A Vándorgyűlésen átadott díjak, kitüntetések, elismerések

Posted by zondaz - augusztus 30th, 2014

Idén is a Vándorgyűlés nyitó plenáris ülésén kerültek átadásra az MKE díjak, amelyeket Bakos Klára elnök asszony adott át a díjazottaknak.

Az Egyesület szervezeti valamint elnökségi előterjesztés alapján 1985 óta adományoz MKE Emlékérmet. Ezen a napon adták át az MKE és az IKSZ által 2000-ben közösen alapított „Az év fiatal könyvtárosa” díjat valamint a Kovács Máté Alapítvány által felajánlott „Év fiatal Könyvtárosa Különdíjat” is.

Kitüntetésben részesültek:

10_MKEIFLA_Cseriné

Cseriné Szilágyi Erzsébet, az MKE Zenei Szekció vezetőségi tagja, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár zenei gyűjteményének könyvtárosa.
Az MKE-nek 36 éve aktív tagja. Kezdetben a Gyermekkönyvtáros szekcióban tevékenykedett, majd a Zenei szekcióba jelentkezett.  Több cikluson keresztül vezetőségi munkát végzett.
Kiváló zenei szakember. A szervezet életében nemcsak mint gazdasági vezető van jelen, hanem a programok, előadások szervezésében is részt vesz, ötletei, elgondolásai alkotó módon épülnek bele a rendezvényekbe.

„Mit éreztem, amikor megkaptam? Csodálkoztam, hiszen azt gondolom, hogy semmi különlegeset nem tettem, csak a feladatomat láttam, látom el. Természetesen nagyon jól esett az elismerés, és mi tagadás, büszke is voltam, amikor ott álltam a kollégák előtt, és hallgattam a laudációt. Akkor gondolkoztam el, hogy valóban sok dolgot végeztem az elmúlt évtizedekben. Kollégáktól kapni elismerést mindig értékes. Köszönöm az eddigi összes munkahelyi vezetőmnek, és kollégámnak, hogy lehetővé tették a programokon való részvételt, és adott esetben helytálltak a munkában, amikor hivatalos programon voltam.

Arra vagyok büszke, hogy megadatott az, hogy az lehet a munkám, amit nagyon szeretek. Könyvek és zene, ezek csodálatos dolgok. Együtt különösen. Ha még segíteni is tudok az érdeklődőknek, az még ráadás öröm. Azon még nem gondolkoztam, hogyan befolyásol a kitüntetés. Dogozom tovább az Egyesületben is, amíg bizalmat szavaznak a kollégák, és a Zenei Gyűjteményben is, amíg lehetőségem van rá. Úgy érzem, hogy nagyon jó volt hallani, hogy a Szabó Ervin Könyvtár Zenei Gyűjteményének dolgozója. És hogy ez a dolgozó én voltam….”

10_MKEIFLA_dettai

Dettai Eleonóra, az MKE Műszaki Könyvtáros Szekció vezetőségi tagja.
A Könnyűipari Műszaki Főiskola (KMF) Textiltechnológiai tanszékén kezdte pályafutását, majd 1994-ben a főiskola könyvtárába került, a könyvtár meghatározó munkatársa lett.
Az MKE-nek könyvtári pályafutása kezdetétől tagja, s már ekkor bekapcsolódott az MKSZ életébe. A 2000-es évek elejétől részt vett a vezetőség munkájában. 2006-2013. között a szervezet MKSZ Tanácsi képviselője. Emellett a Fitz díj munkabizottságban is aktív szerepet vállalt.

„Nagyon meglepődtem, mert nem számítottam rá (sajnos, nem tudtam felhőtlenül örülni, mivel nem az alkalomhoz illően voltam öltözve). Büszke vagyok arra, hogy nem vagyok „vándormadár” típus: 42 évig, alapító tagként dolgoztam ugyanazon a munkahelyen, az MKF-en és jogutódján, az Óbudai Egyetemen. Nagyon sajnálom, hogy nyugdíjas közalkalmazottként az egyetem már nem foglalkoztathatott, de az MKE munkájában továbbra is szívesen részt veszek.”

