Tovább erősödtek a testvérkönyvtári kapcsolatok

Posted by zondaz - június 28th, 2014

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Komárom-Esztergom Megyei Szervezete (továbbiakban MKE KEMSZ) és a tatabányai József Attila Megyei és Városi Könyvtár (JAMK) mindig is fontosnak tartotta a kapcsolattartást a határon túli könyvtárakkal.

1_Szlovákok a JAMKban

Szlovák kollégák a JAMK-ban

E kapcsolatépítés példájaként a JAMK rendszeresen ajándékoz az állományából kivont, de még jó állapotú könyvtári dokumentumokat erdélyi könyvtáraknak, alapítványoknak, publikálási lehetőséget biztosít saját lapjában – az egykori Téka Témában, későbbiekben a KeMLIB-ben – a határon túli kollégák számára. Örömmel ad helyet kétévente megjelenő évkönyvében külhoni könyvtárosok tanulmányai számára.

2013 nyarán az MKE KEMSZ kezdeményezte a szlovák kapcsolatok felelevenítését. Tagjai egész napos szakmai kiránduláson Gúta, Szímő, Andód, Érsekújvár, Martos, valamint Ógyalla könyvtárait látogatták meg, könyvadománnyal segítették őket, ismerkedtek a települések nevezetességeivel. (Részletes beszámoló olvasható a KeMLIB 2013. 5-6. számában a 34-37. oldalon Takács Anna: „Kirándulás az érsekújvári járásban” című cikkében: http://kemlib.jamk.hu/szam/2013_06/kemlib_2013_06.pdf).

A nagy sikerű szakmai nap eredményeként merült fel az igény a rendszeres kapcsolatápolásra az MKE KEMSZ és a József Attila Megyei Könyvtár valamint a Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnöksége és az érsekújvári Anton Bernolák Könyvtár között.

A szakmai segítségnyújtás jegyében és folyatásaként, valamint a hazai könyvtárosok látogatása során tapasztalt kellemes fogadtatás és színvonalas szakmai program viszonzásaként 2014. május 8-ára hívtuk vendégségbe az Érsekújvári és a Komáromi járásból, valamint Párkányból a kollégákat. Szakmai napunkon gyermekkönyvtári módszertani gyakorlatokat mutattunk be a határon túli munkatársaknak. A tapasztalatszerzésre az MKE KEMSZ saját tagjait is meghívta.

2_Szlovákok Tatán

A szakmai körút a komáromi Jókai Mór Városi Könyvtárban kezdődött, ahol elsőkét Rigláné Berczeli Mária, a könyvtár igazgatója köszöntötte a vendégeket, s mutatta be pár szóban a könyvtárat. Giczi Annamária a városi könyvtár gyermekkönyvtárának programjairól és megvalósult pályázati projektjeiről adott összefoglalót a vendégeknek. A komáromi program záróakkordjaként Mikolasek Zsófia, a JAMK megyei ellátási csoportjának vezetője, egykori komáromi könyvtáros tartott drámapedagógiai bemutató órát. A foglalkozás keretében a helyi Petőfi Sándor Általános Iskola 2. b. osztályos tanulóival Finy Petra: A fehér hercegnő és az aranysárkány című meséjét dolgozták fel. A bemutató révén vendégeink megismerkedhettek a drámapedagógia változatos eszközvilágával, szókincs- és kreativitásfejlesztő hatásával, a gyermeki személyiséget kibontakoztató, esetenként lelki sebeket feltáró és gyógyító lehetőségeivel. Ahhoz, hogy a drámapedagógiai foglalkozások elérjék céljukat, soha nem közönség előtt zajlanak. Módszertana feltételez a pedagógus és a gyerekek között egy személyes hangvételt és kapcsolatot, amely által felszínre kerülnek a gyerekek belső kincsei. A szakmai napon rendhagyó kivételként leshettünk bele egy ilyen órába. Zsófi személyisége, a foglalkozás felépítése és finom irányítása révén a gyerekek csakhamar elfelejtették, hogy közönség előtt játszanak, így kiváló bemutatóval gazdagodhattak a kollégák.

A szakmai nap következő helyszíneként a tatabányai József Attila Megyei Könyvtár „Zöld olvasótermében” fogadta a vendégeket dr. Voit Pál igazgató. aki a testvérkönyvtári kapcsolatok erősítésének fontossága mellett a megyei könyvtár ÖKO-szemléletének gyakorlati magvalósulását és a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer Komárom-Esztergom megyei működését mutatta be a kollégáknak.

Vendégeink ezek után a gyermekkönyvtárral ismerkedhettek meg. Erősné Suller Ildikó, a részleg vezetője tartott számukra magas színvonalú prezentációt a gyermekkönyvtár megvalósult és a még folyamatban lévő, Európai Unió által támogatott, szerteágazó pályázati projektjeiről. Vázolta a társintézményekkel történő együttműködés hatékonyságát, számadatokkal támasztotta alá, hogy az olvasóversenyek, kézműves foglalkozások, iskola-előkészítő gyakorlatok, táborok, zenés délutánok, könyvtárhasználati órák milyen nagy számban vonzották be a gyermekeket a könyvtárba. Mindazon túl, hogy az elmúlt 4 évben több ezer gyermek számára biztosított a könyvtár a szabadidő és az iskolán kívüli idő hasznos eltöltéséhez programokat, juttatta a nebulókat olvasmányélményekhez, tanulmányi sikerekhez a minőségi foglalkozások révén, a gyermekkönyvtári projektek számokkal mérhető eredményessége is megkérdőjelezhetetlen: évről évre emelkedett a gyermekolvasók száma és a rendezvényeken részt vevő családok aktivitása. Vannak azonban nem mérhető értékek, melyek a prezentáció során bemutatott fotókon látszottak igazán: a gyerekek sokat tanulhattak a barátságról, a toleranciáról, az együttesség öröméről, a helyi értékek megbecsüléséről is. Vendégeink meggyőződhettek arról is, hogy a sikerélmény kölcsönös: nemcsak a könyvtárhasználó gyermekek számára kedvező hatású, hanem a gyermekkönyvtárosokat is inspirálja.

