokra adekvát válaszokat adó irányokat, kereteket és lehetőségeket.

Célunk volt a fejlesztési erőforrások keresése, együttműködési lehetőségek átgondolása és meghatározása más nemzeti fejlesztési stratégiákkal.

Fő célkitűzésünk az elkövetkező ciklusra szólóan a könyvtárügy stratégiai alapvetéseinek kidolgozása. Az országos konferencia a munka kezdetét jelentette.

A Műhelynapok sorozat megrendezésével az MKE tovább lépett.

Az NKA támogatásával az OKK szekcióit 2013. év végén, 2014. év elején ismételten összehívtuk, lehetőséget teremtve ezzel arra, hogy a problémafelvetést, az analízist követően egyes területeken eljussunk a megoldáskeresésben a szintézis szintjére.

A Műhelybeszélgetés sorozat helyszínei, időpontjai és témái:

2013. november 19-20.
Könyvtári hálózat, térségi ellátás. Kecskemét, KJMK

2013. november 26.
Digitális írástudás. Budapest, OSZK

2013. december 11.
Olvasáskultúra – értő olvasás. Budapest, OSZK

2014. január 28.
A könyvtár szociokulturális funkciói. Budapest, OSZK

2014. február 7.
Innováció, kutatás, kutatásfejlesztés. Budapest, OSZK

2014. február 18.
Nemzeti kulturális értékek, határok nélküli ellátás. Budapest, OSZK

A műhelynapokon zajlott konzultációs munka, az előzetesen, illetve utólagosan beérkezett dokumentumok alapján az alábbiakban írásban tesszük közzé a MŰHELYNAPOK tézis anyagát további megvitatás, szakmai konzultáció céljából. Bízunk abban, hogy a Műhelymunka során felmerült gondolatok inspirálóan hatnak szakmai közéletünkre, igazodási lehetőséget nyújtanak a fejlesztési elképzelések megfogalmazásához, a szakmai hangsúlyok közös kiérleléséhez.

A szerkesztés során felhasznált háttéranyagok, kéziratok szerzői:

Bánkeszi Lajosné
Barátné Dr. Hajdu Ágnes
Dr. Bartos Éva
Dr. Dippold Péter
Dr. Nagy Attila
Dr. Tóth Máté
Eszenyiné Dr. Borbély Mária
Fehér Miklós
Fonyó Istvánné
Kardos Ferenc
Nagy Zsuzsanna
Pallósiné Dr. Toldi Márta
Ramháb Mária
Szakmári Klára
Venyigéné Makrányi Margit

 

Budapest, 2014. március 19.

Köszönet a közreműködésért!

Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöksége
Bakos Klára elnök

Leave a Reply

*

Blog Home