Bemutatkozik az MKE Somogy Megyei Szervezet

Posted by zondaz - április 27th, 2014

Hivatalosan 1966. július 5-én alakult meg az MKE Somogy megyei helyi csoportja Kellner Béla és Szita Ferenc (a megyei könyvtár akkori vezetői) előkészítő munkája után. Folyamatos működésünknek köszönhetően ma közel fél évszázados szakmai múltra tekinthetünk vissza.

 1.kep  2.kep

Tagság, vezetőség

Taglétszámunk a kezdetektől 60 és 90 között mozog (jelenleg 62 fő). Tagságunk összetétele nagyon vegyes, közművelődési könyvtárosok és szakkönyvtárosok, illetve kistelepülési könyvtárak, községi könyvtárak, városi könyvtárak, a megyei könyvtár és az egyetemi könyvtár képviselői egyaránt megtalálhatók sorainkban. Fontos számunkra, hogy időről időre könyvtár szakos hallgatók is csatlakoznak hozzánk, és a nyugdíjas kollégáknak is nagyon örülünk, akik gyakran kirándulásaink „kemény magját” alkotják. Mindemellett sajnos nagyon kevés testületi taggal büszkélkedhetünk.

Lehetetlen felsorolni mindazokat, akik 48 év alatt a somogyi könyvtárosok összefogásáért dolgoztak, csak néhány név az egyesület vezetőségéből: elnökként Illés János, Gelencsér István, Turbék Károly, Szita Ferenc, Pálné Leinberger Ágota, Halász Lászlóné, Hivatal Nándorné és dr. Pintérné Kék Krisztina váltották egymást, munkájukat titkárként Varga Róbert, Kopházi Ferenc, Halmos Lászlóné és Tánczosné Wágner Zita segítették.

Taggyűlések, szakmai továbbképzések, könyves ünnepek

Főként a kezdeti időszakban meghatározó volt a helyi csoport életében, hogy az egyesületi munka szoros együttműködésben szerveződött a megyei könyvtár életével. Így bár az éves taggyűlések fő témája az egyesületi munka volt, azok minden alkalommal összekapcsolódtak a megye könyvtárosainak tartott továbbképzésekkel is. Bár többször is előfordulnak úgynevezett „kihelyezett” szakmai programok, fő szerveződési helyünk hagyományosan a megyei könyvtár maradt. Kezdettől fontosnak tartjuk, hogy tanácskozásainkra „vendégül” lássuk egy-egy téma szakavatott ismerőit és a szakmapolitika aktuális képviselőit, és ugyanígy ügyelünk arra, hogy folyamatos „párbeszédet” folytassunk fenntartóinkkal. Azért is nélkülözhetetlen ez, mert érdekképviseletünk elsősorban a vezetői pályázatok elbírálásánál érvényesül az önkormányzatoknál, és nem utolsósorban azért, mert 1996 óta magunk is rendszeresen kérjük programjaink megvalósításához Kaposvár Megyei Jogú Város Kulturális Bizottságának támogatását.

Szakmai programjainkat szívesen színesítjük irodalmi műsorokkal, könyvbemutatókkal, előadóművészek meghívásával. Együttműködés keretében létrehoztunk egy programsorozatot, amely második éve kínál kulturális feltöltődést a könyvtárosoknak és az érdeklődő látogatóknak: a Kaposvári Szabadegyetem a Kaposvári Egyetem Egyetemi Könyvtára, a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár és az MKE Somogy Megyei Szervezet közös ismeretterjesztő előadás-sorozata. 

3.kep

Országos szakmai programok, konferenciák

A megye könyvtárosainak, illetve könyvtárosai által szervezett programjainkon túl igyekszünk részt vállalni regionális és országos konferenciák szervezésében is. Az utóbbi évek legnagyobb tömeget megmozgató eseménye Kaposváron az Országos népmese-konferencia volt 2012-ben, amelyhez programjaival csatlakozott a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár is, a kétnapos konferencia szervezésében pedig több egyesületi tagunk is részt vett.

Országos könyvtárszakmai esemény utoljára 2007-ben, Vándorgyűlés pedig 1981-ben volt Kaposváron 650 regisztrált résztvevővel (750 látogatóval). A 13. Könyvtárosok Vándorgyűléséről érdekességként idézzük Zsidai József akkori MKE-elnök véleményét: „A könyvtáros-egyesület vándorgyűléseinek történetében talán Kaposvárott sikerült a legjobban megtalálni azt a tanácskozási formát, amely a legalkalmasabb az eredményes munkához. A délutáni kezdés és a fő témának az első napon történő kifejtése, a második napon pedig a délelőtt lebonyolított vita és a délután, a záróülés keretében történt összefoglalás, mint módszer éppúgy megnyerte a tagság támogatását, mint a tanácskozás témájának rugalmas kezelése…”

Erről újra és újra megbizonyosodhatunk, hiszen kisebb-nagyobb csoportokban minden évben vendégei vagyunk az ország különböző pontjain megrendezett Vándorgyűléseknek. Hasonlóképpen igyekszünk részt venni a nagyobb könyves események berkeiben szerveződött könyvtáros-eseményeken is, mint például a Könyvfesztivál Könyvtáros Klubja. Néhány éve aktív résztvevői vagyunk „A népmese napja” központi rendezvényeinek is, így az elmúlt évben a szlovákiai Fülekre utaztunk, idén pedig remélhetőleg Erdély kulturális fővárosában, Sepsiszentgyörgyön, illetve Kisbaconban, a Benedek-kúriában ünnepelhetjük Benedek Elek születésnapját szakmai körben.

