Barátné Hajdu Ágnes beszámolója az 2014. augusztus 15. és 21. között megrendezett 80. IFLA konferenciáról

Posted by zondaz - november 6th, 2014

11_MKEIFLA_02_kong_kep1A konferencián Lyonban egyesületünket Barátné Hajdu Ágnes képviselte. Az idei IFLA  konferencia szlogenje, vezető témája: „Könyvtárak, állampolgárok, közösségek: együtt a tudásért” címet kapta, ezzel is mutatva, hogy az alkalom az aktualitások mellett a jövő emberi kihívásaira is válaszokat keres.

Barátné Hajdu Ágnes az IFLA Tudásmenedzsment Szekció programbizottságának tagja, immár nyolcadik alkalommal vett részt az IFLA konferenciák programjának szervezésében, ebből Göteborgban (2010), Helsinkiben (2012) és Szingapúrban (2013) a Tudásmenedzsment Szekció nyilvános programjának igazgatójaként.

11_MKEIFLA_02_kong_kep2Idén a szekció ismét az egyik legtöbb (4) programot szervező és hallgatóságot vonzó csoport volt. Az idei nyilvános ülés témája általános érdeklődést keltett a lehetséges előadók körében is: Knowledge in the Digital Age – Libraries and librarians are managing the digital transformation.  A tudás a digitális korban – könyvtárak és könyvtárosok szerepe a digitális átalakulásA szekció meghívott előadója, Alex Byrne volt IFLA elnök (2005-2007) váratlan távollétében is rendkívül színvonalas előadásokat hallhattunk.

KLAUS CEYNOWA (Bavarian State Library, Munich, Germany)

Information in the Digital Knowledge Ecosystem – Challenges for the Library of the Future

ANDREAS DEGKWITZ (Library, Humboldt University, Berlin, Germany)

“Yes, we can”, if we take over future tasks!

SIANG HOCK KIA, and YI CHIN LIAU and IAN ONG (Technology & Innovation, National Library Board, Singapore, Singapore)

“Inter-connected Network of Knowledge – The NLB Journey”

FRED STIELOW (American Public University System, Charles Town, United States)

“Proactive Digital Transformation and a Virtual Academic Library: The APUS Campus Guides Project”

Eddigi szerepvállalásának elismeréséül Barátné Hajdu Ágnest beválasztották a következő évi tudásmenedzsment program szervezőbizottságába (2014, Cape Town).

11_MKEIFLA_02_kong_kep3Az IFLA Tudásmenedzsment Szekciójának vezetősége

Ágnes, mint az IFLA Knowledge Management Szekció programvezetője három fórumon tartott beszámolót: a Knowledge Management Section, Standing Committee I. és II. meeting-en, valamint az IFLA konferencián belüli ETO workshop-on.

A konferencia kiemelkedő eseménye volt az Oktatás és Képzés Szekció megalakításának 40. évfordulójára rendezett egynapos konferencia, melyet a francia könyvtárosképzés egyik fellegvárában, az École Nationale Supérieure des Sciences de l’Information et des Bibliothèques (ENSSIB) intézményében volt. A panelbeszélgetések, könyvbemutatók előtt Ismail Serageldin az Alexandriai Könyvtár igazgatója tartott sodrólendületű, időnként a legmélyebb érzelmeket is kiváltó nagyszerű nyitó előadást.

Az IFLA konferencia eseményei közül érdemes kiemelni a Szingapúrban kiadott Trend Report-ot, melyhez számos aktuális előadás is kapcsolódott az idén, ill. több ország is erre építette a nemzeti stratégiáját. A másik hasonló súlyú dokumentum a Lyoni deklaráció volt.

Az IFLA tagok körében nagy örömet váltott ki, hogy a kitüntetettek körében üdvözölhették Jesus Lau–t, aki többször is volt IFLA elnökjelölt az elmúlt években és egy ikonikus szereplője a nemzetközi könyvtári közéletnek.

A Gyermek és Ifjúsági Könyvtáros Szekció közös programot szervezett az Műveltség és Olvasás Szekció közös programjában rendkívül aktuális kérdést érintett: Könyvtári tartalmak a gyermekekért, a gyermekekkel. Ennek keretében számos esettanulmányt, jó ötletet, gyakran megkapó beszámolókat hallhattunk az egyes országok, könyvtárak, közösségek gyakorlatáról.

A záró plenáris ülésen Sinikka Sipilä, IFLA elnök hivatalosan bejelentette, hogy a 2016-os konferencia helyszíne Colombus, Ohio lesz.

A konferencián továbbfolytatódott az új kommunikációs eszközök bevonása, így az idei újdonság, hogy immár mobiltelefon applikáción követhettük a programokat, és a változásokat.

Az előadások szövege megtekinthető az IFLA repozitóriumában, az  IFLA Library-ban:

http://library.ifla.org/

Az IFLÁ-val kapcsolatban egy örömteli hírről szeretnék beszámolni. Ahogy azt még a tavalyi egri vándorgyűlés plenáris ülésén jeleztem, kértem Annie Everallt, az IFLA World Through Picture Books Project koordinátorát, hogy ha lesz újabb kiadása ennek a nagyszerű gyűjteménynek, akkor mi magyarok is szeretnénk belekerülni az eddigi 36 ország mellé. A projekt keretében a tíz legnépszerűbb képeskönyvet keresik minden országban. A könyvek kiválasztásának kritériumai:

  • 0-11 éves korú gyermekek számára készüljön
  • A kedvenc egy időtálló választás legyen, és kiállja a későbbi idők próbáját is. Ha több kiadás van, akkor a legújabbat tegyük a listára.
  • Klasszikusnak tekinthető magyar szerző műve, mely reprezentálja az ország legjobb képeskönyveit
  • Abban az országban kell, hogy publikálják, akik előterjesztik. Tehát külföldi kiadások magyar nyelvű változata, fordítása nem megfelelő.
  • Magyar nyelvű legyen
  • Jó minőségű és igényes kiadvány legyen
  • A szöveg és a képek egységet alkossanak, és jól kiegészítsék egymást
  • Pozitív üzenetet hordozzon és tükrözzön vissza
  • Jól lehessen hangosan olvasni a gyermekeknek
  • Nyomtatva legyen, és még mindig meglehessen vásárolni (de akár antikváriumban is)

Az elnökség úgy döntött, hogy a Fitz-díjhoz hasonlóan történik majd a kiválasztás. Vagyis megkérünk néhány csoportot, hogy készítsenek listákat és az elnökség a konkrét művek megtekintése után véglegesíti a beküldendő anyagot.

Az elnökség felkérte a Gyermekkönyvtáros Szekciót és a Könyvtárostanárok Egyesületét, hogy vegyenek részt a kiválasztási folyamatban, ugyanakkor bevonta az ELTE informatikus könyvtáros hallgatóit is. Ez utóbbi csoportból több mint 110 szavazat érkezett be. Az anyag további sorsáról a későbbiekben adunk tájékoztatást.

Mindenkinek nagyon köszönöm az eddigi munkáját. Nagy és megtisztelő lehetőség ez, mellyel érdemes élnünk.

Barátné Hajdu Ágnes, az MKE alelnöke,
az IFLA Tudásmenedzsment Szekció programbizottságának tagja

Linkek:

http://trends.ifla.org/

http://www.lyondeclaration.org/

http://library.ifla.org/

Leave a Reply

*

Blog Home