Röviden a pedagógus életpálya-modellről

Posted by zondaz - november 8th, 2014

 

11_Szakmaimuhely_02_ped_modell

Kép forrása: http://images.hvg.hu

Az Oktatási Hivatal szakértői csoportja egy kiemelt uniós projekt keretében fogott hozzá 2012-ben, hogy a pedagógusminősítés eszközrendszerét kidolgozza. Az életpálya-modell forrása a 2011. évi közoktatási tv. 64-65. §, az előmeneteli rendszerről a 326/2013. (VIII. 30.) kormányrendelet foglalkozik, valamint született egy ezt támogató útmutató, amelynek 20014-ben már második javított változatát adták ki. Ez utóbbi nem egyszerű tájékoztató kiadvány, hanem a minősítő vizsgára és minősítési eljárásra való felkészítésben, a minősítési eljárások kivitelezésében és az e-portfólióval kapcsolatos minden kérdésben is segíteni igyekszik, kitérve az értékelésre, a kompetenciaelemek indikátoraira, fogalommagyarázatokat és dokumentummintákat is kínál.

A pedagógus munkakörben foglalkoztatottak végzettségük, képzettségük, munkájuk elvégzéséhez kapcsolódó fokozataik alapján a közoktatási törvényben meghatározott előmeneteli fokozatokat érhetnek el. Beszámítanak minden olyan egyéb tényezőt, amely a nevelő-oktató munka ellátásához közvetlenül kapcsolódik (pl. akadémiai tagság, szakmai gyakorlat, publikációs tevékenység, minősítő vizsgák stb.). A minősítés alapján öt fokozatba sorolhatók a pedagógusok: gyakornok, pedagógus I. és II., mesterpedagógus és kutatótanár. A bértábla fokozatokhoz és fizetési kategóriákhoz tartozó garantált illetményalap százalékokat határoz meg. Főiskolai és egyetemi végzettség a minimálbér 180-200 %-át jelöli meg. A fizetési kategóriák a gyakornok kivételével fokozaton belül háromévenként ugranak. Meghatározottak az ágazati és szakmai sajátosságokhoz mért pótlékrendszer elvei, a jutalmazás mértéke, a kutatáshoz vagy tudományos továbbképzéshez igénybe vehető szabadság ideje, az öregségi nyugdíjkorhatárral kapcsolatos egyes kérdések.

A minősítő bizottság egységes, nyilvános szabályok szerint végzi feladatát. A jogszabályokból adódó és a pedagógus adott munkaköri kötelezettségeinek teljesítésére teljes körűen kiterjedő vizsgálatot folytat. A pályakezdőknek és gyakornokoknak most kötelező volt a vizsga. Pedagógus fokozatban a rendelet alapján meghatározott ideig és formában kell(ett) e-portfoliót feltöltetni az Oktatási Hivatal elektronikus felületén. Az ehhez szükséges dokumentumok számát már csökkentették.

Decemberig összesen ötezer szakértőt képeznek ki a minősítés elvégzésére, szeptembertől több ezer tanfelügyeleti ellenőrzés történik. Fedezete uniós pedagógusképzési keretből lesz.

Vannak a modellnek hibái: a minősítés feltételrendszere; nem definiálták az elején a szolgálati időt, ami alapja lenne a fokozatok megkülönböztetésének; nem egyértelmű a mesterfokozathoz elfogadható végzettség; hogyan lehet elkerülni, hogy az anyagi lehetőségek gátolják a pedagógusok számát az egyes kategóriákban; sikeres lehet-e a minősítési eljárás, ha a magasabb fokozatba történő kinevezés felettes szervtől függ? Olyan eljárásrendet kell kidolgozni, amely nem gerjeszt feszültségeket.

Előnye, hogy a szakmai elismerés független az életkortól és a saját fokozaton belül a szolgálati idő növekedésével garantált a fizetésemelés.

A Könyvtárostanárok Egyesületének állásfoglalása a pedagógus életpálya-modell törvénykoncepciójához itt olvasható.

Kissné Anda Klára, MKE KEMSZ titkár,
József Attila Megyei és Városi Könyvtár, Tatabánya

Link: http://www.ktep.hu/sites/default/files/ped_eletpalya_torv_konc_2010_KTE_hozzaszol.pdf

 

 

Leave a Reply

*

Blog Home