Beszámoló az Országos Könyvtári Napok bajai rendezvénysorozatáról

Posted by zondaz - november 8th, 2014

11_Szakmaibarangolások_01_OKN_Baja_zz_1

Hétfőn a Bajai Honpolgár folyóirat jubileumi bemutatkozásával indult a rendezvények sora a könyvtárban. Huszonöt év, 4350 cikk, 480 szerző: röviden így foglalható össze a mérleg. Elsőként a Bajai Honpolgár Alapítvány kuratóriumának elnöke, Mezeiné dr. Kopasz Mária megköszönte az eddigi támogatásokat, és kifejezte reményét, hogy a lap még évtizedekig fenn tud maradni. Nemes Gábor, az alapító szerkesztő bizottság elnöke, jelenlegi kuratóriumi tag felidézte, hogyan illeszkedett bele a 25 évvel ezelőtt útjára induló folyóirat a helyi sajtótörténetbe. – A Bajai Honpolgár egy védendő védtelen – jelentette ki, utalva Nebojszki László régóta tartó természetvédelmi sorozatának címére, majd ismertette a lap létrejöttének körülményeit. Leszögezte: rögtön az induláskor világossá vált, hogy ebbe a kiadványba a politika semmilyen formában nem fér bele, és ezt azóta minden szerkesztő bizottság szem előtt tartotta. Napjainkban 500 példányban jelenik meg, előfizetői a világ számos pontján föllelhetők, hiszen egyfajta hídként is szolgál a Bajáról elszármazottak és szülőföldjük között.

Jász Anikó helytörténeti könyvtáros-szerkesztő szinte a kezdetektől dolgozik a folyóirat repertóriumán. Ebből kiderült az öt legtermékenyebb szerző (Schmidt Antal, Solymos Ede, Nebojszki László, Bálint László, Dániel József), a legtöbb folytatást megélt sorozatok (a Bajai arcképcsarnok összesen 77 életrajzot elevenített fel, a Védendő védtelenek pedig 118 résznél tart), valamint a Honpolgár kiadásában megjelent könyvek. A készülő repertórium három fő részből áll majd: időrendi sorrendben, szerző-, név- és tárgymutató alapján, valamint illusztrációk szerint dolgozza föl a 25 év történetének összes megjelent anyagát.

A jövőbeni tervekről, a szükséges megújulásról Mayer János főszerkesztő szólt, jelezve, hogy a jubileumra való készülődést még elődjével, az év elején elhunyt Bálint Lászlóval közösen kezdték el. Bár a lap az elmúlt negyed évszázad során sokat változott, alapvető célja máig változatlan és marad a jövőben is: a lokálpatriotizmus, az értékek és a magas szakmai színvonal jegyében kínálni igényes olvasnivalót, politikamentes tartalmat, erőteljesebb vizuális elemekkel gazdagítva. Ezt a törekvést a jövőben új rovatok is szolgálják majd – némelyik már most is megtalálható a lapban –, ugyanakkor a szerzői kört is bővíteni szeretnék, megszólítva a fiatalabbakat is, jövő év elejétől pedig várható a lap küllemének megújulása is. Úgy vélekedett: az érett korba lépett folyóirat továbbra is meg tud felelni az olvasók igényeinek, és a jövőben az interaktív kapcsolattartási formáknak (facebook-profil, hamarosan induló honlap stb.) is köszönhetően egyre több szerzőt és olvasót vonz majd.

Szintén hétfőn este a Sugovica Általános Iskolában interaktív ismerkedésre nyílt lehetőség a Sárköz népdal és néptánc kincsével. Elsőként Antal István tanár úr őcsényi és sárpilisi népdalokat tanított. Hunyadi Kálmán tanár úr szeremlei népdalokat hozott magával. A résztvevők nagy része már ismerte ezeket, és jókedvűen, lelkesen mindenki részt vett a tanulásban. A dalokat Csupó Gábor, Hunyadi Kálmán citerán, Végh János gitáron kísérte.

A folytatásban Nagy Dezső néptánc-pedagógus a Duna által szétválasztott tájegységről, a Sárközről tartott rövid előadást, térképen szemléltetve a tájhoz tartozó településeket, bemutatva a jellegzetes viseletet. Majd a közös tánc következett. Először Nagy Dezső adott elő egy decsi verbunkot, majd mindenki beállt a körbe és lassú ás friss csárdást tanult. Ízelítőt kaptak a Sárközre jellemző, különleges 5/8-os lánytáncból, a karikázóból is.

Kedden a Spirál Filmklub idei második – „Ezerarcú szerelem” címet viselő – sorozata keretében ezúttal az Anyegin c. angol-amerikai filmet láthatták a minőségi romantikus filmek kedvelői. A vetítés előtt – szokás szerint – Bruzlai Czifra Erika művelődésszervező ismertette Puskin verses regényéről és a klasszikus mű képi megjelenítéséről is a tudnivalókat.

Szerdán a könyvtárban A sikeres és boldog gyermekekért című tehetségpedagógiai sorozat első előadója dr. Gyarmathy Éva klinikai és nevelés lélektani szakpszichológus a Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpontjának Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézete tudományos főmunkatársa volt. Komoly érdeklődés kísérte a programot, több mint száz pedagógus és szülő érkezett rá. A tehetség, a nem szunnyadó erő címmel tartott közel két órás előadásban a következő témák szerepeltek: a tehetség azonosításának kérdései, alulteljesítő tehetségek, különös tekintettel a tanulási zavarokkal küzdőkre, diszlexia és többnyelvűség, hiperaktivitás, tehetség és magatartászavar.

