Fenntarthatóság, felelősség, szemléletformálás – a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 53. vándorgyűlése, Kaposvár, 2022. július 14-16.

Posted by Buzai Csaba - február 27th, 2022

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete évéről-évre megrendezi – a most már több mint fél évszázados hagyományokra visszatekintő – vándorgyűlését, amely az adott év legnagyobb szabású szakmai rendezvénye. A vándorgyűlésre a könyvtáros szakma minden területéről érkeznek résztvevők, nemcsak Magyarországról, de a környező országok magyarlakta vidékeiről és más európai országokból is, és jelen vannak az egész világot átfogó könyvtáros szervezet, az IFLA vezető képviselői is. A plenáris ülésen neves kutatók tartanak előadásokat, a szakmai napon pedig az egyesület szervezetei által rendezett programokon vitatják meg az aktuális kérdéseket. A vándorgyűlés nemcsak szorosan vett szakmai rendezvény, hanem alkalmat kínál a személyes beszélgetésekre, találkozásokra, kapcsolatok kialakítására, kulturális programokon való részvételre, a rendezvénynek helyet adó város-megye nevezetességeinek megismerésére is.

A vándorgyűlés témaválasztása során az MKE elnöksége mindig nagy figyelmet fordít arra, hogy korszerű, aktuális és a világ könyvtári trendjéhez kapcsolódó, az Európai Unió által is preferált problémák kerüljenek a tanácskozások középpontjába. Ennek megfelelően – az IFLA által is kiemelten kezelt témakörhöz kapcsolódva – a 2022. évi vándorgyűlést a fenntarthatóság, a felelősség, a szemléletformálás jegyében kívánjuk megszervezni.  Köztudott, hogy világunknak egyre határozottabban kell szembenéznie azzal a kihívással, hogy az élet minősége fenntartható legyen – amelyet éppen az emberi tevékenység fenyeget, akár a felmelegedés, akár a környezetszennyezés, vagy a földi erőforrások felhasználása terén. Hogy ezeket a káros folyamatokat meg lehessen állítani vagy helyes irányba terelni, abban a könyvtáraknak is jelentős szerepük lehet, mert sajátos eszközeikkel, lehetőségeikkel befolyást tudnak gyakorolni a környezetükre, használóikra; nagy szerepük van a szemléletformálásban, hiszen ezek a kérdések legtöbb esetben fejben dőlnek el, és kihatással vannak nem csak a mindennapi élet eseményeire, de a gazdaság, az üzleti világ döntéseire is.  Éppen ezen a területen van nagyon sok lehetőség, tennivaló a könyvárak számára: a fenntarthatósággal és a felelős emberi magatartással kapcsolatos tendenciák érvényesítése a könyvtári állományok kialakításában, kínálatuk széleskörű megismertetésében, a gondok, problémák, eredmények nemzetközi szintű kitekintésben történő megjelenítésében – ugyanakkor hangsúlyozottan van jelen ez a helyi, megóvásra érdemes értékek feltárásában, bemutatásában, mert egy adott használói közösség számára elsősorban ezek képezik a felelősségteljes magatartás kézzelfogható közegét. A könyvtárak óriási előnye, hogy minden korosztály és társadalmi csoport, réteg irányában nyitottak, szolgáltatásaik, információs hálózatuk révén gyakorlatilag mindenkit elérnek; különösen szoros kapcsolatot ápolnak az oktatási rendszerrel, és ez nagy esélyt és felelősséget jelent a felnövekvő nemzedékek szemléletének alakításában. A könyvtárak a közösségi tevékenység, programok szervezésére rendelkeznek képzett és folyamatosan tanuló személyzettel, megfelelő terekkel, infrastruktúrával, s a mostani járványos helyzet számos olyan lehetőséget is felerősített (pl. közösségi oldalak, közösségi média használata, online közvetítések, konferenciák szervezése, online pr és marketing) amelyekkel jelentősen ki tudják tágítani hatókörüket, és sikeresebben folytathatják tevékenységüket.

A könyvtárak, könyvtárosok láthatóan felelősen, egyre tudatosabban gyakorolják szemléletformáló szerepüket: mind szélesebb körben válnak ismertté a zöld könyvtári programok, megjelenik tevékenységükben a hulladékgyűjtés, -hasznosítás, a környezet megóvása, zöldterületek gondozása – több intézmény kapott már ezzel kapcsolatban rangos hazai vagy nemzetközi elismerést. A következő évek szakmai, intézményi tevékenységének stratégiai céljai között ez nagyon hangsúlyosan jelenik meg. Egyesületünk a maga eszközeivel minden módon támogatni kívánja a könyvtári terület ezen előremutató, a világunk élhetősége megőrzésének esélyeit növelő törekvéseit: a 2022. évi vándorgyűlés remélhetőleg jó lehetőséget kínál arra, hogy ezt még szélesebb körben gyakorolhassuk.

Barátné dr. Hajdu Ágnes, az MKE elnöke

Comments are closed.

Blog Home