IFLA hírek

Posted by Oros Sándor - november 7th, 2022

Az IFLA Newsletter 2022. szeptemberi számának kiemelt témája az információhoz való hozzáférés kérdése, amely köztudottan az IFLA egyik fő célját jelenti. Ez, amellett, hogy mindenkinek alapvető joga, lényeges feltételét képezi sok egyéb jog érvényesülésének, gondoljunk csak az oktatásra, az egészségre, a kultúrára, a tudományra. Az információhoz való hozzáférés a jó és hatékony kormányzásnak is szerves része. A könyvtárak jelentős szerepe az információk kiválasztásában és átadásában nyilvánul meg, eközben a könyvtárak segítik például mind a törvényhozók, mind a polgárok tájékoztatását. A hírlevélben ez alkalommal egy hírcsokorban a Jogi Könyvtári Szekció arról számol be, hogy milyen munkát végez annak az IFLA-nyilatkozatnak a szellemében, amely a nyilvános jogi információkról való kormányzati tájékoztatással foglalkozik a digitális korban. A Parlamenti Könyvtári és Kutatási Szekció arról tudósít, hogy tagjai hogyan támogatják a demokráciát tájékoztatási tevékenységükkel, amelyet a parlamenti bizottságok és szakértők számára végeznek. A harmadik közlemény pedig arról ad rövid körképet, hogy milyen jelentős reformok zajlottak a kormányzati szolgáltatások terén az Egyesült Királyságban az utóbbi két évtizedben, és hogyan valósították meg a 24/7 webes szolgáltatásokat ezen a területen.

Az IFLA Journal 2022. évi 3., tematikus számát a szellemi szabadság kérdéseinek szentelték. Húsz éve született ugyanis az IFLA A könyvtárak és a szellemi szabadság című nyilatkozata, ennek az eseménynek állítanak emléket. A szerkesztők olyan írásokat kértek, amelyek tükrözik, hogy a nyilatkozat milyen hatással volt a könyvtáros szakmára, továbbá hogyan érvényesül napjainkban az információszabadság az új technológiák és az információ létrehozásával, használatával és terjesztésével kapcsolatos új társadalmi jelenségek okozta kihívások közepette. A szám hét esszét, esettanulmányt és cikket tartalmaz angol nyelven, francia, német és orosz nyelvű összefoglalóval. Társszerkesztőként részt vett a munkában a FAIFE, az IFLA tanácsadó testülete az információhoz való szabad hozzáférés és a szabad vélemény-nyilvánítás kérdéseiben.

Források:

https://www.ifla.org/news/ifla-newsletter-september-2022/

https://www.ifla.org/news/out-now-october-2022-issue-of-ifla-journal/

Hegyközi Ilona

Comments are closed.

Blog Home