Telt házzal zajlott le a Könyvtárostanárok Egyesületének Tavaszi Szakmai Napja

Posted by zondaz - április 27th, 2014

A Könyvtárostanárok Egyesülete 2014. április 3-án rendezte Tavaszi Szakmai Napját az OFI – PKM Dísztermében. A regisztráltak (és a regisztrációról lekésett kollégák) száma pontosan mutatja a téma aktualitását:

A pedagógus portfólió különös tekintettel a könyvtárostanári területre

KTE1

Dr Varga Katalin, az OFI-PKM igazgatójának és Szakmári Klára, a KTE elnökének a köszöntőjével indult a nap.

A délelőtt két előadója Dr. Kotschy Beáta főiskolai tanár és Hock Zsuzsanna könyvtár-pedagógiai szakértő volt.

Dr. Kotschy Beáta a pedagógus portfólióról beszélt, melyben kitért a megújulási folyamatát élő pedagógus társadalomra, ebben a portfólió szerepére, illetve arra, hogy ebben a számunkra még idegen értékelési rendszerben való eligazodáshoz, a benne való sikeres megfeleléshez a gondolkodásunk átállítására van szükség.

Hock Zsuzsa pedig a technikai tudnivalók bemutatásán keresztül adott tanácsokat az egyes dokumentumok megírásával, feltöltésével és főleg a logikusan megszerkesztett önelemzés, önértékelés elkészítésével kapcsolatban, saját tapasztalatai alapján. Többen megfogalmazták a hallgatóságból, hogy egy ilyen típusú eligazításra lett volna szükség rögtön a portfólióval való foglalkozás előtt, és rengeteg félelem, szorongás, bizonytalanság ki sem alakult volna a pedagógus társadalomban.

A délután kiscsoportos foglalkozásai ismét jól sikerültek, sok kérdésre, bizonytalanságra adták meg a választ, vagy egyszerűen csak pontosítottak bizonyos információkat.

KTE2

A párhuzamosan zajló műhelymunkák a következőek voltak:

 1. Gyakorlati tanácsok a kezdéshez –      csoportvezető: Eigner Judit
 2. Óra – és fejlesztési tervek –      csoportvezető: Hock Zsuzsanna
 3. Kulcskompetenciák – indikátor      táblázatának könyvtárostanári szak specifikus értelmezése – csoportvezető:      Nyírő Gizella
 4. A portfólió szabadon választható      dokumentumai – csoportvezető: Rónyai Tünde
 5. Csoportprofil és tematikus terv –      csoportvezető: Szakmári Klára

A nap zárása előtt még a Kis KTE könyvek 7. kötetének bemutatójára került sor, melyet az egyesület megjelent tagjai nagy örömükre már át is vehettek. Barátné dr. Hajdu Ágnes szerkesztő, egyetemi docens mutatta be a sorozat újabb kötetét.

Végül pedig aktualitásokat, fontos egyesületi ügyeket ismertetett Szakmári Klára elnök asszony.

További tanulmányozásra ajánlanám a délelőtti előadásokon többször is említett rendeleteket és az Útmutató részeit:

 • 51/2012(XII.21)      EMMI Rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről
 • 8/2013      EMMI Rendelet az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről
 • Antalné      Szabó Ágnes és mtsi.: Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez,      kieg. kiad., Bp., Oktatási Hivatal, [2014], 166 p.,      http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/
  kiegeszitett_utmutato_pedagogusok_minositesi_rendszerehez.pdf

  Utolsó letöltés: 2014.03.25.
 • Hock      Zsuzsanna – Nyírő Gizella: Kiegészítés az Oktatási Hivatal által      kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói      dokumentáció értelmezéséhez, Könyvtár (könyvtáros tanár), Bp., Oktatási      Hivatal, 2014, 20 p.
 • https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/konyvtar.pdf      Utolsó letöltés: 2014.03.25.
 • és      melléklete: Cím nélkül, Bp., Oktatási Hivatal, 2014, 8 p.,      https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/konyvtar_k.pdf Utolsó letöltés:      2014.03.25.

Fotók a szakmai napról az alábbi linken érhetőek el: http://www.ktep.hu/TSZN2014
(utolsó letöltés: 2014. ápr. 7. 14:40)

 Nyirő Gizella,
a KTE kommunikációs vezetője

Leave a Reply

*

Blog Home