Olvasószolgálatos Műhely PEMEKSZ – Nagykovácsi

Posted by Buzai Csaba - május 2nd, 2022

Az idei évben az Olvasószolgálatos Műhelynapnak a Nagykovácsiban található Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár adott otthont 2022. április 6-án. A találkozást mindenki nagyon várta, hiszen már 2 éve folyamatosan elhalasztódott a járvány miatt. Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár kapuján belépve egy jó hangulatú, otthonos, színes, vendégváró intézmény tárult elénk.A műhelynapunk a „Közösségfejlesztés a könyvtárban” címet viselte. A könyvtárak világában az utóbbi egy évtizedben folyamatosan visszatérő szakmai téma a közösségfejlesztés és a közösségi programok szervezése a könyvtárakban. Számos külföldi jó példát láthatunk erre, most azonban lehetőségünk adódott, hogy a hazai intézményrendszer kapcsán is végig gondoljuk a kérdéskört.

A vendégek fogadása és a regisztráció után Nagykovácsi polgármestere, Kiszelné Mohos Katalin köszöntőjével kezdődött a délelőttünk. Polgármester Asszony nem csak Nagykovácsiról és az intézményről beszélt, de a közösségek összetartó erejéről is meghallgathattuk értékes gondolatait. Külön öröm volt számunkra, hogy a településvezető, túl azon, hogy elismerően nyilatkozott az intézmény munkájáról, jelenlétével a rendezvény végéig megtisztelt bennünket, és velünk együtt, érdeklődve figyelte az előadásokat.

Ezt követően első előadónk, Dr. Magyaródi Tímea, az ELTE-PPK pszichológus egyetemi adjunktusának előadását hallgathattuk meg „Társas támogatás és közösség nehéz és könnyű időkben” címmel. Tímea előadásában irodalmi példákkal szemléltette, hogy milyen fontos szerepe is van az életünkben a közösségi létnek, és a közösséghez való tartozásnak. Emellett szó esett arról is a közösségi léthez kapcsolódóan, hogy hogyan tanulhatjuk az elfogadást és a feltétel nélküli szeretetet, és hogy ezeknek mekkora jelentősége is van a közösségi életben. A pszichológus előadását a pozitív gondolkodásra építve, egy hálalevél gyakorlattal zárta. Joggal állítom minden résztvevő nevében, hogy egy tartalmas és érdekes előadást hallhattunk.

 A következő előadást Goda Beatrix, az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum munkatársa tartotta „(Köz)könyvtár – a közösség könyvtára” címmel. Beatrix előadását 3+1 külföldi példával indította, melyben a külföldi könyvtárak közösségformáló szerepét mutatta be. Elsőként a Németországban található Würzburg-Hübland újonnan létesített könyvtárát mutatta be, amelyet közösségi kezdeményezéssel, közösségi összefogással hoztak létre egy felszámolt repülési irányítóközpont főépületében. A könyvtárat az épület sajátosságai miatt úgy rendezték be, hogy a tágas terek átrendezhetők legyenek, és többféle szerepet is betölthessenek, hiszen a helyi lakosság a hagyományos könyvtári tevékenység mellett egy mindenki által látogatható közösségi teret is szeretett volna. Második példájában az Egyesült Államokban már közismert Little Free Library mozgalmat mutatta be, amely hasonló a hazánkban is előforduló közösségi könyvszekrényes cseremozgalmakhoz, azzal a kivétellel, hogy a modern technika lehetőségeit kihasználva egy alkalmazáson keresztül katalógust is építenek a szekrényekben elhelyezett könyvekről, pontos lelőhellyel együtt. Termesztésen itt a használókra van bízva, hogy a könyvet visszateszik-e az adott könyvszekrénybe, vagy inkább egy másik könyvet helyeznek el, ezzel is biztosítva a könyvek körforgását. A harmadik példa a finn Oodin volt, az új fővárosi központi könyvtár, amely Helsinkiben található. Ez az új könyvtár nem csupán a főváros központi könyvtáraként üzemel, de az úgynevezett „harmadik hely” szerepét is betölti, vagyis a „város nappalijaként” működik. Így a hagyományos könyvtári szolgáltatásokon túl, rengeteg más lehetőséget kínál az intézmény a szabadidő tartalmas eltöltéséhez. A plusz egy példa pedig szintén az Egyesült Államokban létrejött „Memory Café”, amelynek elsődleges célja, hogy a demenciában, vagy Alzheimer-kórban szenvedő lakosokon segítsen közösségi összefogással. Természetesen a könyvtári munkatársak csak különleges képzés elvégeztével válnak alkalmassá arra, hogy ilyen betegekkel foglalkozzanak, a kezdeményezés példaértékű.

