Nyílt hozzáférés: Támogatnunk kell a mindenki számára elérhető digitális tartalmak terjesztését

Posted by zondaz - június 28th, 2014

IFLAAz IFLA, valamint az Association for Progressive Communications (APC – Progresszív Kommunikáció Egyesület), illetve a Washingtoni Egyetemen működő Technology and Social Change Group (TASCHA – Technológia és Társadalmi Változás Csoport) közreadott egy tájékoztató dokumentumot, amely az IKT eszközökhöz való hozzáférésről szól, és amelyben arra kívánják felhívni a figyelmet, hogy a könyvtárak milyen szerepet játszanak ebben a kérdésben. A dokumentum címe a következő: „Public Access: Supporting Digital Inclusion for All – Maximising The Impact of Information and Communication Technologies (ICTs) For Inclusive Social And Economic Development” vagyis Nyílt hozzáférés: a digitális tartalmak elérésének támogatása – Az IKT eszközök hatásának maximalizálása a társadalmi és gazdasági fejlődés érdekében.

A dokumentum két formában került bemutatásra, a The Commission on Science and Technology for Development (CSTD) és a WSIS+10 események keretein belül. A dokumentumok teljes formában >>itt<< és >>itt<< érhetőek el.

A dokumentum arra kívánja felhívni az ENSZ tagállamok figyelmét, hogy az IKT eszközökhöz való hozzáférés kulcskérdés a fejlődés és a digitális szakadék csökkentésének érdekében. A dokumentumban szerepel egy lista, amely a tennivalókat sorolja, illetve felhívja a figyelmet a könyvtárak kulcsszerepére ebben a kérdéskörben. A lista a következő gondolatok köré épül:

  • A tudatosság kiépítése és információ megosztás. A nyílt hozzáférés fontosságáról, a nyilvános eszközök létrehozásának és fenntartásának módjáról az emberek általában kevés ismerettel rendelkeznek, különösen a fejlődő országokban. A legújabb technológiákat hasznosító jó gyakorlatokat és a hosszú távú megoldásokat össze kell gyűjteni és mind nyomtatott, mind pedig online formában terjeszteni kell, illetve meg kell jelennie a különböző workshopokon és szakmai műhelyeken.
  • A hozzáféréshez szükséges környezet fejlesztése. Alapvető követelmény a nyilvános hozzáférést biztosító helyekkel szemben, hogy alacsonyköltségű, de szélessávú kapcsolattal rendelkezzenek. Ehhez megfelelő vezetői irányelvek kellenek, amely biztosítja a versenyképes és megbízható internetszolgáltatást.
  • Az egyetemes hozzáférés biztosítására szolgáló pénzügyi alapok felhasználása a nyílt hozzáférés támogatására, nem csak országos, hanem helyi irányítási szinten is.
  • Foglalkozni kell a humánerőforrásban felmerülő hiányosságokkal. Szabályozni kell a megfelelő számú és a megfelelően képzett személyzet alkalmazását. Ez azért nagyon fontos, mivel ők azok, akik IKT eszközök használatában segítik a felhasználókat, illetve felzárkóztatják a jogfosztott csoportokat, például bizonyos országokban a nőket.
  • Be kell fektetni a helyi érdekeltségű alkalmazások és szolgáltatások fejlesztésébe, különösen az e-kormányzattal kapcsolatos szolgáltatásokba. Ez növeli a nyílt hozzáférés iránti keresletet és fenntarthatóbbakká teszi ezeket a kezdeményezéseket. A könyvtár különösen hatékony eszköze lehet az e-kormányzati törekvések helyi szintű megvalósításának.
  • Fontos az elérendő célok kitűzése és a fejlődés folyamatos nyomon követése. Mérhető célokat és indikátorokat kell meghatározni, ezeknek pedig objektív értékelési módszereken kell alapulnia, amely reálisan mutatja a nagyközönség számára elérhető szolgáltatás minőségét.

Bár a dokumentum több pontjának megfogalmazása során Magyarországnál elmaradottabb országok bizonyultak mérvadónak, mintának, ezek mégis olyan alapgondolatok, amelyek megvalósítása, vagy irányvonalukon újabb fejlesztések kialakítása, hazánk számára is ideális fejlesztési út lehet.

Link az IFLA oldalra: http://www.ifla.org/node/8626
Link az APC oldalra: http://www.apc.org/en/node/19271/
Link a TASCHA oldalra: http://tascha.uw.edu/publications/public-access-supporting-digital-inclusion-for-all/

Fordította, közreadja:
Jávorka Brigitta, OSZK KI

Leave a Reply

*

Blog Home