Az MKE Bibliográfiai Szekció vándorgyűlési beszámolója

Posted by zondaz - augusztus 30th, 2014

Egyetemi könyvtári szolgáltatások –
tudományos, intézményi repozitóriumok

Moderátor: Szőnyi Éva elnök (MKE Bibliográfiai Szekció)

10_2_5-1

Amint az idei, 46. Vándorgyűlés fő témája – az intelligens szolgáltatások kérdése – napvilágra került, a Bibliográfiai Szekcióban azon nyomban tudtuk, hogy az egyetemi könyvtári szolgáltatások köré fogjuk szervezni a szakmai programunkat. Fontosnak tartottuk, hogy nemzetközi kitekintést is adjunk az egyetemi könyvtárak fejlődési irányairól, valamint tájékoztassuk az érdeklődőket a hazai egyetemi könyvtárak egyik aktuális szolgáltatásáról – a tudományos egyetemi repozitóriumok építéséről és minősítéséről.

10_2_5-2

Ennek megfelelően sok kollégánk volt kíváncsi előadóinkra, akiknek sorát a Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtárának főigazgatója Nagy Zsuzsanna kezdte, Hagyomány és lelemény az egyetemi könyvtárakban. Könyvmúzeum és innovatív vállalkozás című előadásával. Szólt az egyetemi könyvtárak nem könnyű helyzetéről, amennyiben azoknak egyszerre vannak időben állandó és a – társadalmi, technológiai, kulturális – környezet változásából eredően gyorsan változó feladatai. A feladatokat – jó esetben a könyvtárak létét igazoló alapvető szereppel összhangban – különböző szereplők, főként az anyaintézmény, az állam/kormány, a közvetlen felhasználó jelölik ki. Egyik kulcskérdésként vetette fel azt a nem könnyű választást, hogy a költségek csökkentésére irányuló nyomás körülményei között hogyan, milyen szempontokat figyelembe véve döntsék el az egyetemi könyvtárak, mit tartsanak meg hagyományos, jól begyakorolt és elfogadott feladataikból és milyen irányba induljanak, milyen mértékű kísérletezést vállaljanak fel annak érdekében, hogy az általuk szolgált intézmény és felhasználói közösség ne kerüljön versenyhátrányba a hazai és nemzetközi színtéren.

10_2_5-3

Második programpontunkban tértünk rá a rendezvényünk főcímében másodikként megjelölt témára, és Hoffmann Ádám kezdte meg tájékoztatóját Repozitórium a tudományos publikációk nagyobb láthatóságáért. A Corvinus Kutatások négy éve címmel. A Corvinus Kutatások gyűjtemény a Budapesti Corvinus Egyetem intézményi repozitóriuma. A 2011-es indulás óta mintegy 1300 publikáció került be az adatbázisba. Az előadás a repozitórium kialakításának történetét mutatta be, online kapcsolatban a Corvinus Egyetem Központi Könyvtárának honlapjával. Rövid technikai ismertetés után az egyre gyarapodó közönség a gyűjtemény jelenlegi összetételével és annak gyarapítási forrásaival ismerkedhetett meg. Szakavatott előadónk jól szemléltette a repozitórium hazai és nemzetközi beágyazottságát és szólt a fejlesztési lehetőségekről is. Nem kis büszkeséggel mutatta meg a Corvinus Egyetem Könyvtárának honlapján a repozitóriumok minősítő eljárásában kiérdemelt hitelesítő pecsétet.

10_2_5-4

A Debreceni Egyetem elektronikus Archívuma (DEA) DEA – változások: Miért, hogyan? tette fel a kérdést Karácsony Gyöngyi, a DEENK főigazgatója. A Debreceni Egyetem elektronikus Archívuma (DEA) 2006-os indulása óta még nem tapasztalt változáson megy át ebben az évben. Az előadás a változás szükségességére, annak koncepciójára és várható eredményeire, valamint a további tervekre fókuszált. Az előadó mindezen teendőket remek prezentációval illusztrálva mutatta be – immáron telt ház előtt.

10_2_5-5 10_2_5-6

Egyetemi könyvtári körképünket Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Intézményi Tudástárának (EDIT) bemutatása – két konkrét állományrész feldolgozásának ismertetésével című bemutatóval folytattuk, amelyet az ELTE Egyetemi Könyvtár két munkatársa Székelyné Török Tünde és Virág Gabriella tartott. Előadásukban az ELTE Digitális Intézményi Tudástárának szerkezetét, tartalmát és az ELTE igényeire szabott fejlesztéseit mutatták be. Az Egyetemi Könyvtár két fontos gyűjteményének (a grafika-gyűjteménynek, valamint a három jezsuita tudós – Hevenesi Gábor, Kaprinai István, Pray György – kéziratos forrásanyagának) feldolgozása az ALEPH integrált könyvtári rendszerben történt. A MARC21 szabvány szerint elkészített bibliográfiai rekordok és a repozitóriumban archivált képek összekapcsolásának folyamata konkrét példákon keresztül szemléltette a tudástár egyik fontos – és valljuk be, hogy igen látványos – funkcióját.

10_2_5-7

Szakmai programunkat a SZIA SZIE – repozitóriumi gyűjtemény kialakítása a SZIE EK Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltárban című előadással zártuk, amelyet Berze Lajos tartott. Összegezte, hogy mára a felsőoktatási intézményeknek kiemelt, előírt feladatává vált, hogy az oktató, kutató munka eredményeképpen létrejövő szellemi vagyont rendszerezetten, visszakereshetően megőrizzék, s az így összegyűjtött, digitalizált formában rendelkezésre álló tudást a lehető legszélesebb kör számára elérhetővé tegyék, szolgáltassák. A Szent István Egyetemen a Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár is vállalta e nemes küldetés megvalósítását.

O 10_2_5-9

A Szent István Archívum (SZIA) bemutatása után az EBSCO termékbemutatóját kísérhettük figyelemmel, Jan Luprich és Alexi Anna közreműködésével.

Szőnyi Éva

Leave a Reply

*

Blog Home