10_MKEIFLA_Horváth

Horváth Tamás, az Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ munkatársa, az MKE Mezőgazdasági Szervezet elnöke.
Az MKE-nek 2005-től tagja, 2007-től a Mezőgazdasági Szervezet vezetőségi tagja, Tanácsi képviselője, 2008 óta pedig elnöke, 2011-ben az MKE Választási Bizottsági tajga lett, 2012-től a PR munkacsoportban is tevékenykedik, illetve kurátorként képviseli az MKE-t az INKA Alapítványban.
Nagyon örült és nagyon boldog volt mikor megkapta a díjat, „több éve járok vándorgyűlésekre és látom, hogy kik kapják a díjat. Örülök, hogy én is közéjük kerültem. Még nem tudom, hogy fogja befolyásolni a munkámat, de azt gondolom, meg kell felelnem a díjnak és továbbra is úgy kell dolgoznom az MKE-ben, hogy a díjat  odaítélők lássák jól döntöttek, amikor nekem adták az emlékérmet.”
Eddigi pályafutása során talán arra a legbüszkébb, „…ha megbíznak egy feladattal és azt sikerül jól ellátnom, akkor megint megkérnek ugyanezen vagy hasonló feladat ellátására.”

10_MKEIFLA_Lakits

Lakits Istvánné Balázs Anikó, az Országgyűlési Könyvtár nyugdíjasa, az MKE Társadalomtudományi Szekció vezetőségi tagja.
Négy évtizedes könyvtáros munkája idején mindvégig aktív tagja volt az MKE-nek, előbb a Műszaki Szekcióban, majd 1995-től a Társadalomtudományi Szekcióban tevékenykedve. 1974-75-ben a Műszaki Szekció által szervezett „A lovaskártya, mint az információtárolás és információkeresés eszköze” c. tanfolyamnak Vajda Erik és Vágó Pálné mellett előadója volt.
Nagy örömmel vette át a díjat, „a legelső dolog, amit éreztem, a maghatottság volt és egy elmondhatatlan jó érzés, hogy sok ember bizalmát élvezem a munkám alapján. Büszke voltam, ha arra gondoltam, Vajda Erik is büszke lenne az én elismerésemre, mint kedves, jó tanárom és főiskolai opponensem.”
Szívesen folytatja tovább munkáját, amíg igény van rá és „…bizonyára van, talán ezt bizonyítja a sok-sok gratuláció, amit kaptam.”

10_MKEIFLA_Gertrud

Sándor Gertrud, a Zalaegerszegi Törvényszék könyvtárvezetője, az MKE Jogi Szekció elnöke.
Az MKE-nek több mint húsz éve aktív tagja. Kezdetben a Zala megyei szervezetben tevékenykedett, majd a Könyvtárostanárok Egyesületében végzett munkát. Könyves füzet című könyvtárhasználati ismereti tankönyvét a mai napig használják az iskolai könyvtárakban. 1994-ben került a Zala Megyei Bíróságra főállású könyvtárosként. Megszervezte a Bírósági Könyvtárosok I. Országos Találkozóját és megalakította a bírósági könyvtárosok csoportját.
Nagyon örült, hogy a Jogi Szekció tagjai javaslatára ő került a jelöltek közé, és ez találkozott a bíráló kollégák egyetértő véleményével is., „vannak kitüntetések, melyek rangját az is emeli, hogy pártatlan szakmai grémium ítéli oda. Ezek közt tartom számon az MKE Emlékérmet. A vándorgyűlések legmeghittebb pillanatai közé tartozik, amikor a plenáris ülésen néhány kolléga átveheti ezt az igazán szép szakmai elismerést. A laudációk ilyenkor évtizedeken át tartó áldozatos és eredményes életpályát mutatnak be, melyek alapján nemcsak a szakmabeliek, de a laikusok is értik és elismerik a döntések »jogosságát«”.

