A Román Könyvtáros Egyesület 24. Nemzeti Konferenciája Nagyváradon

Posted by zondaz - február 28th, 2014

Mircea Regneală, a Román Könyvtáros Egyesület elnöke meghívására Barátné Hajdu Ágnes képviselte a  Magyar Könyvtárosok Egyesületét a Román Könyvtáros Egyesület 24. Nemzeti Konferenciáján – National Conference of Romanian Library Association (ABR) – és az MKE alelnökeként köszöntötte a rendezvényen résztvevő a román kollégákat. A 2013. szeptember 4 és 6 között megrendezett nagyváradi konferencia témája: A könyvtár – kutatás, tudás és kultúra volt.

A konferenciát az MKE vándorgyűléseihez hasonlóan évente rendezik meg más-más városban. A 2013 szeptemberében megrendezett konferenciának, az alapításának ötven éves évfordulóját ünneplő Nagyváradi Egyetem adott helyet.

1 2

Az új egyetemi könyvtár Nagyváradon

Templom a nagyváradi egyetemi campusban

A háromnapos program első két napján a nyitó plenáris ülést, illetve a 12 szekcióülést rendezték meg, míg a harmadik napon a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárat látogatták meg a résztvevők. A nyitó plenáris ülésen Mircea Regneală évértékelője mellett számos köszöntő, néhány  rövedebb szakmai előadás, illetve a kiállítók és adatbázis forgalmazók prezentációi következtek, köztük Németh Ágoston Ex-Libris bemutatója is a 2013-as újdonságokról.  Ugyancsak a plenáris ülésen adták át az egyesület kitüntetéseit és elismerő okleveleit. A köszöntők sorában Mircea Regneală meleg szavakkal ecsetelte a két könyvtáros egyesület hagyományosan jó kapcsolatát. Érdekesség volt, hogy kikapcsolódás gyanánt a 9 és 14 óra között zajló megnyitó során került sor egy kb. 20 perces zenei műsorra is. Oana Lianu egyetemi docens, a zeneművészet doktora, a Nagyváradi Zeneművészeti Egyetem Zenepedagógiai Tanszékének vezetője fergeteges ének és pánsíp előadása a román népzenétől a sanzonokon át az opera áriákig terjedt. A docens asszony pedagógiai, előadói tevékenysége mellett az egyetem folklór együttes vezetője is.

3 4_Oana_Lianu

Prof. Mircea Regneală elnök úr a Román Könyvtáros Egyesület 24. Nemzeti Konferenciája megnyitóján

Oana Lianu pánsípon

Az első nap délutánján még 4 szekcióban – statisztikai, külföldi tapasztalatok, dokumentáció, gyűjteményszervezés – mutatták be eredményeiket a kollégák. Ezzel párhuzamosan könyvtári látogatások, könyvbemutató is lehetőségként kínálkozott az érdeklődő könyvtárosokra. Este a Regina Maria darabot tekinthettük meg a gyönyörű nagyváradi színházban. 

A második napon további 8 szekcióban hangzottak el előadások a 2 éve átadott modern egyetemi könyvtárban. Barátné Hajdu Ágnes ekkor mutatta be Digital open access initiatives in Hungary című előadását a Cultura Informatiei szekcióban. A szekcióban számos érdekes előadás hangzott el az nyílt hozzáférés témakörben:

  1. dr. Silvia GHINCULOV, Academia de Ştiinţe Economice Chişinău, Moldova:  Cooperarea Moldo-Română-Norvegiană în dezvoltarea durabilă a serviciilor informaţionale pentru învăţământ şi cercetare / Moldavian-Romanian-Norwegian cooperation in sustainable development of the information services for education and research
  2. Robertino DUVALMĂ, Biblioteca Academiei Române: Cultura informaţiei şi accesul liber la informaţie / Information Literacy and Open Access
  3. dr. Adriana BORUNĂ, Biblioteca Naţională a României: Dream (Digital Resources – easy to acces and manage)
  4. dr. Robert CORAVU, director Departamentul Publicaţii – Resurse Electronice, S.C. ROMDIDAC S.A.: Transalfabetizarea, un concept integrator / Transliteracy, a comprehensive concept
  5. lector dr. Maria MICLE, Universitatea de Vest din Timişoara: Stereotipuri contemporane despre biblioteci şi bibliotecari în România / Contemporary stereotypes about library and librarians in Romania

5

6

Adriana Borunặ

Maria Micle

Emlékezetes előadásában Adriana Borunặ a gyengénlátók és vakok számára szükséges megoldásokról beszélt a digitális források kezelésével kapcsolatosan, a román nemzeti könyvtár gyakorlata alapján.

A legnagyobb érdeklődés és vita Maria Micle előadását kísérte, aki a temesvári egyetem diákjaival közösen végzett felmérésének eredményeit ismertette „A kortárs sztereotípiák a könyvtárakról és könyvtárosokról Romániában” című előadásában. Konklúziója, hogy a Romániában talált sztereotípiák általánosságban megegyeznek a világ szerte jól ismert és széles körben elterjedt beidegződésekkel. Ezek a sztereotípiák relatíve ellenállóak és a tények, melyet a különböző könyvtárakkal kapcsolatos új fogalmak, mint az információs és kommunikációs technológiák: online referensz szolgáltatások, e-mail és web információk nem befolyásolnak. A felmérések értékelése során arra a következtetésre jutottak, hogy a könyvtárak identitásával kapcsolatos új megoldások, pl. küldetéseik felülvizsgálata az információs kultúra, a vezetői politika, a gyűjteményhez való hozzáférés és hely átgondolása a szolgáltatások perspektívájából, segíthetnek a negatív és rögzült beidegződések leküzdésében, akárcsak a felsőoktatási intézményekben folyó képzések, melyek szintén lehetőséget adnak a román könyvtárak és könyvtárosok számára az előítéletek megváltoztatására.

A résztvevők jelentős része kirándult Debrecenbe és emlékezetes napot töltött a magyar kollégákkal. A Román Könyvtáros Egyesület következő évi konferenciája Kolozsváron lesz, ahova máris meghívták az MKE alelnökét, Barátné Hajdu Ágnest.

7

Barátné Hajdu Ágnes a konferencia előterében

Barátné Hajdu Ágnes,
az MKE alelnöke

Comments are closed.

Blog Home