 Szakmai napunk Péterfi Rita, az Országos Pedagógia Könyvtár és Múzeum főigazgatójának előadásával folytatódott, melynek címe: „Közösségépítés a Pest megyei könyvtárakban. Egy felmérés tanulságai”. Péterfi Rita a műhelynapot megelőzően egy online kitölthető felmérést végzett Pest megye könyvtáraiban, aminek célja az volt, hogy képet kapjunk a megye könyvtárainak közösségépítő munkájáról. Rita, mint ahogy már máskor is, úgy most is felhívta arra a nagyon fontos tényre a figyelmünket, hogy a könyvtáraknak minden esetben olyan közösségi programokkal és rendezvényekkel kell várnia az olvasóit, amelyek középpontjában az olvasás és a könyvek világa áll. Fontos, hogy az adott rendezvényhez mindig kapcsolódjon a könyvtár és a könyvtári szolgáltatások. Rita felmérésből egyértelműen kiderült, hogy a járvány sajnos megtörte azt a fejlődő tendenciát, amelyet a könyvtáros kollégák munkájukkal útnak indítottak. Külön érdekessége volt a felmérésnek, hogy ugyanazokat a programokat egyes könyvtárak teljes sikerként, míg más könyvtárak kudarcként élik meg. Az előadáson elhangzott, hogy a jövőben a kérdéskör alaposabb tárgyalása érdekében mindenképpen érdemes lenne még egy szakmai alkalmat találni, ahol a megye könyvtárosai a rendezvényeikkel kapcsolatos munkájukat beszélhetnék meg egymással, és tapasztalatot cserélhetnének. Rita előadásában kihangsúlyozta, hogy milyen fontos megfelelő szakértelemmel rendelkező szakemberek alkalmazása az intézményekben.

Végül a szakmai nap zárásaként a házigazda Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár igazgatója, G. Furulyás Katalin előadását hallhattuk, aki intézményvezetői munkája mellett helyismereti könyvtáros és művelődéskutató is. Katalin egy kisfilm segítésével mutatta be nekünk a települést és intézményét, amelyből azonnal világossá vált mindenki számára, hogy ennek az integrált háznak a falain belül nagyon komoly és példaértékű szakmai munka folyik mind a könyvtári mind pedig a közösségi művelődés területén. Az igazgató előadásában elmondta, hogy Nagykovácsiban is hasonló akadályokkal küzdenek, mint a többi agglomerációs település Budapest közvetlen közelében: egy „alvó településen” sokkal nehezebb a kultúrára fogékony embereket megszólítani, bevonzani őket, így kreatív ötletekkel és programokkal tudják a lakosságot becsábítani az intézmény falain belülre. Katalin elmondta, hogy kitartó munkával sikerült elérniük, hogy a ház látogatottsága visszatérjen a járvány előtti szintre.

Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár csapatának munkája példaértékű. Aki ide belép, az egy igazán otthonos, modern, hívogató, kellemes közegbe kerül, ahová bármikor szívesen jön újból.

A Pest megyei kollégák nevében ezúton is köszönöm a vendéglátást a nagykovácsi kollégáknak és a tartalmas, érdekes előadássorozatból álló délelőttöt is. Külön köszönjük, hogy ebéd után lehetőséget biztosítottak a Teleki-Tisza-kastély meglátogatásához.

Fotótár: Olvasószolgálatos műhelytalálkozó, Nagykovácsi

 Gál Attila, Biatorbágyi  Karikó János Könyvtár

Comments are closed.

Blog Home