Szakirodalmi válogatás

Posted by zondaz - június 28th, 2014

Magyar nyelvű szakcikkek

Amberg Eszter: Az 1997. évi CXL. törvény, valamint a nyilvános könyvtárak jegyzékének 2013. évi változásairól
In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 23. (2014) 3., p. 3-6.

Ásványi Ilona: Az egyházi könyvtárak és a nyilvánosság
In: Könyvtári levelező/lap. – 25. (2014) 4., p. 3-13.

Balogh András: Modern és posztmodern “könyvtár-filozófiák” : könyvtár-fenomenológiai, de(kon)strukciós kísérlet két (anti)tézisben
In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 23. (2014) 3., p. 7-30. 

Bartos Éva: Bővülő könyvtáros kompetenciák
In: Tudományos és műszaki tájékoztatás. – 61. (2014) 3., p. 98-103.

Béres Judit: A kritikai gondolkodás fejlesztése pécsi könyvtárszakos hallgatók körében
In: Tudásmenedzsment. – 15. (2014) 1., p. 58-65.

Deák Nóra: Az első negyven év : Amerikai Magyar Tanárok Egyesülete
In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 23. (2014) 1., p. 14-22.

Fehér Miklós: Beszámoló a KSZR helyzetéről, jövőképéről
In: Könyvtári kis híradó. – 16. (2013) 3/4., p. 3-5.

Iszály Ferenc Zalán: A felsőoktatási könyvtárak integrált rendszerei és webkettes szolgáltatásai
In: Könyvtári kis híradó. – 16. (2013) 3/4., p. 17-22. : ill.

Jónás Károly: Balázsné Veredy Katalin. – Nekrológ
In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 23. (2014) 1., p. 48-50.

Kokas Károly: A periodika-digitalizálás és online szolgáltatás mai gondjai és a szegedi SZTE Klebelsberg Könyvtár gyakorlata
In: Iskolakultúra. – 24. (2014) 3., p. 84-94.

Koltay Tibor: Az információs túlterhelés és az információs műveltség
In: Tudományos és műszaki tájékoztatás. – 61. (2014) 3., p. 83-89.

Kovács Ilona: Hungarika dokumentáció : beszélgetés Kovács Ilonával, az Országos Széchényi Könyvtár Hungarika Dokumentációs osztályának nyugalmazott vezetőjével. (Riporter Hajnal Ward Judit)
In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 23. (2014) 1., p. 3-13.

Kührner Éva: KSZR tapasztalatok Bács-Kiskun megyében – Szabolcsi kitekintéssel
In: Könyvtári kis híradó. – 16. (2013) 3/4., p. 12-14.

Mezei Péter: Mi várható a magyar szerzői jogtól 2014-ben? 
In: Tudományos és műszaki tájékoztatás. – 61. (2014) 4., p. 129-141.

MKE Műhelynapok 2013-2014. – A 2012. évi Országos Könyvtárügyi Konferencia kapcsán 2013-2014-ben megrendezett konzultációk tézisanyaga, tézis jellegű megállapításai. (Összeáll. Fehér Miklós).
In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 23. (2014) 4., p. 3-19.

Moldován István: A magyar folyóiratok digitalizálása, az összehangolás lehetőségei, digitális átállás
In: Iskolakultúra. – 24. (2014) 3., p. 76-83.
In: Tudományos és műszaki tájékoztatás. – 61. (2014) 4., p. 123-128.

Nagy Gyula: Aktualitások és trendek a személyes információszervezés (PIM) világából
In: Tudományos és műszaki tájékoztatás. – 61. (2014) 3., p. 90-97.

Sipos Anna Magdolna – Fekete Rita – Szöllősi Gréta: Tanulás, tudás, hozzáférés, könyvtár, változás : a könyvtárak jövője a digitális korban a 2013. évi virtuális világkonferencia tükrében
In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 23. (2014) 2., p. 12-25.

Szabolcsiné Orosz Hajnalka: A busz, ami mindent visz. – Elhangzott 2014. márc. 27-én Pécsett, a második könyvtárbusz felavatásán
In: Könyvtári levelező/lap. – 25. (2014) 4., p. 33-35.

Szász Péter: A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer
In: Könyvtári kis híradó. – 16. (2013) 3/4., p. 15-16. : ill., 1 fotó.

Szűcs Katalin: Az iskola és a könyvtár szerepe a szlovákiai magyarok identitásának megőrzésében
In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 23. (2014) 3., p. 34-44.

