2022 – Egyesületünk a 27. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon

Posted by Oros Sándor - november 3rd, 2022

Két év kényszerszünet után szeptember legvégén ismét megrendezésre került a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál a Millenáris területén. Ennek keretén belül 2 napra megnyílt a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Könyvtáros Klubja is, amely szeptember 30-án és október 1-jén összesen 15 óra időtartamban, 11 rendezvényt 5 blokkba sorolva, jobbnál jobb programokkal állt az érdeklődők rendelkezésére, valamint a kiállítótérben standot működtetett a Pedro Kft.-vel közös megosztásban

Első blokk

A Klub első, péntek délelőtti kiemelt eseménye volt a „Nyitott könyv ‒ kiadók és könyvtárosok fóruma. Témája az elektronikus könyvkiadás helyzetéről szólt, az e-book kiadói és könyvtárosi szempontból, közkönyvtári és szakkönyvtári megközelítésekkel. A beszélgetés főbb vonulatai az alábbiakban foglalhatók össze: a kiadói politika alakulása az e-book- nyomtatott könyv vonatkozásában, kiadói arányok a két változatot illetően, kiadói kínálat, könyvtári/használói kereslet. Az e-bookká válás kiadói szempontjai (a téma, annak fontossága, a szerző ismertsége, a szerző hozzájárulása stb.), a letölthetőség, az e-book esetleges ingyenessége, technikai megoldások, szerzői jogi kérdések. A jelenlévő könyvtáros moderátorok megállapították, hogy   szűkös a kínálat szakkönyvekből, az üzleti és technikai megoldások inkább az egyéni vásárlókat célozzák és nem a könyvtárakat, pedig a szakkönyvek legnagyobb vásárlói még mindig a könyvtárak. Nem nagyon találkozni korszerű licencelési és technikai megoldásokkal az intézményi hozzáféréseknél, az egyedi használatú e-könyvek ára magas a nyomtatotthoz képest (persze az ÁFA teher is!). Szó esett a beszerzések jogi szabályozása terén várható esetleges változásokról, külföldi e-könyv piacról, magyar e-könyv piacról. Szakirodalom vagy szépirodalom? Mire számíthatnak a könyvtárak? Fennálló vagy felmerülő problémák, árak és források. A fórumnak két jeles szakmai moderátora volt. Nagy Zsuzsanna, a Budapesti Corvinus Egyetem Egyetemi Könyvtárának főigazgatója, aki abszolút profizmussal kezelte a felmerülő kérdéseket. A szakmai találkozó másik moderátora Kiss Gábor, a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár igazgatója volt, aki ezúttal, mint a Magyar Könyvtárosok Egyesületének alelnöke vett részt a beszélgetésen, képviselve a hazai közkönyvtárakat. Kevés az e-könyv a könyvtárakban. Hogy megéri-e elektronikusan olvasni, hogy a könyvtárak vonatkozásában emelkedik-e majd a digitális könyvek iránti igény? Kiss Gábor igazgató úr a sajtónak adott interjújában jelezte, hogy a könyvtárak esetében egyáltalán nem számít erre, Magyarországon ugyanis komplex jogszabályi feltételek vonatkoznak a közzététel szabályozására

Fórumunkat megtisztelte két jeles könyvkiadó igazgatója (Typotex, Magvető), szerzői jogokkal foglalkozó szakember, valamint az egyetemi könyvtárak és közkönyvtárak képviselői. Izgalmas beszélgetésnek lehettek tanúi a jelenlévők.  A hallgatóság egyike úgy fogalmazott, hogy a fórum felért egy egyetemi szemináriummal. Úgy vélem, ez a kijelentés a minőség mutatójaként is felfogható. Kiadók és könyvtárosok képviselői további találkozókban állapodtak meg, hiszen közös a cél, közös az érdek, gyakrabban le kellene hát ülni véleménycserére, mert „harminc éve nem volt olyan rossz helyzetben az olvasás, mint napjainkban.” A fenti kérdéskör aktualitását jelzi, hogy a fesztivál óta több könyvtári szervezet is napirendre tűzte az e-book problematikáját.

 

Második blokk

A két nap gerincét az MKE jelen lévő szervezeteinek programjai adták. A Bibliográfiai Szekció, a Jogi Szekció, a Közkönyvtári Egylet, valamint a Műszaki Könyvtáros Szekció még 2020-ban jelezték részvételi szándékukat a következő Könyvfesztiválra, amit 2022-ben megerősítettek és fenntartottak.  A Bibliográfiai szekció szervezésében került sor a Szabó Károly Emlékkönyv bemutatójára. A kötetet Buda Attila irodalomtörténész mutatta be. A közreműködők sorában olyan jeles irodalomtörténész vett részt, mint Dr. Boka László, a Nemzeti Téka sorozat szerkesztője, részvételi szándékát jelezte Bácskai István, a Gondolat Kiadó igazgatója is. Az esemény moderátora a kötet szerkesztője, dr. Szőnyi Éva, a szekció elnöke volt.

