Beszámoló a vállalati könyvtárosok 18. műhelybeszélgetéséről

Posted by zondaz - június 28th, 2014

VKMA Magyar Könyvtárosok Egyesülete Műszaki Könyvtáros Szekció 2014.06.05-én az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Könyvtárában tartotta a vállalati könyvtárosok 18. műhelybeszélgetését az új szolgáltatások marketingje témakörben. A műhelybeszélgetés iránti érdeklődés minden eddigit felülmúlt, több mint 40-en érdeklődtek a téma iránt.

Köszönjük Szabó Emesének és munkatársainak, hogy lehetővé tették nagy múltú könyvtáruk megismerését, és teret adtak 18. műhelybeszélgetésünknek!

Dr. Buka Ágnes főigazgató helyettes asszony köszöntője után látogatást tehettünk a Kutatóközpont érdekes kristálynövesztő laboratóriumában, majd részletesen tájékozódhattunk a könyvtár jelenlegi helyzetéről, működési körülményeiről, további terveiről. Ez alkalommal a hangsúlyt az e-dokumentumokkal kapcsolatos új szolgáltatások tervezésére, bevezetésére, megismertetésére helyeztük, ezért már a bevezető előadás is érintette az ezzel kapcsolatos kihívásokat, fejlesztési elképzeléseket. Természetesen szóba kerültek azok a problémák is, amelyek az állandóan változó felhasználói igények kielégítésére törekedve rendszeresen jelentkeznek, pl. a digitális jártasság különbözőségével, a hozzáférési jogosultságok eltérő szintjeinek kezelésével, vagy akár az elektronikus dokumentumok szerzői jogainak tiszteletben tartásával kapcsolatban.

A résztvevők között ez alkalommal többen képviseltek felsőoktatási könyvtárat, képzőhelyet, illetve egyéb kutatóhelyeket, az ő tapasztalataik szerint az ellátott területükön nem igazán a digitális írástudással van gond, inkább az utóbbi problémák jelentkeznek: jelenleg világszerte nehéz szabályosan, hivatalos keretek között biztosítani olyan dokumentumokat, amelyekhez szabálytalan módon sokkal könnyebben, szabadabban jutnak hozzá az igénylők. Másrészt tapasztalat, hogy a könyvtáros szerepe az optimális források kiválasztása és költséghatékony biztosítása terén erősödik, de a konkrét dokumentumokat inkább önállóan keresik és töltik le a kutatók. Nagyobb hangsúlyt kell tehát helyezni az adatbázis források népszerűsítésére, bevezetésére, az azokban való önálló keresés támogatására.

Erre két érdekes példát is láttunk. Fehér Ágota bemutatta az NMHH-ban idén tavasszal bevezetett egyedi fejlesztésű Infotár alkalmazást, amely az integrált könyvtári rendszerben tárolt szakkönyvtári anyagokat és a Hatóságnál keletkező egyéb dokumentumokat (tanulmányok, útijelentések, hírlevelek, információkutatások stb.) közös felületen teszi elérhetővé a felhasználók számára, s emellett számos lehetőséget biztosít az információs szolgáltatások egyszerű és kényelmes igénybe vételére.

Alexi Anna pedig bemutatta, hogyan segíti elő az EBSCO számtalan egyedileg felhasználható lehetőséggel szolgáltatásainak népszerűsítését, a testre szabható plakátoktól, tájékoztató levelektől kezdve a felhasználó saját webfelületére beépíthető widgetekig, közös keresőkig.

Általában is megfogalmazódott, hogy az üzleti életben alkalmazott marketing módszerek alkalmazása segíti a költséghatékony és egyidejűleg fokozott ügyfélelégedettséget eredményező szolgáltatások sikerre vitelét. Ezt megerősítették az ELTE Könyvtár- és Információtudományi Intézetének munkatársai, Dr. Kiszl Péter és Dr. Senkei-Kis Zoltán, akik elmondták, hogy oktatási programjukban – a klasszikus könyvtáros stúdiumok mellett – komoly hangsúlyt helyeznek arra, hogy a hallgatók elsajátítsák a gazdasági-társadalmi és munkaerőpiaci környezetnek megfelelő „humán” üzleti szemléletet, s ösztönzik őket olyan gyakorlati helyek választására, ahol a mindennapi munka során találkozhatnak ezzel.

A következő alkalommal Dr. Kiszl Péter intézetigazgató meghívására az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézetben találkozunk, és az adatbázisok kiválasztásának, megrendelésének és menedzselésének kérdéseit fogjuk körüljárni!

Az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet beszámolója a műhelybeszélgetésről

Kóródy Judit, Infodok Kft. – Magyar Telekom Infotéka,
az MKE Műszaki Könyvtáros Szekció vezetőségi tagja

Leave a Reply

*

Blog Home