10_MKEIFLA_Tőzsérné

Tőzsér Istvánné Géczi Andrea, az egri Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár igazgatója.
Az MKE Heves Megyei Szervezetnek 1992 óta aktív tagja. 2008-tól az MKE Ellenőrző Bizottságának tagja. Az irányítása alatt működő megyei könyvtár számos országos konferenciának adott otthont. Az egyik kezdeményezője volt a kistelepülési ellátás megújítása érdekében kidolgozott innovációs modellnek. Vezetésével a megyei könyvtár 2008-ban az Év könyvtára-díjat nyerte el.
A kitüntetést nagy meglepetéssel, s természetesen nagy örömmel fogadta, „ … fontosak egy-egy pályán azok a “megállók”, melyek jelzik a szakmai közösség elismerését, s melyek fokmérői lehetnek egy-egy eredménynek. Fontosak a kívülről jövő impulzusok, melyek segítenek megtalálni a sikerhez vezető utat. S természetesen nem csak személyesen nekem, hanem a kollégáimnak is. Úgy érzem, hogy az elismerésben  – ugyanúgy, mint az Év könyvtára díjban, a Minősített könyvtár címben – nem egy személy munkája, hanem a Heves megyei szervezet szakmai teljesítménye, a közös célért való tenni-akarása is jelen van. Ezért köszönöm a kollégáimnak az együtt végzett munka örömét, s a támogató segítséget a mindig magasra tűzött célok elérésében.”

Az év fiatal könyvtárosai:

10_MKEIFLA_kecskemeti

Kecskeméti Gergely, az SZTE Klebelsberg Könyvtár Olvasószolgálati Osztály csoportvezetője. Dolgozatának címe: A Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Kuno Könyvtárának kölcsönzési politikájának és szabályzatának kialakulása.
Leginkább örömöt érzett a díj átvételekor, „illetve sokáig tartott, mire tudatosult bennem, hogy tényleg én nyertem el. Talán arra vagyok a legbüszkébb, hogy könyvtárunk – több kollégámmal együtt – alkalmasnak talált a pályázat megírására, és az arra való jelölésre. Nagyon sok támogatást, segítséget kaptam mind a vezetéstől, mind a kollégáktól, akik nélkül a kutató munka nem lett volna lehetséges. Örülök, hogy egy olyan könyvtárban dolgozhatom, ahol ennyi fiatal munkáját gondolja a közösség kiemelkedőnek (5 pályázat is érkezett be tőlünk). A kitüntetést részben felelősségnek is gondolom; úgy érzem, hogy a további munkám során a könyvtári elvárásoknak még inkább igyekeznem kell majd megfelelni.”

10_MKEIFLA_bedekovics

A Kovács Máté Alapítvány különdíjasa Bedekovits Tamás, az Eötvös József Főiskola Könyvtárának munkatársa. Dolgozatának címe: Angol, könyvtáros szakmai-idegennyelvi kompetenciák fejlesztése a web 2.0 segítségével.
Nagyon örült, hogy díjazott lett, és az elismerés „…megerősített abban, hogy nem csak számomra, hanem a könyvtáros szakma számára is hasznos lehet a nyelvi készségek fejlesztése ebben a formában. Nagyon büszke vagyok a pozitív visszajelzésekre, amiket azoktól a kollégáktól kaptam, akik kipróbálták és azóta is használják a szókártyacsomagot.”

Összeállította: Demecs Éva, a BCE KK könyvtárosa,
az MKE Társadalomtudományi Szekció vezetőségi tagja

One Response to “A Vándorgyűlésen átadott díjak, kitüntetések, elismerések”

  1. AIBM Magyar Nemzeti Csoport és MKE Zenei Könyvtárosok Szervezete a Müpában - Hangtárnok

    […] Könyvtár Zenei Gyűjteményének dolgozója. És hogy ez a dolgozó én voltam…” /forrás: Könyvtárvilág/. Emlékét kegyelettel […]

Leave a Reply

*

Blog Home