Kirándulások, szakmai kapcsolatok:

A könyvtáros-egyesület helyi csoportja kezdettől törekszik a megye helytörténeti emlékhelyeinek, szép – vagy éppen felújított – könyvtárainak megismerésére. (Egyik legújabb kezdeményezésünk – a „Kaposvári séták” – is saját környezetünk alaposabb megismertetésére irányul.) De természetesen szívesen látogatjuk más megyék könyvtárait is, illetve – főként a rendszerváltástól – határon túli tapasztalatcsere-látogatásokat is szervezünk.

5.kep_Eszek

Nagyon fontosnak tartjuk a külföldi szakmai kötődéseket. Korábban szoros kapcsolatot ápoltunk a csíkszeredai megyei könyvtárral. Ma inkább a határ menti könyvtárak látogatását tudjuk célul tűzni. A közelmúltban eljutottunk Lendvára, Szabadkára, Eszékre. Nagy öröm számunkra, ha a szíves vendéglátást viszonozhatjuk, legutóbb a lendvai könyvtárosok látogattak el hozzánk.

De kirándulásainkkal természetesen nemcsak szakmai feltöltődést kínálunk tagjainknak, minden évben szervezünk közös tárlat- vagy színházlátogatással egybekötött buszos kirándulást is. Örömmel látjuk vendégül, kalauzoljuk városunkban a tagszervezeteket is, a közelmúltban a Zenei Könyvtárosok Szervezetét és a Mezőgazdasági Szekció tagjait.  

6.kep

Díjaink, kitüntetéseink

Az egyik legkorábbi (és egyben legjátékosabb) kitüntetésünk Varga Róberté, aki kezdeményező tevékenységért felkerült a Kamarás István alapította vándor „Tag-díj” serlegre 1981-ben, amikor a kaposvári Vándorgyűlés berkeiben megalakult az MKE Módszertani Munkabizottsága (a későbbi Közkönyvtári Egylet). Hasonló okokból emlékezetes számunkra a 2000. évi esztergomi Vándorgyűlés is, amikor elnyertük Jeromost (a könyvtárosok védőszentjét), „aki” aztán egy évig fogadhatta a látogatókat Kaposvár központi könyvtárában.

Komolyabb elismerésben – MKE-emlékéremben – részesült Varga Róbert (1997), Hivatal Nándorné (2005) és Halász Lászlóné (2010) a tagjaink közül. 2012-ben pedig Balla Mária kolléganőnk vehette át a Szinnyei József-díjat. Rájuk igazán büszkék vagyunk.  

7.kep

Legutóbb Horváth Péter tagunk a Kovács Máté Alapítvány által felajánlott „Az év fiatal könyvtárosa 2013” különdíját vehette át. Ez a pályázat kiváló lehetőség arra, hogy a fiatal kollégák szakmai elkötelezettségét erősítse, őket a szervezeti munkában való részvételre is ösztönözze. Ez a szakmai megerősítés hozzájárulhat a munkahelyi közösség elismeréséhez és az intézmény szakmai hatékonyságának emeléséhez is.

Szervezetünk által adományozott saját díjunk nincs, de nagyon fontosnak tartjuk a törzsgárda kitüntetés hagyományának ápolását, hogy az „egy munkahelyen és a könyvtáros pályán hűséggel” eltöltött 10, 20, 30, 40 évért a könyvtárosok szakmai elismerésben részesülhessenek. A könyvtáraink közös szervezésében megvalósuló novemberi ünnepi rendezvényen emlékezünk meg minden évben a Vármegyei Könyvtár alapításáról is.

8.kep

Kiadványaink

A mintegy 40-50 tételből álló somogyi MKE-bibliográfia folyamatosan bővül, mindemellett rendszeresen hírt adunk magunkról a 2010-ben indított honlapunkon (http://www.mkesomogy.hu/) és a 2012-ben útjára bocsátott Somogyi könyvtárosok blogján is (http://szabadpolc.blogspot.hu/).

A közeljövőben tervezzük a szervezet teljes történetét bemutató kiadvány összeállítását, amellyel reményeink szerint a helyi szervezet 50. születésnapját ünnepelhetjük majd.

Forrás: Gombosné Szabó Sára – Halász Lászlóné – Szita Ferenc – Varga Róbert: Az MKE 43 éve Somogyországban. In: Bényei Miklós (szerk.) A Magyar Könyvtárosok Egyesületének története 1935–2009. Bp.: MKE, 2011. p. 261–271.

 

Gombosné Szabó Sára és dr. Pintérné Kék Krisztina elnök
MKE Somogy Megyei Szervezet

Leave a Reply

*

Blog Home