A Jogi Szekció szervezésében emlékülés keretében Sárközy Tamás (1940‐2020) tudományos pályaképével ismerkedhettek meg a jelenlévők. Az előadás Sárközy Tamás és a magyar gazdasági civiljog fejlődése, különös tekintettel a társasági jogra címet kapta. Az előadó rendkívül precíz, alapos prezentációt készített a tudós munkásságáról. Sárközy T. Üzleti jog című műve e-book kiadványként is megjelent a Typotex kiadó gondozásában. Az előadó (maga is tudós) felkészültsége, lendületes előadása lenyűgöző volt.

A Műszaki Könyvtáros Szekció ebben az évben sem okozott csalódást. Jól felépített programjukban helyt kapott könyvbemutató és vitafórum egyaránt. Mák Ferenc: Sajtó a birodalom határán – Hírlapok és a nemzeti újjászületés a kiegyezés utáni Délvidéken című művét a tanulmánykötet szerkesztője mutatta be. Jól ismerve a korszak történelmét a könyv nóvumaira fókuszálva világított rá eddig elhanyagolt, kevésbé kutatott történelmi összefüggésekre. A bemutatót egy kerekasztal beszélgetés követte. A fórumon a történeti értékű műszaki irodalom és alapművek digitalizálásuk útján történő megőrzéséről szóltak a meghívott nagy könyvtárak vezetői. A témához vitaianditó bevezetőt mondott Dr. Gazda István kandidátus, tudománytörténész a MATI igazgatója.

A Könyvtáros Klub utolsó rendezvényére a Közkönyvtári Egylet szervezésében szombaton került sor olvasókörök témakörben. Ez a rendezvény mintegy záró keretét adta a kétnapos rendezvénysornak, rámutatva az olvasókörök létrejöttének, az egyesületbe szerveződésnek a gyökereire. A bevezető előadásban hallhattunk az olvasókörök kialakulásának körülményeiről. Dr. Gazda István kandidátus, tudománytörténész a tőle megszokott alapossággal világított rá azokra a történelmi eseményekre, amelyek inspirálták a maguk korában az egyletek/egyesületek létrejöttét. Ezt követően ismerhettük meg az olvasókörök városának, Hódmezővásárhelynek az olvasóköreit. Az előadás bizonyította, hogy a város rászolgált a megtisztelő elnevezésre. Az előadó Barátné Prof. Dr. Hajdu Ágnes egyetemi tanár, aki egyben az egyesület elnöke, jelentős személyes motivációja ellenére sem tévedt el a szubjektív megközelítésben, hanem számos tényen alapuló tudományos vizsgálat eredményein keresztül, jól követhető rendszerbe foglalva, statisztikák egész sorát felhasználva mutatta be a város legjelentősebb olvasóköreinek megalakulását, működését. Kiemelte fontosságukat, a város életében meghatározó jelentőségüket. A program szép példája volt annak, ahogy az általánostól eljutunk az egyediig.

Harmadik blokk

A Könyvtáros Klub vendége volt a kolozsvári születésű Tompa Andrea író, színikritikus, aki 1990-től Budapesten él. Művei többek közt: Omerta, Fejtől lábtól, Haza. 2017-ben Libri irodalmi díjas, 2021-ben Merítés díjban részesült. 2019-ben tartotta székfoglaló előadását a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémián. Őt a szervezők még a 2020-as könyvfesztiválra kértek fel egy személyes találkozásra. Az író elfogadta a felkérést, de a pandémia miatt a találkozó meghiúsult. Az idén erre a programra is sor került a résztvevők örömére. Beszélgetés folyt Tompa Andrea íróval könyveiről, az írásnak/alkotásnak az életében betöltött szerepéről, terveiről. Tetszett az a természetesség, ahogy a gondolatait megjelenítette és az, ahogy gondolkodik élethelyzetekről; viszonyulása a haza fogalmához, az identitás kérdéséhez, az írói mivoltához. A beszélgetést Bakos Petra irodalmár vezette, aki egyaránt otthonosan mozgott Tompa Andrea személyes és írói világában. Teltházas rendezvény volt. Nagyszerű egy órát töltöttünk vendégünkkel. A találkozót követően Tompa Andrea az egyesület standjánál dedikálta műveit.

Negyedik blokk

Aki jelen volt a Csimota kiadó papírszínháza újdonságainak bemutatóján és élt a kiadó felajánlásával, azaz vásárolt a kiadó mesekönyveiből kétféleséget, a könyvek mellé ajándékba kapott egy fából készült színházat imitáló keretet, amelynek segítségével el lehetett mesélni a könyvben rejlő történetet. Az olvasás, a mesélés, a mese megszerettetésének nemcsak különleges eszközét, de a csodának keretet adó, kiváló karácsonyi ajándékötletet is kaptak a jelenlévők. Élvezettel néztük és hallgattuk magunk is a kiadó szerkesztőjének magával ragadó előadását.

