Kis KTE könyvek – Könyvtárhasználati óravázlatok

Posted by zondaz - június 28th, 2014

KonyvtarhasznalatiOravazlatok

A Könyvtárostanárok Tavaszi Szakmai Napján Barátné dr. Hajdu Ágnes egyetemi docens, mint szerkesztő mutatta be a Kis KTE könyvek legújabb kötetét.  A 7. kötet címe: Könyvtárhasználati óravázlatok.  Szerkesztők: Barátné dr. Hajdu Ágnes, Cs. Bogyó Katalin és dr. Eigner Judit. A könyv kereskedelmi forgalomba nem kerül, csak KTE tagok számára elérhető.

IMG_9961 (2)

A szerzők és szerkesztők csoportja

A kötet két részből áll. Az első része egy módszertani összefoglaló, mely Cs. Bogyó Katalin írása és a könyvtár-pedagógia korszerű szemléletű, gyakorlati jellegű összefoglalását adja.  Kitér a könyvtárhasználat helyére a Nemzeti alaptantervben és a Kerettantervben, valamint könyvtárhasználati órákon használatos tanítási-tanulási stratégiákra, módszerekre, az RJR modellre, valamint az IKT eszközök használatára.

A második rész 20 részletes óravázlatot tartalmaz reflexiókkal gyakorló könyvtárostanároktól. Ebből  kilenc pályamű,  melyek a KTE által 2011-ben meghirdetett  „Így tanítom a katalógus használatát” című pályázatára beérkezett legjobb könyvtárostanári pályamunkák voltak. Ezek értékelését, szerkesztését dr. Eigner Judit végezte. A többi tizenegy pedig a Szegedi Tudományegyetem volt könyvtárpedagógia-tanár MA szakos hallgatóinak záró tanításainak az óravázlatai közül került kiválasztásra. Fő jellemzőjük ezeknek az óravázlatoknak, hogy téma feldolgozásuk újszerű, lendületes, ötletes, módszertani sokrétűségükben példaértékűek, változatosak.

A könyvtárostanár-képzésből származó óravázlatokhoz kapcsolódóan Barátné dr. Hajdu Ágnes a kötetben röviden bemutatja a könyvtárpedagógia-tanár szak kialakulását, a képzés tartalmát, és az első évek szegedi tapasztalatait is.

Nyirő Gizella,
a KTE kommunikációs vezetője

Leave a Reply

*

Blog Home