Szolgáltatási koncepció a Magyar Könyvtárosok Egyesületének honlapjához

Posted by zondaz - november 6th, 2014

Fehér Miklósnak, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete főtitkárának bevezetője:

Kedves Tagtársak,

Haraszti Katalin alábbiakban közlésre kerülő honlappal kapcsolatos felvetéseit érdemes és meg is kell fontolni.

Az foglalkoztat, hogy vajon egy ilyen országos szervezetnek, amilyenek mi vagyunk, és amely ennyire tagolt belsőleg, amelynek önálló arculattal és tevékenységgel, esemény- és dokumentumtárral rendelkező szervezeti egységei vannak, van-e szüksége egy közös, “igazi” honlapra. Ahol rajta van az MKE egészéről minden információ, beleértve a szervezeteket is, és amely honlap egy pillanat alatt tud / képes váltani “nézetet”, azaz lehet szervezeti szinten tájékozódni benne a szervezet tevékenységéről, naptáráról, dokumentumairól, fotóiról, video felvételeiről stb, de egy kattintással válthatunk másik szervezetre és megtaláljuk ott arról a szervezetről ugyanezeket, vagy egy kattintással válthatunk az MKE központi adataira, vagy egy kattintással a teljes MKE információkból tájékozódhatunk, beleértve az immár közös, minden adatot tartalmazó naptárat, eseménytárat stb. Van-e ilyen honlapra szükségünk, amit sokan építenek, töltenek fel tartalommal, minden szervezetből és mégis működik.

Vagy tartsuk meg és működtessük a mostani struktúrát, azaz: van egy elsősorban központilag feltöltött honlapunk, ami mindenkié (legalábbis igyekszik az lenni, bár valójában mostani állapotában nem igazán képes rá, hogy az legyen), így a szervezetek (legalábbis egy részük) a saját tevékenységük részleteiről, arculatáról, érdemi bemutatkozásáról önálló honlapot, elektronikus kiadványt működtetnek.

Azt gondolom, ha gondolkodunk a honlapról, először is ezt kellene tisztázni, mert a fejlesztést ez alapján lehet, kell meglépnünk. Legalábbis én így vélem…

De bármit tenni ebben az ügyben csak erős tagsági felhatalmazással lehet. Hiszen bármilyen fejlesztés egyrészt pénz, másrészt munka, harmadrészt az önállóság bizonyos fokú átalakulása, esetleg elvesztése (legalábbis ettől tarthat valaki). Nem beszélve arról, hogy a jó honlap csak az első pillanatban “jó” –  ha nem folyamatos a fenntartó munka, akkor bármilyen struktúrában avulttá válunk!

Azaz a fejlesztés fenntartása érdekében is mozgatni kell, illetve beáldozni kell az erőforrásokat –  ebben a szakaszban már főleg nem pénzről, hanem munkáról van szó és néha ez sokkal nehezebb, mint a pénzt megtalálni! Szóval tudunk-e vállalni hosszabb, hosszú távra honlap építő munkát? Ezek nagy kérdések. És az is, hogy a befektetett energiát a tagság “fogyasztani” fogja-e?

Célunk Haraszti Katalin “Honlap koncepció”-jának közzétételével az, hogy az MKE tagsága ossza meg a gondolatait e tárgyban, adjon véleményt és ha lehet felhatalmazást, hogy a mostani értékeinket őrizzük-e (azért ez sem kis dolog, sőt!), vagy esetleg mozduljunk, ahogy koncepció is sugallja.

Várjuk ezzel kapcsolatosan a véleményeket a katalin.haraszti@hdsnet.hu vagy az mke@oszk.hu címre!

Fehér Miklós,
MKE főtitkár

 11_MKEIFLA_01_honlap

Szolgáltatási koncepció a Magyar Könyvtárosok Egyesületének honlapjához

Készült: Budapesten, 2014. február 26.
Címzett: Fehér Miklós, az MKE főtitkára

A koncepció

A honlap hajdani létrehozásakor kitűzött célokat részben elértük.

A szakmai élet és környezet változásai mindenkor alkalmazkodást igényelnek.

A honlap karbantartásának és szükséges mértékű fejlesztésének személyi és dologi feltételei vannak, amit az MKE civil szervezetként elsősorban önkéntes munkával és támogatás révén igyekszik megteremteni – ugyanakkor számolnia kell költségekkel és (lehetőség szerint) bevételekkel is.

A koncepciót a vezetői és tervezői gyakorlatomban legjobban bevált SWOT analízis alkalmazásával készítettem. Tekintetbe vettem a honlappal kapcsolatban megismert egyesületi véleményeket, más (de hasonló profilú) civil szervezetek gyakorlatát. Az MKE egyéni tagjai élet- és munkakörülményeinek figyelembe vételével a gyakorlatban leginkább megvalósítható javaslatokat teszem. E javaslatok távlatosabb tervek készítésekor is figyelembe vehető

I. Az MKE honlapjának fő feladatai:

 • tájékoztatás – információszolgáltatás
 • kapcsolattartás elnökség/vezetőség és tagság között közgyűlések/taggyűlések/rendezvények közötti időszakban
 • a transzparencia lehetővé tétele
 • marketing
 • szervezet-történeti adatok képzése

II. A honlap célcsoportjai

1. az egyesületi tagság
2. a könyvtáros szakma belföldön és külföldön (könyvtárak és könyvtárosok, szervezeteik)
3. szakmai partnerek (könyvtárfenntartók, kiadók, kereskedelem, informatikai eszköz szolgáltatók stb.)
4. szakmai irányító és támogató szervezetek (kultusztárca, pályáztatók stb.)