Tóth Máté: Az Europeana új stratégiájának előkészítő munkálatai
In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 23. (2014) 2., p. 3-11.

Venyigéné Makrányi Margit: A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer bevezetésének tapasztalatai Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
In: Könyvtári kis híradó. – 16. (2013) 3/4., p. 6-11.

Vonderviszt Lajos: Jogvédett dokumentumok elektronikus szolgáltatása – az OSZK ELDORÁDO projektje
In: Iskolakultúra. – 24. (2014) 3., p. 95-100.

 

Idegen nyelvű szakcikkek

Aghemo, Aurelio: Les bibliothèques nationales centrales italiennes  – Res. angol, német és spanyol nyelven
In: Bulletin des bibliothèques de France. – 58. (2013) 6., p. 43-46.
Címfordítás: A két központi nemzeti könyvtár Olaszországban

Goulding, Anne: The Big Society and English public libraries : where are we now?
In: New library world. – 114. (2013) 11/12., p. 478-493.
Címfordítás: A Big Society és az angol közkönyvtárak: hol tartunk most?

Hurst, Susan: Current trends in UK university libraries
In: New library world. – 114. (2013) 9/10., p. 398-407.
Címfordítás: Aktuális trendek a brit egyetemi könyvtárakban

Johnson, Ian M.: The impact on education for librarianship and information studies of the Bologna process and related European Commission programmes – and some outstanding issues in Europe and beyond
In: Education for information. – 30. (2013) 1-2., p. 63-69.
Címfordítás: A bolognai folyamat hatása az európai könyvtárosképzésre és az Európai Bizottság vonatkozó programjai

Johnson, Ian M.: Library development in Armenia : problems and progress since the dissolution of the USSR
In: The international information & library review. – 45. (2013) 1-2., p. 50-62.
Címfordítás: A könyvtárak fejlődése Örményországban: problémák és fejlődés a Szovjetunió felbomlása után

Kastner, Stefanie: Ein Land voller Stimmen : Bibliotheken in Brasilien : zwischen Lesewäldchen und nationalem Leseplan. – Res. angol és francia nyelven
In: BuB. – 65. (2013) 10., p. 696-699.
Címfordítás: Könyvtárak Brazíliában

Wallon, Amandine: De l’intérêt des bibliothèques nationales pour l’Open Access. – Res. angol, német és spanyol nyelven
In: Bulletin des bibliothèques de France. – 58. (2013) 6., p. 20-26.
Címfordítás: A nemzeti könyvtárak érdekeltsége a nyílt hozzáférésben

 

Magyar nyelvű szakkönyvek

Bényei Miklós szakirodalmi és publicisztikai munkássága, 2003-2013 : személyi bibliográfia / összeáll. Bényei Miklós ; közread. Csikai Erzsébet. – Debrecen : Kapitális Bt., 2014. – 66 p. fűzött

Kié az olvasás? : tanulmányok az olvasóvá nevelésről / [szerk. Gombos Péter] ; [kiad. Magyar Olvasástársaság …]. – Budapest : M. Olvasástárs., 2014. – 127 p. : ill. ; 21 cm. – Bibliogr. a jegyzetekben. – ISBN 978-963-08-8797-7 fűzött

Könyvtárhasználati óravázlatok / szerk. Barátné Hajdu Ágnes, Cs. Bogyó Katalin, Eigner Judit. – Budapest : KTE, 2013. – 331 p. : ill. ; 24 cm. – (Kis KTE könyvek, ISSN 1788-4470 ; 7.). – Bibliogr. – ISBN 978-963-88046-4-8 fűzött

Médiatudatosság az oktatásban : konferenciakötet / [szerk. Nagy-Király Vivien] ; [rend., közread. az] Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. – Budapest, 2013

Varga Katalin (1963-)
Az információtól a műveltségig : az információs műveltség alapjai : tanulmánykötet / Varga Katalin. – [Budapest] : L’Harmattan, cop. 2013. – 139 p. : ill. ; 23 cm. – Bibliogr.: p. 135-139. – ISBN 978-963-236-773-6 fűzött

További böngészésre ajánljuk a Humanus adatbázis és a MAKSZAB anyagát. Az idegen nyelvű szakcikkeket szakkönyvtárunkból érhetik el.

Szerkesztette Honffyné Felhő Ágnes,
közreműködött Feimer Ágnes
Könyvtári Intézet Könyvtártudományi Szakkönyvtár

 

Leave a Reply

*

Blog Home