Az MKE Tudományos és Szakkönyvtári Szekciójának vándorgyűlési beszámolója

Posted by zondaz - augusztus 30th, 2014

Az érem másik oldala címmel tartott szekcióülést az MKE TSzSz a soproni vándorgyűlésen, 2014. július 18-án délelőtt 10:00 és13:00 óra között.

Moderátorok: Téglási Ágnes és Holl András, az MTA KIK főigazgató-helyettesei

10_2_6-1

Országos programok esetében legtöbbször csak a „központ” szava hallatszik, a centralizált rendszerek irányítói folyamatosan tájékoztatják partnereiket, tagjaikat, azonban párbeszéd, kétoldalú eszmecsere legtöbbször csak kétirányú kommunikáció formájában jelentkezik, a többség nem értesül ezekről.

Az MKE Vándorgyűlés ezért jó alkalom volt arra, hogy az érdeklődők körében egyes intézményi képviselők beszámoljanak az országos programok helyi fogadtatásáról, a nehézségekről és eredményekről egyaránt. Bepillantást kaptunk a belső hierarchia és információs rendszer működéséről, döntési mechanizmusáról.

A tudományos és szakkönyvtárak napi feladatai közé tartozik az Elektronikus Információszolgáltatás (EISZ) nemzeti program keretében beszerzett adatbázisok elérhetővé tétele, az elektronikus tartalmak beillesztése a könyvtári szolgáltatások sorába. A több mint 10 éves nemzeti program indulásáról, a helyi gondokról és örömökről számolt be Tóth Gábor, a Pannon Egyetem könyvtárának igazgatója és Czeglédi László, az Eszterházy Főiskola könyvtárának igazgatója.                         10_2_6-2

A Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) intézményi vetületéről Bella Szilvia (Széchenyi Egyetem) és Bernátskyné Babus Csilla (Szegedi Tudományegyetem) adott áttekintést. A kis létszámú hallgatóság élénket reagált az elhangzottakra, bár a szekcióülés végére tervezett kerekasztal beszélgetésre már alig maradtunk néhányan.

Szekcióülésünk témájához jól illeszkedett a De Gruyter Kiadó képviselőjének előadása, aki az open access kiadói lehetőségeiről beszélt.

Mind az EISZ, mind az MTMT működtetése szerteágazó kapcsolatrendszerre épül, ahol szorosabb és közvetlenebb munkakapcsolat szükséges könyvtáros és felhasználó között, így hangsúlyoznunk kell, hogy intelligens szolgáltatásokat csak intelligens könyvtárosok tudnak nyújtani.

Ezek a nemzetközi szintű szolgáltatások csak akkor tudnak sikeresen működni, ha fenntartásuk és működtetésük koordinálása nemzeti szintű összefogás eredménye.

Téglási Ágnes,
MTA KIK

Leave a Reply

*

Blog Home