III. Karbantartási feladatok

A következetesség és a civil szervezetben is elérhető gyorsaság alapkövetelmények. A folyamatos frissítettség minden fő feladat ellátottságának minőségi mércéje.

A következetesség különösen fontos az egyesület működésének átláthatóságát biztosító közzétételek szempontjából.

Mindhárom megjelölt „erényben” javulnia kell az MKE honlapjának.

IV. Tartalomfejlesztés

 • A honlap tartalmi összetétele színes és gazdag. Nem ismerjük viszont az egyesületi tagság, mint elsődleges célcsoport véleményét a honlap hasznosságáról.
  A hasznosságról rendszeres visszacsatolást kell kapnia a honlap szerkesztőinek és az MKE elnökségének. Az egyesületi tagság igényét fel kellene mérni: mit igényelnének, ill. tartanának feltétlenül szükségesnek a tájékozottságuk növelése, a szakmai érdekképviseletükkel kapcsolatos információk megismerése vonatkozásában. Az igényfelmérés egyszeri és követő rendszerű lenne, a visszacsatolás folyamatos.
 • Az MKE honlapja pozitív szakmai hírportál lehetne. Az egyesületi élet eseményeinek és eredményeinek folyamatos és következetes közzétételével a szakmai önbecsülés és a szakmai elismertség is növelhető. A szponzori kör megnyerésének is egyik eszköze lehet.
  A honlap naptárát fel kell tölteni, ebben érdekeltté kell tenni a szervezeteket, szekciókat, az elnökséget, a tanácsot és az EB-t, valamint a titkárságot.
 • A tartalom bővítése az egyesület anyagi helyzetének megszilárdításához építőkövet jelentő szponzori kör megnyeréséhez és megtartásához is szükséges.
  Ellenőrzött minőségű és az egyesületnek is bevételt hozó reklámfelületet kellene biztosítani a lehetséges szponzoroknak.
 • Az össz-magyar könyvtáros kommunikációt szolgáló IFLA-HUN levelezőlista híráramlását interaktívvá kell tenni ahhoz, hogy eredeti célját elérje, küldetésének megfeleljen.
  A határon túli magyar szakmai partnerekkel létrehozott IFLA-HUN levelezőlistát be kell kapcsolni a honlap kommunikációs felületére, hírfelelősöket kell felkérni.
 • A honlap nem csak magyar nyelvű szakmai közösségnek szól. Mind a nemzetközi szervezeti tagságunkból (IFLA, stb.), mind egyre bővülő kétoldalú nemzetközi kapcsolatainkból fakadóan több idegen nyelvű tartalom is szükséges.
  Optimális mértékű angol/német/francia/orosz nyelvű tartalomfejlesztés szükséges (elsősorban az eseményekre, ill. a legfontosabb szakmai üzenetekre koncentráltan).

V. Személyi feltételek

Munkacsoport létrehozása a főtitkár mellé.

A munkacsoport összetétele:

1. Állandó munkatársak:

 • MKE titkárságvezető
 • szervezetek, szekciók hírfelelősei (=PR munkacsoport tagjai és/vagy titkár/tanácstag)
 • informatikusok (szerver-rendszergazda + honlap-rendszergazda)

2. Eseti munkatársak:

 • szakmai véleményvezérek
 • könyvtári szakértők, nemzetközi kapcsolattartók

VI. Dologi-pénzügyi feltételek

1. Megfelelő szerverkapacitás.

A megfelelő szerverkapacitás érdekében az MKE együttműködési megállapodásban rögzíti igényeit.

2. Felmerülő költségek fedezésére pályázatok benyújtása (elnökségi hatáskör)

Pályázatok megíratása mind az eseti honlapfejlesztéshez, mind a működtetéshez szükséges költségek biztosítására.

VII. Management feltételek

 • A honlappal foglalkozó munkacsoport tagjait az MKE elnöke/főtitkára kéri fel csakúgy, mint egyiküket a munkacsoport koordinálására és/vagy frissítésére – célszerűen 2-3 évre, a tisztújítási ciklusokon átnyúlóan, az eredményesség érdekében.
 • A munkacsoport tagjainak feladata, hogy az egyesületi érdekkörébe tartozó, környezetükben keletkező információkat a lehető leggyorsabban juttassák el a honlap frissítésével megbízott személy(ek)hez.
 • A koordinátor felelős lesz a feladatok következetes és időbeni, minőségi végrehajtásáért. Ennek érdekében a főtitkár is állandó kapcsolatban áll a koordinátorral, és ellátja a munkájához szükséges információkkal – ily módon az elnökség is részt vesz a hírfolyam előállításában, valamint az átláthatóság megvalósításában. A koordinátor felkérésében hatáskört kap a munkájához szükséges kapcsolattartáshoz. A koordinátort évente 2x 2-3 hétnyi időre helyettesíti a munkacsoport egy másik tagja, a folyamatosság elérése érdekében.
 • A munkacsoport tagjainak elismerését, egyben a hírek gazdagítását is szolgálja, ha az elnökség pályázati vagy egyéb forrásból lehetővé teszi 1-1 fő részvételét a szomszédos országok magyar szervezeteinek éves rendezvényein, valamint az IFLA Európában tartandó kongresszusain.

  Készítette: Haraszti Pálné könyvtári szakértő,
  az MKE volt főtitkára és nemzetközi ügyekért felelős alelnöke

 

One Response to “Szolgáltatási koncepció a Magyar Könyvtárosok Egyesületének honlapjához”

 1. Megjelent a Könyvtárvilág 11. száma » MKE

  […] Szolgáltatási koncepció a Magyar Könyvtárosok Egyesülete honlapjához – várjuk hozzászólásaitokat! […]

Leave a Reply

*

Blog Home