Bemutatkozik az MKE Mezőgazdasági Szekciója

Posted by zondaz - november 8th, 2014

11_Szervezetielet_03_MSZ_kep1

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Mezőgazdasági Szekciójának alapítása 1989-re nyúlik vissza, amikor felvetődött, hogy a Műszaki Szekción belül Mezőgazdasági Csoport alakuljon. A Csoport megalakulásának okait az MKE jubileumi évkönyvében Cserey Lászlóné és Lőrincz Ferenc a következőkkel foglalta össze: bár az AGROINFORM (az OMgK jogelődje) amely a 70-es években még a mezőgazdasági könyvtárak hálózati központja volt, a 80-as évek végére elvesztette ezt a szerepét, ugyanakkor a rendszerváltás idején kapcsolatokat épített ki a külföldi agrárdokumentációs központokkal (FAO, CAB, USDA National Agricultural Library) és a külföldi tapasztalatokat továbbra is átadta a mezőgazdasági könyvtárosoknak, vagyis a mezőgazdasági könyvtárosok továbbra is szoros kapcsolatban maradtak egymással. Emellett a számítógépes adatbázisok agrárkönyvtárakban való megjelenése és a gyarapítási költségek drasztikus emelkedése „mind-mind erősítették a mezőgazdasági területen működő könyvtárak és könyvtárosok közös gondolkodásának és cselekvésének szükségességét.”

1990. március 28-án alakult meg a Műszaki Szekció Mezőgazdasági Csoportja, amely 1990. december 11-én közel 100 taggal önálló szekcióvá alakult. A hagyomány megmaradt. Néhány kivétellel azóta is év végén tartotta a Mezőgazdasági Szekció taggyűlését. Szekciónk első szervezeti és működési szabályzatát 1991. június 5-én fogadta el. Ez a szabályzat 2013-ig élt, amikor is új SzMSz-t fogadtunk el. A Mezőgazdasági Szekció első elnöke Szabó Sándor, első titkára Cserey Lászlóné volt.

A Szekció munkáját „a szakterülettel és annak képviselőivel, tehát a potenciális felhasználókkal való szoros együttműködés; valamint a nemzetközi kapcsolatok élénk ápolása, a tapasztalatok hazai hasznosítása” jellemezte. Ennek jegyében szekciónk előadásokat – melyekre a szakterület különféle képviselőit hívta meg – valamint hazai és külföldi szakmai kirándulásokat szokott szervezni. Előadóink között megemlíteném Szende Ákos FM osztályvezetőt, Neszményi Károlyt az Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet főigazgatóját, Bolyki Istvánt az Agroinform Kiadó igazgatóját, és J. H. Howardot a National Agricultural Library (USA) igazgatóját. Mivel az egész országból vannak tagjaink, ezért a hazai kirándulásoknál arra törekszünk, hogy évente váltogatva Dunántúlra vagy az Alföldre szervezzük utunkat. Az utóbbi években Debrecen, Sopron, Mezőtúr, Kaposvár, Keszthely, Gödöllő, Szeged és Kecskemét voltak látogatásaink célpontjai. Külföldi útjaink során 1993-ban Hollandiában egyetemi és városi könyvtárakat (Rotterdam, Hága, Wageningen és Utrecht) látogattak meg a résztvevők, 1996-ban a Bécsi Állatorvosi Egyetem könyvtárában jártak és 2007-ben Prágában a SUWECO szolgáltatásaival ismerkedtünk meg és eljutottunk a Klementinumba. Ebben az évben szintén Csehországba vezetett az utunk, melynek során több cseh kastély (Hluboka, Křivoklat) műemlékkönyvtárát is megtekintettük.

11_Szervezetielet_03_MSZ_kep2

Megalakulása utáni években a Mezőgazdasági Szekció a Műszaki Szekcióval közösen rendezett szekcióülést az MKE vándorgyűléseken (1991, 1992, 1994, 1995), majd hosszabb szünet után 2012-ben a Múzeumi Szekcióval volt közös szekcióülése. Első önálló szekcióülését 2014-ben a Soproni Vándorgyűlésen tartotta.

A Mezőgazdasági Szekció alakuláskori tagsága a kétezres évek közepére lemorzsolódott. 2007 és 2011 között 30-32 egyéni és 6 testületi tagunk volt. Az utóbbi években az egyéni tagok száma nőtt (2012: 46, 2013: 61, 2014: 52 tag) a testületi tagok száma eggyel csökkent. Legtöbb tagunk az OMgK-ból kerül ki, de különféle mezőgazdasági karok és kutatóintézetek könyvtárosai is előfordulnak tagjaink között. Az aktív és nyugdíjas tagok megoszlása kb. fele-fele. A szekció gazdálkodása jó, anyagi problémáink nincsenek. Hírekről, tervezett programokról e-mailben illetve postán értesítem a tagokat. Honlapunk nincs, a rendezvényeinkről szóló tudósítások az Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ negyedéves online folyóiratában az Agrárkönyvtári Hírvilágban szoktak megjelenni.

Horváth Tamás, OMgK,
az MKE Mezőgazdasági Szekciójának elnöke

Leave a Reply

*

Blog Home