Beszámoló a vállalati könyvtárosok 19. műhelybeszélgetéséről

Posted by zondaz - december 31st, 2014

– 2014.11.27. –
Adatbázisok menedzselése
ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézete

12_Szervezetielet_Vállalati könyvtárosok_v1Köszönjük dr. Kiszl Péter intézetigazgatónak és munkatársainak, hogy meleg vendégszeretettel fogadták műhelybeszélgetésünket. A résztvevők alaposan megtöltötték a termet, sokakat érdekelt az adatbázisok kiválasztásának, megrendelésének és menedzselésének kérdése.

Az intézet rövid bemutatása után Varga Klára, az ELTE Informatikai és fejlesztési osztályának vezetője tartott vitaindítót. Beszámolójában rámutatott, hogy az EISZ keretében hozzáférhető adatbázisok kezelése, használata egyrészt kiszámíthatóbb a magas fokú szabályozottság miatt, másrészt kevesebb lehetőséget ad a gyorsan változó igényekhez való alkalmazkodáshoz. A meghatározott keretek természetesen behatárolják a könyvtári használatot is: az adatbázisokból nyert dokumentumok elektronikusan nem, csak nyomtathatóan adhatók oda, és csak oktatási célra. A tabletes, okostelefonos használat még csak kialakulóban van, bár igény egyre inkább lenne erre.

Wittinghoff Judit, a Richter könyvtárvezetője bemutatta, hogy az általuk előfizetett adatbázisok milyen területeket fednek le, és mennyire általános a használatuk a szakmai területek munkatársai körében. Felhívta a figyelmet arra, hogy szinte minden esetben egyedi céglicenc szerződéseket kötnek, és az egyeztetések során nem egyszer tetemes díjcsökkentést tudnak kialkudni az előfizetési szegmensek racionális megválasztásával. Sokat segít ebben az, hogy rendszeresen elemzik a nagyon részletes használati statisztikákat, így nem fordítanak költséget kihasználatlan forrásokra.

Bodonyi Eszter, az Magyar Telekom Infotékát kiszolgáló Infodok Kft. munkatársa érdekes esetet mutatott be, amelynek során sikerült két hazai céginformációs előfizetést a használókkal egyeztetve úgy optimalizálni, hogy a tetemes költségmegtakarítás lehetőséget adott a szolgáltatás fejlesztésére is. Csontos Mara kiegészítette a külföldi előfizetések sajátosságaival, kiemelve, hogy a költségeket ezeknél azzal mérséklik, hogy csak nagyon korlátozott számú hozzáférést vásárolnak, amelyeken keresztül gyakorlott információkutatók elégítik ki a szakmai területek rendszeres vagy eseti igényeit.

Kutnyánszky Anikó, az MTA Wigner Kutatóközpont könyvtárosa a kutatási célú adatbázis használat jellegzetességeiről számolt be, ahol kiemelt szerepe van a publikációk és az idézettség nyomon követésének.

A felvetett témákhoz többen hozzászóltak, kérdéseket tettek fel és megismerhettük más könyvtári területek gyakorlatát is.

A beszélgetés után lehetőségünk volt megtekinteni a Trefort-kerti kampuszhoz tartozó műemlék épület belső udvarának befedésével kialakított, üvegtetővel ellátott Angol-Amerikai Intézet Könyvtárát, illetve a Germanisztikai Intézet Könyvtárát is.

A következő alkalommal 20. műhelybeszélgetésünket tartjuk majd, amelynek témájáról és helyszínéről időben tájékoztatást adunk. A programnak mindenképpen része lesz a korábbi műhelybeszélgetések témáinak felidézése, annak áttekintése, hogy merre alakult, fejlődött szakmánk az eltelt 10 év során.

Kóródy Judit,
Infodok Kft. – Magyar Telekom Infotéka,
Műszaki Könyvtáros Szekció

 

 

 

 

Leave a Reply

*

Blog Home