Hogyan lesz az olvasástanulás élmény?

A Móra sorozatának bemutatása volt a kerekasztal beszélgetés célja. Ennek kapcsán a Móra kiadó és vendégei az értő olvasást vették górcső alá. Élénk vita alakult ki a szakértők körében az olvasásról.  Abban valamennyien egyetértettek, hogy milyen óriási szerepe van az értő olvasásnak az élet szinte minden területén. Abban úgyszintén, hogy az olvasást meg kell szerettetni, élménnyé kell tenni a fiatal korosztály számára. Óriási felelőssége van a munkában szülőnek, tanárnak, a társadalomnak egyaránt. Példák sorát hoztak a hiányból fakadó hátrányokra. Nógrádi Gábor írói munkásságából adódó tapasztalataiból, pedagógusi gyakorlatából közelítette meg a témát és jelölt meg teendőket. A szakértők egyetértettek abban, hogy a Móra sorozata óriási segítség szülőnek, pedagógusnak egyaránt. Nélkülözhetetlen munka.

Olvasni menő! – a Manó Könyvek és a Menő Könyvek bemutatkozása

Ebben a blokkban kapott helyt a Menő kiadó bemutatkozása. Mesekönyvekből összeállított prezentációk sorával kápráztatta el a kiadó igazgatója a jelenlévőket. Lendületes előadásával hívta fel a figyelmet a szebbnél szebb, okosabbnál okosabb kiadványokra. Hallhattuk a kiadói koncepciót, amelynek középpontjában természetesen a gyerekek állnak. Különböző korosztályokat megcélzó, gazdag kínálatát kaptuk a kiadói portfóliónak.

Ötödik blokk

A két nap slágere, mondhatni csúcsa a szombat délelőtti és ebéd utáni gyerekprogramok voltak. Hahó, miénk a világ! főcímmel a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár gyermekkönyvtáros munkatársai, valamint a Gyermekkönyvtáros Szekció tagjai csodálatos délelőttöt varázsoltak minden látogató, Könyvtáros Klubba betérő számára. Remekül érezték magukat a gyerkőcök, az őket elkísérő felnőttek, mindenki, aki jelen volt a programokon. Magyar és más népek meséi házikóval, kunyhóval, vityillóval; Sztorivarázslók; Silent book – közös történetmesélés képkönyvekkel. A silent könyvek varázsa. Sorolhatnánk a repertoárt. Selyemkendők színes kavalkádja, közös éneklés, közös mozgás. A gyerekek önfeledten hallgatták a meséket, maguk is bekapcsolódtak a mese folyamába. Ritka jókedv uralkodott a teremben. A gyerekek időnként cserélődtek. Egyesek elmentek, mások jöttek a helyükre és mintha mindig jelen lettek volna, úgy kapcsolódtak be a varázslatba. A könyvtárosok pedig meséltek-meséltek, dalra fakasztottak kicsiket és nagyokat. Lazák voltak. Látszott, hogy ez az ő világuk. Közreműködtek a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár könyvtárosai. Ott voltak a párkányi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárosai, Dunaújvárosról remek mesével érkezett egy gyermekkönyvtáros kolléga. Varázslat és valóság a FSZEK Sárkányos Gyerekkönyvtárában címmel előadást hallhattak a jelenlévők. Az előadók, Bakó Katalin könyvtáros, gyűjteményi referens (OPKM) és Dienes Éva, a FSZEK központi könyvtár gyerekkönyvtár vezetője bemutatták a mesepedagógia jegyében felépített családi mesedélutánok lényegét, célját. Csak gratulálhattunk a kollégáknak a mesékhez, a fergeteges hangulathoz, amivel szinte megbabonáztak mindenkit. Az MKE színes labdái mind gazdára találtak.  Aki jelen volt, legyen a legkisebb is, megízlelte az olvasás világának szépségét. Ez a rendezvény igazi, tiszta szép programja volt az olvasás megszerettetésének. Igazán élménydús, szép nap volt a Könyvtáros Klub gyereknapja.

Köszönet illeti a szekciókat, kiadókat, akik idejüket áldozták a programok megszervezésére. Valamennyi előadót, akiknek sok esetben át kellett szervezni napi ügymeneteiket, hogy megoszthassák ismereteiket a Könyvtáros Klub résztvevőivel. És köszönet illeti a programok résztvevőit az érdeklődésért, amivel megtisztelték az MKE könyvfesztiváli törekvéseit.

Karikó Katalin levélváltásunk során sikeres könyvfesztivált kívánt egyesületünknek. Köszönjük neki a jókívánságot. Bejött!

Bakos Klára, a Könyvfesztivál könyvtáros programjának szervezője

Comments are closed.

Blog Home