Az Agora Étterem és Kávázóban elfogyasztott ebéd után a Tatabányai Múzeum munkatársai várták a szlovákiai vendégeket. Altdorferné Pál Gabriella, a Múzeum igazgatója köszöntötte a könyvtáros kollégákat. Kiemelte a társintézményekkel – a megyei könyvtárral, a tatabányai levéltárral – való együttműködés fontosságát és értékét. A köszöntő szavak után a Rómaiak a Dunakanyarban című kiállítást és a kapcsolódó történelmi kort mutatta be élvezetes előadással.

A továbbiakban Kovács Éva muzeológus, múzeumpedagógus nyújtotta át tudását az érdeklődő kollégáknak. A múzeumpedagógia módszertanával nem didaktikus előadás formájában ismertette meg a hallgatóságot, hanem a bemutatott kiállításhoz kapcsolódó gyermekfoglalkozás menetének vázolásával. Megtudhattuk, hogy történelmi tárgyú kiállítások úgy vihetők a legközelebb a gyermekekhez, ha megértetjük velük, hogy ugyanúgy gondolkodtak a régi korok emberei, mint a maiak, hasonló gondjaik és örömeik voltak a korabeli gyerekeknek is, mint a ma élőknek, legfeljebb ruházatuk, lakóházaik, használati eszközeik voltak mások. A kollégák megtapasztalhatták a múzeumi órák hangulatát a gyakorlatban is. Miközben megcsodálhatták a tárlókban elhelyezett gazdag régészeti leleteket, ókori római dallamokat hallgathattak, kipróbálhatták a korhű játékokat is (malom, kockázás), kirakhattak egy nagy képet, mely harci jelenetet ábrázolt. Fakockákból felépíthették egy római vízvezeték részletét, fényképezkedhettek katonákat ábrázoló molinóval. Az élvezetes múzeumpedagógiai óra gyorsan elszállt. A vendéglátók a Tatabányai Múzeum fennállásának 40. évfordulója alkalmából megjelent kiadványt ajándékoztak a könyvtáros kollégáknak.

A szakmai nap utolsó állomásaként a tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtárba érkeztek a szlovákiai munkatársak, ahol Sinkó Ildikó igazgató köszöntötte őket. A könyvtár bemutatása során igazgatóasszony kiemelte legfrissebb szolgáltatásukat, az idén januárban „üzembe helyezett” bibliobox-ot.

A könyvtár gyermekkönyvtárának programjait, pályázati projektjeit Goldschmidt Éva szemléltette élvezetes prezentációjával. Az előadás rávilágított arra, hogy a tatai gyermekkönyvtár nemcsak a gyerekekre fókuszál, hanem programjaival az egész családot igyekszik megcélozni. A résztvevők így nemcsak a könyvtárhoz kerülnek közelebb, de a közös játékokon, versenyeken, rajzpályázatokon való részvétel révén egymáshoz is. Az író-olvasó találkozókon érdekes könyveket ismerhetnek meg, tudománynépszerűsítő előadásokat hallgathatnak vagy felléphetnek közös versmondó versenyeken is.  A szlovákiai kollégák sok ötletet meríthettek a baba-olvasójegy nyújtotta lehetőségekről, az olvasópályázatok és témaversenyek tapasztalataiból. Ízelítőt kaphattak a versmondó versenyek hangulatából, tájékozódhattak a családi könyvtári programok és kézműves foglalkozások eredményességéről.

Az előadást követő kötetlen beszélgetések alkalmával lehetőség nyílt a közvetlen tapasztalatcserére. Sinkó Ildikó a Párkányban és Érsekújváron már több éve zajló Andersen éjszakája című mesemondó éjszakák tapasztalatairól faggatta a kollégákat. A szlovákiai vendégek pedig megtekinthették a könyvtár legutóbbi rajzpályázatára beérkezett munkákat.

A tartalmas szakmai nap kellemes városnéző sétával zárult a tatai Öreg-tó partján. Ifj. Gyüszi László helytörténész, a József Attila Megyei és Városi Könyvtár igazgatóhelyettese kalauzolta a társaságot. Az érdekességekkel, történelmi ínyencségekkel fűszerezett séta még a helyi könyvtárosok számára is tartogatott meglepetéseket, új információkat.

Az Öreg-tó varázslatos szépségével búcsúztunk a szlovákiai kollégáktól. Kecskés Ildikó, a Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnökségi tagja minden szervezőnek és vendéglátónak megköszönte a gazdag programot.

Mindkét fél részéről ismételten megfogalmazódott az intenzív kapcsolatápolás igénye. A közös élmények tovább erősítették bennünk az elkötelezettséget a folytatás mellett.

Feketsné Kisvarga Anita,
József Attila Megyei és Városi Könyvtár, Tatabánya

Leave a Reply

*

Blog Home