11_Szakmaibarangolások_01_OKN_Baja_zz_2

Az előadást követően a közönség kérdéseire válaszolt az előadó. A remények szerint a vastapssal záruló program megalapozta a sorozat további sikerét. Ezzel szeretne az intézmény hozzájárulni a pedagógusok munkájának eredményességéhez, a szülők nevelés módszertani ismereteinek gazdagításához.

A Megbékélés Kápolnájában a Mécsvilágnál sorozat októberi összejövetele zajlott. Két év óta az irodalomkedvelők havonta találkoznak, egy adott témához készülnek verssel, prózával, zenével. Az est témáját ezúttal Kányádi Sándor versei adták. Néhányan gyerekverseket, a többiek a felnőtteknek szóló költeményeket olvastak fel. A költő életrajzához érdekes részleteket hallhattak és együtt nézték meg Váradi Péter Pál és Lőwey Lilla a költő 82. születésnapjára készített gyönyörű albumát. A kötet címe: Szavak vándorköszörűse. Béda Ildikó és Sramó András előadásában egy különleges versfűzért hallottak: szavakra, énekhangra és hangszerekre. Végül a résztvevők megbeszélték a következő összejövetel témáját is: „ A házsongárdi temetőben nyugvó magyar írók, költők, tudósok gondolatai”.

Csütörtökre Szabadi Mihály könyvének bemutatójával egybekötött bor- és sajtkóstoló jutott. A sióagárdi származású szerzőnek az És virágzott a berbecs az ötödik kötete és a második bemutatója Baján. A könyv a negyvenes évek közepétől kíséri végig egy kántortanító életének viszontagságait. Szemléletesen ábrázolja, hogyan lesz a köztiszteletben álló tanító úrból megvetett közellenség csak azért, mert a politika eltorzítja a szűkebb környezet, a falu tradicionális értékrendjét. Milyen lelki gyötrelmek árán kell lemondania a kántorságról, és hogyan kerül be a „tanácsba” nem a meggyőződése miatt, hanem mert ő az egyetlen ember a faluban, aki olvasni és értelmezni tudja a felülről érkező utasításokat. A szereplők nem kitalált személyek, mint ahogy a történet is hűen ábrázolja a valóságot. A könyvet dr. Say István, a Tolna Megyei ÁMK nyugalmazott igazgatója mutatta be.

11_Szakmaibarangolások_01_OKN_Baja_zz_3

Az est a kultúra több területét is felölelte. Az irodalom után a gasztro-kultúra következett. Nagy István szakavatott iránymutatásával, stílusosan, tolnai borokat kóstolhattak a résztvevők. Közben részletek hangzottak el Hamvas Béla: A bor filozófiája című művéből. A hangulatos estén sokáig beszélgettek az íróval és egymással is a résztvevők.

Pénteken különleges koncert várta a zenerajongókat: a Corridor Quartet hangversenye – Fagott gála. Corridor, vagyis folyosó, ami jön valahonnan, és tart valahova, összeköt és áthidal, és rengeteg ajtó nyílik róla, reneszánsz, barokk, modern és népi, jazz és rock, akár fúzió is… Az együttes vezetője, Lakatos György a számok között beszélgetett a közönséggel, szólt a következő zene műfajáról, megkérdezte, hogy ki mit szeretne hallani és természetesen bemutatta a hangszert is. Ez az este igazi csemege volt a zenei ínyenceknek, akik kikövetelték a ráadást.

11_Szakmaibarangolások_01_OKN_Baja_zz_4

A Könyves vasárnap a családoké volt: délután őszi hangulatú kézműves foglalkozásra várták a kicsiket és nagyobbakat, majd a szegedi Léghajó Meseszínház két művésze, Száraz-Nagy Tamás és Csősz Veronika adta elő a Furulyás Palkó című interaktív mesét, igazi táncház hangulatot varázsolva a könyvtárba. Az esti záró koncertre – Nagy Imi, gyermekei, Gergő és Emma, valamint barátaik közös örömzenélésére – kicsinek bizonyult a könyvtár épülete, az egykori zsinagóga, a közönség fergeteges hangulatú, virtuóz zenélésnek lehetett tanúja. A jókedvhez talán a belépőként kínált minőségi borok is hozzájárultak…

A könyvtári hét kapcsán hagyományosan meghirdetett Tiszta lappal! akció keretében 5 évvel ezelőtt elfelejtett könyvek is kerültek vissza a késedelmi díj megfizetése nélkül. Az egy évre szóló ingyenes beiratkozási lehetőségét is sokan igénybe vették: több mint 150 fővel gyarapodott a tagság, vasárnap volt, hogy egész családok is csatlakoztak most a könyvtárhoz. Kísérőrendezvényként egész héten megtekinthető volt a Nagyapáink emlékére c. kiállítás I. világháborús fényképekből, személyes tárgyakból és a könyvtár dokumentumaiból.

Zalavári László igazgató,
Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ,
Baja

Leave a Reply

*

Blog Home