Vállalati könyvtárosok műhelybeszélgetése az MKE Műszaki Könyvtáros Szekció szervezésében

Posted by zondaz - február 28th, 2014

Válallati_kvt

Az MKE Műszaki Könyvtáros Szekció szervezésében 2005 óta immár 17. alkalommal találkoztak a vállalati könyvtárosok, hogy megosszák egymással gyakorlati tapasztalataikat, megvalósított ötleteiket és esetenként kudarcaikat. A félévente, általában májusban és decemberben tartott műhelybeszélgetés témáit a résztvevők választják, aktuális érdeklődésükhöz igazodva. A program vendéglátója mindig egy másik könyvtár, így még inkább lehetőség van a kitekintésre, kapcsolatteremtésre. A témafelvetésre, bemutatásra általában felkészülnek a témában legtapasztaltabb könyvtárak képviselői, de minden résztvevő szót kap, hogy a saját tapasztalatait, kérdéseit megoszthassa a többiekkel. Természetesen a résztvevők köre nem szűkül csak a vállalati könyvtárosokra, mindenkit szívesen látunk a KATALIST-en meghirdetett időpontokban!

Amikor 16. műhelybeszélgetésünk témáját kiválasztottuk, tudtuk, hogy az e-könyvek, e-dokumentumok könyvtári szolgáltatásának témájában kevés igazán autentikus megfogalmazással, átlátható szabályozással, pontosan követhető megoldással fogunk találkozni. Bár a témával napi szinten foglalkoznak a hazai és nemzetközi szakmai fórumok, az e-dokumentumok és a fenntartóknál alkalmazott informatikai környezet sokfélesége, az elégtelen szabályozás és persze a kevés tapasztalat miatt nem ismerünk mindenhol alkalmazható, kijárt utat ilyen szolgáltatás beindításához.

Viszont ahogyan számítottunk rá, szinte valamennyi résztvevő tudott valamilyen hasznos gyakorlati információval szolgálni, amelyhez saját próbálkozásai során jutott. Sorra vettük tapasztalatainkat, amelyeket

 • az e-dokumentumok legjobb forrásainak felfedezése,
 • a formátumok sajátosságai, a kiválasztás szempontjai,
 • a beszerzés költséghatékony lehetőségei,
 • a tárolás problémái,
 • a feldolgozás legjobb visszakereshetőséget biztosító módjai,
 • a legpraktikusabban alkalmazható olvasó eszközök,
 • a hozzáférési jogosultságok kezelése,
 • a kölcsönzés megoldása,
 • a kártérítési felelősség meghatározása,
 • a szolgáltatás kommunikációja és a
 • felhasználókkal való elfogadtatása terén szereztünk, lelkesen örültünk minden sikeres megoldásnak, és azonosítottuk a bizonytalan területeket.

Mivel ilyen számos van, a következő alkalommal, decemberben is ugyanezt a témát folytattuk, és számba vettük az előző műhelybeszélgetés óta sikeresen megvalósított megoldásokat. Az e-könyvek könyvtári hasznosításra való beszerzésének buktatóin a legtöbb könyvtárban már túljutottunk, a hangsúly a kölcsönzési problémákra helyeződött, és az ezzel szoros kapcsolatban lévő használati jogi kérdésekre. Különösen figyelni kell pl. arra, hogy nem csak a beszerzési hely által előírt szabályokat kell betartani, hanem magában a beszerzett dokumentumban is lehetnek további megkötések, licencfeltételek, amelyeknek mellőzése komoly jogi következményekkel járhat egy intézmény számára.

Kitértünk azután az elektronikus dokumentumok népszerűsítésének, több csatornán való szolgáltatásának lehetőségeire. A szokásos kommunikációs módszereken – körlevél, hírlevél, intranates megjelenés – felül szóba kerültek a QR-kódos, mobil applikációs megoldások is, amelyek ráadásul alternatív csatornákat nyújtanak a szolgáltatások minél rugalmasabb igénybevételére.

Külön kérdés volt a magyar és külföldi folyóiratok digitális használatának lehetőségei a könyvtári szolgáltatások körében. A külföldi folyóiratok esetében már „bejáratottabb” megoldásokat ismerhetünk, de a hazai kiadás és terjesztés területén még nem teljesen kiforrott ez az ún. közvetített szolgáltatás. A Magyar Telekom Infotéka úttörő módon, a terjesztővel szorosan együttműködve valósította meg sikeresen a korlátlan intranetes digitális hozzáférést néhány alapvető sajtótermékhez.

Láttuk, hogy ezen a területen rendkívül gyorsak a változások, sok a megoldatlan kérdés a könyvtári szolgáltatások szempontjából, hiányzik az egyértelmű szabályozás, de folyamatosan új és új lehetőségek nyílnak meg, amelyek új megoldásokat eredményezhetnek. Érdemes lesz tehát a témát majd később is elővennünk.

A következő alkalommal, májusban az MTA Wigner Kutatóközpont könyvtárában találkozunk, témajavaslatot szívesen várunk!

Kóródy Judit,
Infodok Kft. – Magyar Telekom Infotéka

Comments are closed.

Blog Home